De Beursbengel nr. 776 | juli 2008


Dossier

Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen
Uitspraken Raad van Toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden


De Evenementenclausule G 14

H.P. de Jong

In aansluiting op het artikel in de vorige Beursbengel, waarin de ?All Risks?-clausule G 13 werd besproken, volgt nu een verkenning van de Evenementenclausule G 14.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nationaal Regime in aantocht

Dr. R.J. Schotsman

Op 21 mei jl. is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het Nationaal Regime.
Hypotheekbemiddelaars en bemiddelaars in levensverzekeringen kunnen dus straks zonder een aparte en zware MiFID-vergunning bepaalde beleggingsdiensten verlenen, zoals het geven van beleggingsadvies binnen een bankspaarproduct of effectenhypotheek.

Log in om het hele artikel te downloaden


De Wft-PE-regeling nu definitief

Mr. I. vsn Velzen

Wat later dan verwacht heeft de minister van FinanciŽn op 23 juni 2008 de eerste Wft-PE-regeling definitief vastgesteld.
De eerdere (onvolledige) bekendmaking van de PE-eisen in de Staatscourant van 28 mei 2008 is daarmee weer ingetrokken.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden


De proportionele benadering van de schade in het verzekeringsrecht

Mw. Mr. P.S.T. Awater

In mijn artikel in het aprilnummer van de Beursbengel van dit jaar over proportionele aansprakelijkheid is een onderscheid gemaakt tussen proportionele aansprakelijkheid enerzijds en de proportionele benadering van de schade anderzijds.
Kort gezegd komt het erop neer dat bij onzekerheid ten aanzien van de oorzaak van de schade tot een proportionele aansprakelijkheid kan worden gekomen en bij onzekerheid over de omvang van de schade de oplossing ook wel wordt gevonden in de proportionele benadering van de schade.
Het resultaat is in beide gevallen hetzelfde, namelijk dat een deel, c.q. een bepaald percentage van de schade dient te worden vergoed. In dit artikel zal ik nader ingaan op de proportionele benadering van de schade in het verzekeringsrecht.

Log in om het hele artikel te downloaden


DSI start nieuwe registers voor adviseurs van financiele producten

Drs. C.M.A. Spoorenberg

Het Dutch Securities Institute (DSI) heeft nieuwe Wft-registers voor adviseurs van financiŽle producten geopend.
Het gaat om de kennisgebieden hypotheken, verzekeren schade, verzekeren leven en consumptief krediet zoals aangegeven in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarnaast is een register opengesteld voor personen met een andere integriteitsgevoelige functie in de financiŽle dienstverlening (al dan niet met klantcontact).

Log in om het hele artikel te downloaden


Scrabbelen met de bedrijfsschadeverzekering: deel 1

Jan Eekma

Onlangs verzorgde ik een in company-opleiding Wft schade bij een verzekeraar. Tijdens de lunchpauze raakte ik in gesprek met een tweetal deelnemers over het onderwerp van die middag, de bedrijfsschadeverzekering. Hoewel ?bedrijfsschadeverzekeringspolisblad? als een prachtig scrabblewoord werd gezien zagen zij enorm tegen dit onderwerp op. In de praktijk hadden ze nooit met deze verzekeringsvorm te maken en het berekenen van het verzekerde belang, de bedrijfsschade en de uitkering vormde voor hen een bijna onoplosbaar probleem.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

?De werkelijke herbouwwaarde van een huis is ? 450.000 euro, maar het huis is verzekerd voor ? 600.000 euro. Als het huis afbrandt heeft verzekerde een aardige financiŽle meevaller?? Als ik dit voorleg aan cursisten, dan weet men gevoelsmatig wel dat er iets in mijn verhaal niet klopt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen

J.A. Wielink

Per 4 juni 2008 is er weer een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen.
Dit is de wet ZEZ. Rond ?zwangerschap? is veel te doen geweest. In dit artikel komt de voorgeschiedenis, maar ook de nieuwe regeling aan bod.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zorgplicht werkgever voor verzekering werknemers

Simon Kadijk

Op 1 februari 2008 heeft onze Hoge Raad twee arresten gewezen over goed werkgeverschap. In beide gevallen ging het om een auto-ongeval waarbij de bestuurder van de auto zijn werkgever aansprakelijk stelt.

Log in om het hele artikel te downloaden