De Beursbengel nr. 775 | juni 2008


?Banksparen? versus lijfrente- en kapitaalverzekeringen: zoek de verschillen!

Drs. C.A.J. van Oostwaard

Met ingang van 1 januari 2008 kunnen belastingplichtigen fiscaal gefaciliteerd in een bancair product sparen voor een lijfrente of de aflossing van de eigenwoningschuld.
Tot 1 januari was de fiscale faciliteit uitsluitend voorbehouden aan verzekeringsproducten. Maar een bankproduct is nu eenmaal niet hetzelfde als een verzekeringsproduct

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Schip & Schade
Uitspraken Raad van Toezicht


Log in om het hele artikel te downloaden


De ?All risks?-clausule

H.P. de Jong

In verband met de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht is de Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006 gedeponeerd.
Het polisblad en de daarbij behorende voorwaarden regelen niet de risico`s waartegen is verzekerd. Voor het regelen van de gevaren waartegen wordt verzekerd, moet worden verwezen naar een of meerdere clausules.

Log in om het hele artikel te downloaden


Aansprakelijkheid bij nieuwe grondroerdersregeling

Mw. mr. A.M. Klunne

Veel AVB- en CAR-polissen bevatten de verplichting voor de verzekerde om, alvorens te gaan graven, een KLIC-melding te doen. Krachtens het wetsvoorstel Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (ook wel de Grondroerdersregeling genoemd) zal de KLIC-melding niet langer meer bij het KLIC moeten worden gedaan, maar bij het Kadaster.
Het wetsvoorstel bevat voorts de verplichting om zorgvuldig te graven. De sector heeft met een richtlijn het begrip ?zorgvuldig graven? nader ingevuld. Volgens de memorie van toelichting zal een en ander duidelijker maken wie voor schade aan kabels en leidingen aansprakelijk kan worden gehouden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Coassurantie onder de loep

Barbara Baarsma en Peter Risseeuw

De toezichthouders op de mededingingswetgeving ? de Europese Commissie en de NMa ? houden de financiële sector uitgebreid tegen het licht. De NMa concludeerde in 2005 dat er in de coassurantiemarkt sprake is van een ?beperkt mededingingsrisico?.
Uit een rapport van de Europese Commissie uit 2007 blijkt dat de Commissie zich zorgen maakt over een mogelijk gebrek aan concurrentie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Schade met of door motorrijtuigen

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

Op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is schade uitgesloten, veroorzaakt met of door motorrijtuigen. Deze uitsluiting kent een aantal uitzonderingen, waardoor een aantal schades die veroorzaakt zijn met of door motorrijtuigen wel onder de dekking van de AVP vallen.
Veel verzekeraars nemen sinds 1 oktober 2006 op advies van het Verbond van Verzekeraars ook een nieuwe uitzondering op in de AVP. In dit artikel kijken we naar de oude en de nieuwe uitzonderingen.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden


WIA, No-riskpolis en premiekorting

Herman Verhoef en Eug?ne van ?t Hooft

Met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de opvolger van de WAO, is het accent bij ziekte en arbeidsongeschiktheid verschoven van inkomensbescherming naar activering oftewel re-integratie. Deze verschuiving naar preventie en re-integratie zien we niet alleen bij de WIA, maar bijvoorbeeld ook bij de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en bijstand (WWB).
Met dit artikel willen wij inzicht bieden in de financiële mogelijkheden op het gebied re-integratie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

Mr. I. van Velzen

Eigen schuld: dikke bult. Verzekeringen dekken geen schade door eigen schuld. Of wel? Of soms? En eigen schuld van wie dan? Wat is ?eigen schuld? eigenlijk?

Log in om het hele artikel te downloaden


UPO?s zijn geland

E. Bouwhuis

Vorig jaar hebben veel werknemers voor het eerst een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Doel van de overzichten is het verschaffen van begrijpelijke, vergelijkbare en optelbare informatie over pensioenaanspraken.
Vanaf dit jaar is het wettelijk verplicht alle actieve deelnemers jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht te sturen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Komt de Wet op de medische keuringen door zijn eigen keuring?

Mr. drs. M.P. van ?t Zet

?Nog steeds geen duidelijkheid over uitsluitingsclausules bestaande ziekten en gebreken?

Log in om het hele artikel te downloaden