De Beursbengel nr. 774 | mei 2008


Het Register Deskundigheid Financiele Dienstverlening

Mr. I. van Velzen

Al eerder is gepleit voor een centraal deskundigheidsregister. Goed nieuws: dat register gaat er nu komen. Medio augustus 2008 moet het operationeel zijn.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen
Uitspraken Raad van Toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen
Uitspraken Raad van ToezichtLog in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


De medeschuld van de afzender

Mr. J. P. Eckoldt

Anders dan in Nederland staan Duitse rechters erom bekend vrij snel een onbeperkte, dat wil zeggen ongelimiteerde, aansprakelijkheid van een vervoerder aan te nemen.
Voor (weg)vervoerders die bij een Duitse procedure betrokken raken en die de (in veel gevallen) te verwachten onbeperkte aansprakelijkheid als een donkere onweerswolk op zich af zien komen, is er misschien toch nog een reddende zonnestraal in de vorm van een mogelijke medeschuld van de afzender.

Hier zal deze in de Duitse jurisprudentie ontwikkelde medeschuld van de afzender worden besproken.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden


Privacy zieke werknemers in gevaar bij re-integratie

Liesbeth van Deursen

De zieke werknemer is meer dan ooit voorwerp van het winststreven of de schadelastbeperking van de diverse partijen rondom re-­ integratie. Met deze ontwikkelingen kan diens privacy in het gedrang komen.
Reden om extra regelgeving in te voeren?

Log in om het hele artikel te downloaden


Expert en risicodeskundige in de Wft

Mr. I. van Velzen

Valt de risicodeskundige onder de Wft? Sinds de Wft is ingevoerd, wordt die vraag regelmatig gesteld. Het kortst denkbare antwoord is: nee. Net als de schade-expert valt ook de risicodeskundige niet onder de Wft. Maar er valt wel iets meer over te zeggen.


Log in om het hele artikel te downloaden


Samenloop: zorgverzekeringen/reisverzekeringen!

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

Naar aanleiding van de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht is het onderwerp Samenloop al meerdere malen aan de orde geweest in de Beursbengel.
Vanwege de afspraken tussen zorgen reisverzekeraars leek het de redactie goed om het onderwerp Samenloop ten aanzien van zorg- en reisverzekering toch nog een keer aan bod te laten komen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

Mr. R.F.A. Schaaf

De titel van deze bijdrage is natuurlijk ontleend aan het bekende sprookje. Dat sprookje leerde al dat het gebruik van spiegels risico`s kent.
Recente rechtspraak maakt duidelijk dat ook voor spiegelbeelden in het verzekeringsrecht niet geldt ?what you see is what you get?.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

H.P. de Jong

Binnen de verzekeringswereld wordt bij het horen van het woord ?eigen gebrek? bijna automatisch direct gedacht aan het inmiddels vervallen artikel 249 Wetboek van Koophandel: Voor schade of verlies uit eenig gebrek, eigen bederf, of uit den aard en de natuur van de verzekerde zaak zelve onmiddellijk voortspruitende, is de verzekeraar nimmer gehouden, ten ware daarvoor uitdrukkelijk zij verzekerd. Wat verstaat het huidige verzekeringsrecht onder dit begrip?

Log in om het hele artikel te downloaden


Toezicht van de AFM op de verzekeringsbranche

Mr.drs. P. van Duijvenvoorde en mw.mr. J.M. Quik

De Wft en de daarop gebaseerde lagere regelgeving bevatten een grote hoeveelheid voorschriften. Om te bewerkstelligen dat ondernemingen de door de wetgever opgelegde regels ook naleven, zijn de AFM en DNB aangewezen als toezichthouders.
In die hoedanigheid beschikken de AFM en DNB over de nodige bevoegdheden, zowel om te controleren of ondernemingen zich aan de regels houden als om eventuele overtredingen van die regels te handhaven door middel van sancties.

Log in om het hele artikel te downloaden