De Beursbengel nr. 772 | maart 2008


Assurantiediploma kan geldigheid verliezen

Mr. I. van Velzen

Rond 1 juli 2009 zijn veel assurantiediploma`s niet meer geldig volgens de Wft. Tenzij op tijd aan de PE-eisen wordt voldaan. Wie hebben daar last van en wat kun je daar aan doen? Een uitleg met praktijkvoorbeelden van het PE-stelsel van de Wft.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Schip & Schade
Uitspraken Raad van Toezicht
Uitspraken Geschillencommissie

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuw binnen Kifid: Tuchtraad

Mr. Julie E. Wellink

Op 1 januari van dit jaar is de Tuchtraad Financi?le Dienstverlening van start gegaan, een nieuw onderdeel van het Klachteninstituut Financi?le Dienstverlening. In de vakpers is hieraan de nodige aandacht besteed.

Hoe zit het nu met de relatie tussen deze Tuchtraad en de al binnen Kifid bestaande Ombudsman en Geschillencommissie? Ook de verschillen met de alom bekende Raad van Toezicht Verzekeringen zijn niet iedereen duidelijk.
In dit artikel worden de positie, taak en werkwijze van de nieuwe Tuchtraad toegelicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Vergrijzing kennis baart verzekeraars zorgen

?Het is hard nodig dat we weer echt aandacht aan vaktechniek gaan geven?, aldus Hans van der Klein (Allianz) tijdens een goed bezocht miniseminar, dat NIBE-SVV op 23 januari 2008 organiseerde ter gelegenheid van de presentatie van de brancheopleiding Transportverzekering.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden


Preventie autodiefstal boekt vooruitgang

Tjip Koopmans

In de afgelopen jaren is door veel partijen aandacht besteed aan het verbeteren van de beveiliging van een personenauto. Door de voertuigfabrikanten, door verzekeraars, door de overheid, ieder heeft op zijn eigen wijze getracht het hoge aantal autodiefstallen te verminderen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Schijn kan bedriegen in nieuwe ww

Mr. S. Bainathsah

De Werkloosheidswet is met ingang van 1 oktober 2006 aangepast. Door de versoepeling van de verwijtbaarheidstoets lijkt het verkrijgen van een WW-uitkering eenvoudiger. Maar schijn kan bedriegen, zeker als werkgever en werknemer zich niet houden aan gemaakte afspraken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verzuimcijfers: meten is weten

J.A. Wielink

Iedere organisatie met werknemers heeft te maken met verzuimcijfers. Op grond van de Arbowetgeving is iedere werkgever verplicht een verzuimregistratie te voeren. Want meten is weten, en aan de hand van de verzuimcijfers kunnen diverse knelpunten naar voren komen. Is op basis hiervan dan preventief verzuimbeleid te voeren?

Log in om het hele artikel te downloaden


Voorkomen is beter dan genezen

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

Al een paar dagen loop ik te piekeren over een artikel voor het speciale themanummer ?Preventie? van de Beursbengel. Ik denk dat ik een schademens ben ik ben meer voor als het al te laat is, zeg maar. Als de schade al ontstaan is. Ik heb eigenlijk niet zoveel met preventie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Preventie ziekteverzuim is ?hot?

J. A. Wielink

Voorkomen is beter dan genezen. Genezen kunnen we het verzuim is de afgelopen 25 jaar gehalveerd. Maar hoe zit het met ?het voorkomen van?, hoe gaan we om met preventie? Preventie, het voork?men van ziekte en het beschermen en bevorderen van de gezondheid, is hot. Dat is niet verwonderlijk want er valt een hoop geld mee te besparen en te verdienen. Vroeger was dat anders.

Log in om het hele artikel te downloaden