De Beursbengel nr. 778 | oktober 2008


Van de redactie

Dik van Velzen

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

Dik van Velzen

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Grensoverschrijdend verzekeren

Dr. G.R. Boshuizen

Globaal zijn er drie mogelijkheden voor een schade- of levensverzekeraar met zetel in Nederland om in het buitenland verzekeringen aan te bieden.
Om het niet nodeloos ingewikkeld te maken leg ik het accent op het aanbieden van verzekeringen in andere EUlidstaten, waarbij ? in navolging van de definitiebepaling in de Wet op het financieel toezicht (Wft) ? het ruime begrip
lidstaat wordt gebruikt.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws

Agenda en nieuws

Log in om het hele artikel te downloaden


Schrijft u al op B1-taalniveau?

Drs. Petra Boers en drs. Dani?lle van den Hoogen

De Autoriteit Financi?le Markten signaleert in 2007 ?dat sommige marktpartijen problemen ondervinden bij het naleven van de open norm begrijpelijkheid.?
Deze norm is opgenomen in de Wet financieel toezicht. Lukt het verzekeraars, gevolmachtigden en tussenpersonen inmiddels om aan deze norm te voldoen? Ten dele, zo is onze ervaring.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verzekerd tot in het onredelijke

Mr. E Vanlerberghe

In het kader van een projectontwikkeling wilde een gemeente een aantal woningen slopen. Deze woningen waren echter verhuurd en de huurder wilde niet vertrekken.
Daarom vorderde de gemeente ontruiming en zij verkreeg een toewijzend vonnis. De gemeente gelastte de ontruiming en sloopte de woningen onmiddellijk, hoewel zij wist dat er hoger beroep was ingesteld. Er rezen dan ook problemen toen de app?lrechter de huurder alsnog in het gelijk stelde.

Log in om het hele artikel te downloaden


Communiceren over pensioen nog in de kinderschoenen

Drs. Roos Van der Velden

Recent onderzoek van de SER heeft nogmaals uitgewezen dat de gemiddelde Nederlander niets van zijn pensioen begrijpt. Feitelijk zou iedereen die aan een pensioenregeling deelneemt toch moeten kunnen zeggen hoeveel pensioen hij krijgt vanaf zijn 65ste. Of moeten weten hoe lang hij nog moet werken om een pensioen te bereiken van bijvoorbeeld ? 4.000 per maand.

Log in om het hele artikel te downloaden


Clausule voor Vervoer van Bederfelijke Zaken G 17

H.P. de Jong

Op 25 juni 1979 werd door de toenmalige Vereeniging van Transportassuradeuren in Nederland de tekst van Clausule G 17 gedeponeerd. Deze clausule kon gebruikt worden als dekkingsclausule behorende bij de Nederlandse Beurs-goederenpolis 1976. Hoewel bedoelde clausule geen ?All Risks?-clausule is, geeft zij een zo uitgebreide dekking, dat zij veel dichter bij de ?All Risks?-clausule G 13 staat dan bij de Evenementenclausule G 14.

Log in om het hele artikel te downloaden


De ontwikkelingen in de zorgmarkt

Rene Oud

De afgelopen jaren hebben duidelijk laten zien dat na de enorme verschuiving van 2006 de zorgmarkt is teruggevallen naar een marktgedrag dat lijkt op de ziekenfondsmarkt van voor de stelselwijziging. Natuurlijk was 2006 een uitzondering, met een verschuiving van verzekerden naar diverse verzekeraars van rond de 24 procent. De mobiliteit was in 2007 nog 4,5 procent en is in 2008 verder gezakt naar 3,5 procent. Een bevestiging van deze trend. Maar zijn er nog andere ontwikkelingen te zien en hebben deze een voorspellende waarde?

Log in om het hele artikel te downloaden


Krachtwijken verzekerd?!

Roeland Vermolen en Jos Schaffers

Het voorval uit Utrecht illustreert kernachtig de maatschappelijke rol van de verzekeringsbranche: het ene moment ben je verzekeraar van iemands bezit, het volgende moment ben je een factor in een actueel maatschappelijk debat. Van dit laatste was de verzekeraar of tussenpersoon zich waarschijnlijk niet eens bewust op het moment dat het risico herbeoordeeld werd. Het is immers dagelijkse praktijk: als op ?`n polis binnen het jaar een paar keer schade voorkomt, dan is dat voor de meeste tussenpersonen en verzekeraars reden om contact op te nemen met de klant om te bepalen wat er gedaan kan worden om herhaling te voorkomen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Schip & Schade Jurisprudentie

Log in om het hele artikel te downloaden