De Beursbengel nr. 770 | December 2007


De arbeidsdeskundige biedt toekomst bij uitval

Tineke Grimm

Een arbeidsdeskundige houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van mens en arbeid en de factor belasting/ belastbaarheid. Dit artikel geeft een beschrijving van het werk van een arbeidsdeskundige, gericht op de particuliere verzekeringssector en binnen dit kader de zelfstandig ondernemer.

Log in om het hele artikel te downloaden


Weg met de rechter ? leve ARBITRAGE !

Mr. W.G.B. Neervoort

Procedures voor de rechter zijn langdurig en kostbaar. De praktijk zoekt daarom steeds vaker naar alternatieve wijzen van geschillenoplossing. De vorige twee bijdragen van de auteur behandelden KiFiD: de alternatieve weg voor het oplossen van geschillen tussen verzekeringsconsumenten en verzekeraars/tussenpersonen en Mediation. Ditmaal aandacht voor arbitrage in de verzekeringsbranche.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bedrijfsuitjes

Anita Hol-Bubeck

Op dit moment geef ik toevallig bij een aantal opdrachtgevers cursussen, workshops en lezingen over bedrijfsaansprakelijkheid en dan komt ook de werkgeversaansprakelijkheid voor schade aan ondergeschikten uitgebreid aan de orde.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bedrijfsuitjes

Anita Hol-Bubeck

Op dit moment geef ik toevallig bij een aantal opdrachtgevers cursussen, workshops en lezingen over bedrijfsaansprakelijkheid en dan komt ook de werkgeversaansprakelijkheid voor schade aan ondergeschikten uitgebreid aan de orde.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Schip & Schade 
Algemeen 
Uitspraken Raad van Toezicht 
Uitspraken Geschillencommissie

Log in om het hele artikel te downloaden


Exoneratieclausule

D.J. van der Kolk en C.W.M. Brons

Eerder is door A. Hol-Bubeck (Beursbengel augustus 2006) uiteengezet dat het ophangen van een bordje waarop aansprakelijkheid voor schade wordt uitgesloten of beperkt, zoals vaak wordt aangetroffen in een manege of bij een garderobe, niet kan bewerkstelligen dat de exploitant hierdoor niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Geen kaas gegeten van levensverzekeringen?

Jan Eekma

In de Beursbengel van oktober 2007 ben ik ingegaan op een aantal basisbegrippen van levensverzekeringen. Daarnaast heb ik een aantal basisvormen van levensverzekeringen beschreven. Tot slot heb ik de elementen behandeld, waaruit de premie van een levensverzekering bestaat.
In dit artikel komt de waarde van kapitaalverzekeringen aan de orde en de rechten van de verzekeringnemer.

Log in om het hele artikel te downloaden


Loondoorbetaling bij ziekte voor 65+

Janthony Wielink

De laatste tijd komen er steeds meer vragen over het risico van de loondoorbetaling van een 65+ werknemer. Want, zo wordt gesteld, zij hebben toch recht op de AOW en is er toch geen sprake van loondoorbetalingsverplichting bij ziekte? En waarom willen de ziekengeldverzekeraars dit risico niet verzekeren? In dit artikel wordt hier verder op ingegaan.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden


Schadevergoeding na rampen

mr. W.H. Quaedvlieg-Meijer

Op 13 mei 2000 vond de explosie op het terrein van het vuurwerkbedrijf SE Firework in een woonwijk in Enschede plaats, waardoor een hele woonwijk werd weggevaagd.
Naar aanleiding van de financiële compensatie van de slachtoffers van die ramp is de Commissie Tegemoetkoming bij Rampen en Calamiteiten, kortweg de Commissie Borghouts genoemd naar haar voorzitter, ingesteld.

Log in om het hele artikel te downloaden