De Beursbengel nr. 777 | September 2008


Contractuele verzekeringsplicht voor werkgevers

Mr. G. Pronk

Op 1 februari 2008 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de arbeidsrechtelijke gevolgen van een ernstig verkeersongeval dat een taxichauffeur in 1994 tijdens zijn werk overkwam (HR 1 februari 2008, LJN: BB4767, C06/211HR). De door hem bestuurde taxi werd op een onbewaakte spoorwegovergang aangereden door een trein. De chauffeur raakte ernstig gewond en hij is volledig arbeidsongeschikt geworden door het ongeluk. De chauffeur dagvaardde zijn werkgever en vorderde vergoeding van zijn (ernstige) letselschade.

Log in om het hele artikel te downloaden


De diefstalclausules G 15 en G 16

H.P. de Jong

In aansluiting op de voorgaande artikelen, waarin de ?All Risks?-clausule G 13 en de Evenementenclausule G 14 werden besproken, volgt nu een reis door de diefstalclausules G 15 en G 16.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Geschillencommissie
Zorgplicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Incoterms 2000

H.P. de Jong

De Incoterms 2000 zijn internationale handelstermen die tot doel hebben eenduidige internationale regels ter verklaring van deze termen te bewerkstelligen. De Incoterms, opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs, zijn uitsluitend van toepassing indien verkoper en koper deze uitdrukkelijk in de koopovereenkomst hebben afgesproken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Microverzekeringen in de derde wereld

Gerard Pierik

Wie rondkijkt in landen als Sri Lanka en de Filippijnen ? en dan vooral op het platteland ? ziet veel problemen die wij in Nederland nog kennen uit het begin van de twintigste eeuw. De agrarische bevolking leeft in bittere armoede. En mensen die niet eens genoeg geld hebben om in hun primaire levensbehoeften te voorzien, zijn zeker niet in staat voorzieningen te treffen voor risico`s als ziekte, invaliditeit en overlijden.
In Nederland slaagden de arme boeren er destijds in zich samen te organiseren in onderlinge solidariteit. Ze besloten hun risico`s onder te brengen in lokale, co?peratieve verzekeringsfondsen. Zo`n fonds werd dus gebouwd op een fundament van uit nood geboren solidariteit.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws

"Agenda en nieuws

"

Log in om het hele artikel te downloaden


De Pensioenwet: de belangrijkste zaken op een rij

Mr J.T. Gommer MPLA

De Pensioenwet is weliswaar in 2007 al in werking getreden, maar mede naar aanleiding van de veegwet zullen de ?laatste? artikelen pas per 2009 hun echte verwerking krijgen.
In dit artikel zet ik de belangrijkste zaken uit de Pensioenwet praktisch voor u op een rij. Omdat ik natuurlijk niet volledig kan zijn, hoor ik graag van u welke onderwerpen, al dan niet in verband met de Pensioenwet, u graag aan bod wilt zien komen. Uiteraard zal ik altijd inhaken op de actualiteit.
U kunt uw idee`n mailen naar: beursbengel@nibesvv.nl.

Log in om het hele artikel te downloaden


De reis(bagage)verzekering en het zorgvuldigheidscriterium

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

In de diverse opleidingen komt in het algemene onderdeel bij eigen schuld en in het onderdeel recreatieverzekeringen bij de reisverzekeringen, het zogenaamde zorgvuldigheidscriterium aan de orde.
Over de uitleg van dit zorgvuldigheidscriterium wordt in onze bedrijfstak veel gediscussieerd. Om de oorsprong van dit begrip duidelijk te maken, ga ik tijdens de cursussen altijd eerst in op het ontstaan van de reisverzekering in zijn algemeenheid. Daarna kan ik dan meestal makkelijker uitleggen waarom de verzekeraars het zorgvuldigheidscriterium in de reisverzekering opgenomen hebben.

Log in om het hele artikel te downloaden


Shoppen in de winkels van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Christa Jacobs

Shoppen in de winkels van verzuim en arbeidsongeschiktheid is weer eens wat anders dan op zaterdagochtend winkelen in de binnenstad. Hoewel ? er zijn wel degelijk overeenkomsten.
Zowel in de etalages van modezaken als in die van de verzekeraars zie je aanbiedingen met ?alleen vandaag 30 procent korting?.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mr. I. van Velzen

De verzekeraar die een schade betaalt, heeft een verhaalsrecht op de veroorzaker van die schade. Maar niet altijd. En niet altijd volledig. Het subrogatierecht kent beperkingen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wie heeft recht op de WGA-hiaatverzekering?

Jeroen Vluggen

Als je als werknemer langdurig arbeidsongeschikt bent, kom je in de WIA. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan het inkomensniveau flink lager uitvallen dan in de situatie voor arbeidsongeschiktheid het zogenaamde ?WGAhiaat?. Verzekeraars hebben zich vanaf eind 2005 gemeld om deze inkomensachteruitgang te verzekeren.
Ook pensioenfondsen bieden echter dekking voor dit risico, vaak als voortzetting van een oude WAO-dekking. Maar mag een pensioenfonds het WGA-hiaat nou wel verzekeren? Hoort dit wel bij haar afgebakende taak? Hier is veel discussie over geweest en het lijkt er op dat de partijen bijna uitgepraat zijn.

Log in om het hele artikel te downloaden