De Beursbengel nr. 773 | April 2008


Zelfstandig ondernemend, vrijwillig verzekerd

Jeroen Vluggen

Voor een werknemer in Nederland is het leven goed een uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden, eventueel parttime uitgevoerd. Het salaris wordt zelfs betaald als je niet komt werken omdat je ziek bent.
Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is er de WIA. De baas betaalt de premie. Goed geregeld dus. Zo niet voor zelfstandig ondernemers. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid krijgen zij niets.

Log in om het hele artikel te downloaden


Is de werkgever aansprakelijk?

Mr. D.J. van der Kolk en Mr. Y.M.M. van Eck

In 2007 is een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid, meer in het bijzonder de aansprakelijkheid van de werkgever voor een ongeval dat zich tijdens een bedrijfevenement heeft voorgedaan.
In dit artikel blikken we terug op jurisprudentie uit de voorgaande jaren en gaan we in op de vraag of in 2008 de aansprakelijkheid voor de werkgever voor dergelijke ongevallen een gelopen race is.

Log in om het hele artikel te downloaden


Besparing niet altijd 25 procent

Simon Kadijk

In de Beursbengel van januari/februari schrijft Anita Hol over de aftrek op de kosten van een huurauto in verband met besparing. In dat artikel gaat Anita niet zozeer in op de vraag waarom die besparing er is, maar veel meer op de vraag ?waar dat ook al weer stond?.
Uit onderzoek van NIVRE is gebleken, dat een abstracte besparing van 25 procent niet onredelijk is. Je kunt vragen waar dit staat, je kunt ook vragen waarom dit zo is.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bewijsvoering binnen het CMR-Verdrag

H.P. de Jong

Een vervoerder kan altijd geconfronteerd worden met schade aan goederen die hij vervoert en in een juridisch gevecht verwikkeld raken over de aansprakelijkheid. Hij doet er daarom goed aan om zich al van te voren ? preventief - op de hoogte te stellen van de vereiste bewijsvoering.
Waar moet de bewijsvoering binnen het CMR-Verdrag aan voldoen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Schip & Schade
Raad van Toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Strafbaar wegens onverzekerd rijden

Mr. Tjalling van der Goot

De strafkamer van het gerechtshof in Amsterdam oordeelde onlangs dat ondanks het feit dat zowel de verzekeringsmaatschappij als de verzekerde van mening was dat het betreffende voertuig goed verzekerd was, er toch sprake was van onverzekerd rijden. En onverzekerd rijden is een strafbaar feit.
Schiet deze uitspraak het doel van de wettelijke verplichting om een voertuig te verzekeren niet voorbij?

Log in om het hele artikel te downloaden


Zijn ?groot molestrisico?s? toch te verzekeren?

Mr.M.M.C.J.M. de Neree tot Babberich

Van oudsher is het schadeverzekeraars verboden dekking te verlenen tegen de zes vormen van ?groot molest?, te weten: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
De reguliere schadeverzekering sluit ?groot molest? in de polisvoorwaarden dan ook standaard uit. Wat zijn nu de verzekeringstechnische mogelijkheden om toch dekking te kunnen bieden?

Log in om het hele artikel te downloaden


Terughoudendheid bij proportionele aansprakelijkheid

Mr. P.S.T. Awater

Proportionele aansprakelijkheid houdt in dat aansprakelijkheid bestaat voor een deel van de schade.
Deze situatie dient te worden onderscheiden van de situatie dat men aansprakelijk is voor de schade en de vergoedingsplicht van de aansprakelijke wordt verminderd omdat er sprake is van eigen schuld van de benadeelde en/of medeschuld van een derde.

Log in om het hele artikel te downloaden


Terug naar de basis

J.A. Wielink

Rond ongevallenverzekeringen ontstaat de laatste tijd regelmatig onduidelijkheid. Want wat is het verschil tussen een ongevallenverzekering en een ongevallen-arbeidsongeschiktheidsverzekering?
In de nieuwe rubriek ?Terug naar de basis? worden deze verzekeringen kort toegelicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zwaarwegende argumenten bij opzegging

Mr. I. van Velzen

Moet een verzekeringnemer zwaarwegende argumenten hebben voor tussentijdse opzegging? Aan dit onderwerp is in de Beursbengel al eerder aandacht besteed. Een vervolg.

Log in om het hele artikel te downloaden


De vijfde Wam-richtlijn: de stand van zaken

J.J. Smits

De vijfde EU-richtlijn op het gebied van motorrijtuigverzekeringen werd officieel gepubliceerd in juni 2005 en is inmiddels afgelopen zomer (juni 2007) in de Nederlandse wet (Wam) opgenomen. Het is nu een goed moment om de huidige stand van zaken te bezien.

Log in om het hele artikel te downloaden