De Beursbengel nr. 771 | januari 2008


Weg met de rechter ? leve BINDEND ADVIES!

Mr W.G.B. Neervoort

Procedures voor de rechter zijn langdurig en kostbaar. De praktijk zoekt daarom steeds vaker naar alternatieve wijzen van geschillenoplossing.
In eerdere nummers van de Beursbengel is mr. Neervoort al uitvoerig ingegaan op KiFiD, mediation en arbitrage. Ditmaal brengt hij het bindend advies in de verzekeringsbranche onder uw aandacht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Capita selecta Wft-verzekeringen

Mr W. van den Dungen

De Wet op het financieel toezicht is nu een jaar van kracht. In de praktijk worden regelmatig vragen gesteld over adviesregels, complexe producten, financiŽle bijsluiter en adviesmatch. De verschillende begrippen zijn hier op een rij gezet. Ook wordt overzichtelijk gemaakt welke regels voor welke producten gelden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Schip & Schade
Uitspraken Geschillencommissie

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Schip & Schade
Uitspraken GeschillencommissieLog in om het hele artikel te downloaden


Mag een gewaarschuwde klant naar de bliksem geholpen worden?

Dik van Velzen

Het begrip ?zorgplicht? is niet eenvoudig uit te leggen. Sterker: er lijken verschillende begrippen ?zorgplicht? te bestaan.
De Wft hanteert een andere norm voor zorgplicht dan het BW.
Welke zorgplicht moet een financiŽle dienstverlener dan aanhouden?

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het Nationaal Regime MiFID

Dr. Rob Schotsman

De consequentie van de op 1 november 2007 van kracht geworden MiFID is dat financiŽle dienstverleners aan wettelijke eisen moeten voldoen als zij een beleggingsadvies geven of een effectenorder van hun klant ontvangen en doorgeleiden.
Het ministerie van FinanciŽn is nu bezig om in samenwerking met de brancheorganisaties een wettelijk kader, het zogenoem- de ?Nationaal Regime?, te ontwerpen, waaraan financiŽle dienstverleners moeten gaan voldoen.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden


Transportcriminaliteit: wie houdt een oogje in het zeil?

Mr Renee M.L.A. Martius

Transportcriminaliteit is een groot en groeiend probleem. Niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa. Overheid en bedrijfsleven zijn het er over eens dat concrete acties en maatregelen genomen moeten worden om transportcriminaliteit aan te pakken.
Zowel vanuit de publieke als de private sector worden al initiatieven ondernomen om het probleem in kaart te brengen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Heeft de ingehuurde ?zelfstandige? werknemersrechten?

Marjol Nikkels-Agema

Een groothandel in lederwaren maakt tijdens het zwangerschapsverlof van een vaste medewerker voor gemiddeld zo`n 30 uur per week gebruik van een freelancer voor secretari?le diensten.
Aanvankelijk was de freelancer ingehuurd om een periode van zwangerschapsverlof te overbruggen, maar door complicaties bij de zwangere werkneemster is de freelancer inmiddels al een jaar aan het werk.

Log in om het hele artikel te downloaden


Hoe zit het ook alweer en waar staat het dan?

Anita Hol

Van cursisten krijg ik regelmatig bij bijscholingsbijeenkomsten vragen c.q. opmerkingen in de stijl van ?ik meen me te herinneren dat ik ooit eens geleerd of gehoord heb dat het daarom zus of zo is, maar waar kan ik dat dan terugvinden??
Vaak denkt men dat het gaat om een wettelijke regeling of afspraken binnen de bedrijfstak en dan wil men ?het? kunnen opzoeken en stelt daarom de vraag ?waar staat dat dan??

Log in om het hele artikel te downloaden


De aansprakelijkheid bij personenvennootschappen

Mr F. van der Woude en Mr B.W. Brouwer

Het Wetsvoorstel personenvennootschappen is een van de wijzigingen in verband met de modernisering van het ondernemingsrecht. De bepalingen worden opgenomen in titel 7:13 van het burgerlijk wetboek (art. 7:800- 7:837 BW) en zullen naar verwachting per 1 juni 2008 in werking treden. Om nu reeds te kunnen anticiperen op de aanstaande wijzigingen is er voldoende aanleiding de blik alvast vooruit te werpen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuwe anti-witwaswetgeving in aantocht

Mr. R. Tielenburg

De Nederlandse anti-witwaswetgeving staat op het punt om ingrijpend gewijzigd te worden.
Er liggen daartoe twee wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer.
Identificatie moet plaatsmaken voor het meeromvattende cli`ntenonderzoek.
Ook levensverzekeraars en intermediair krijgen hiermee te maken.

Log in om het hele artikel te downloaden