De Beursbengel nr. 723 | mei 2003


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wetsvoorstel affectieschade

Mw. mr. A. Ales

Begin dit jaar is het wetsvoorstel affectieschade bij de Tweede Kamer ingediend. Onder affectieschade wordt verstaan het verdriet dat verwanten ondervinden in geval van ernstige verwonding of overlijden van een dierbare persoon.
Het wetsvoorstel omvat een regeling voor de vergoedbaarheid van immateri?le schade als gevolg van het overlijden of ernstig en blijvend letsel van naasten waarbij voor een beperkte kring van naasten een vast bedrag wordt toegewezen.
In dit artikel zal dat wetsvoorstel nader besproken worden doch niet voordat nog een blik op het huidige stelsel zal worden geworpen en kort aandacht zal worden besteed aan de ontwikkelingen die tot het wetsvoorstel hebben geleid.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wetsvoorstel affectieschade

Mw. mr. A. Ales

Begin dit jaar is het wetsvoorstel affectieschade bij de Tweede Kamer ingediend. Onder affectieschade wordt verstaan het verdriet dat verwanten ondervinden in geval van ernstige verwonding of overlijden van een dierbare persoon.
Het wetsvoorstel omvat een regeling voor de vergoedbaarheid van immateri?le schade als gevolg van het overlijden of ernstig en blijvend letsel van naasten waarbij voor een beperkte kring van naasten een vast bedrag wordt toegewezen.
In dit artikel zal dat wetsvoorstel nader besproken worden doch niet voordat nog een blik op het huidige stelsel zal worden geworpen en kort aandacht zal worden besteed aan de ontwikkelingen die tot het wetsvoorstel hebben geleid.

Log in om het hele artikel te downloaden


Appartementsrechten en verzekeringen (deel 2)

Mr. M.P. Vogelsang

Wie moet welke verzekeringen voor een appartementsgebouw afsluiten? Op deze vraag geeft dit tweede artikel in de vierdelige reeks over appartementsrechten en verzekeringen antwoord. Daarbij worden de standaardverzekeringen beschreven. En er wordt uitgebreid ingegaan op zaaksvervanging bij en beslag op appartementsrechten.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van natrappende voetballers tot bokkende paarden: Wie is aansprakelijk?

Mr. D.H.S. Hulsewe, LL.M.

Iedereen die wat vaker paardrijdt weet dat een val van het paard zeker tot de mogelijkheden behoort. Als de ruiter echter een paard van iemand anders berijdt, dan is het de vraag, wie nu voor de eventuele schade van een val van het paard aansprakelijk is. De eigenaar van het paard of de ruiter?

Door verscheidene lagere rechters zijn een aantal uitspraken gedaan over de verdeling van de aansprakelijkheid ? en dus de schade ? veroorzaakt door paarden bij het geven van paardrijlessen in manegeverband, ofwel het rijden (en vallen van) andermans paard. Recentelijk heeft ook de Hoge Raad zich over deze materie uitgelaten. In het artikel een overzicht van deze jurisprudentie, alsmede een conclusie ten aanzien van de aansprakelijkheid en de eventuele verdeling daarvan. Tevens zal daarbij ingegaan worden op de mogelijkheid van uitsluiting van aansprakelijkheid.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van natrappende voetballers tot bokkende paarden: Wie is aansprakelijk?

Mr. D.H.S. Hulsewe, LL.M.

Iedereen die wat vaker paardrijdt weet dat een val van het paard zeker tot de mogelijkheden behoort. Als de ruiter echter een paard van iemand anders berijdt, dan is het de vraag, wie nu voor de eventuele schade van een val van het paard aansprakelijk is. De eigenaar van het paard of de ruiter?

Door verscheidene lagere rechters zijn een aantal uitspraken gedaan over de verdeling van de aansprakelijkheid ? en dus de schade ? veroorzaakt door paarden bij het geven van paardrijlessen in manegeverband, ofwel het rijden (en vallen van) andermans paard. Recentelijk heeft ook de Hoge Raad zich over deze materie uitgelaten. In het artikel een overzicht van deze jurisprudentie, alsmede een conclusie ten aanzien van de aansprakelijkheid en de eventuele verdeling daarvan. Tevens zal daarbij ingegaan worden op de mogelijkheid van uitsluiting van aansprakelijkheid.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen

Log in om het hele artikel te downloaden


Positie van zzp?ers blijft onduidelijk

M. Nikkels-Agema

De laatste jaren zijn er steeds meer mensen die kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap en bewust kiezen om een kleine ondernemer zonder personeel te blijven. Wat is hun positie?

Zelfstandigen zonder personeel (zzp?ers) zijn ondernemers die hun eigen beroepsmatige kennis en/of vaardigheden ?verkopen? aan meerdere opdrachtgevers. Zzp?ers zijn dus eigen baas. Een freelancer is vaak ook een zzp?er.
De laatste jaren zijn er steeds meer mensen die kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap en bewust kiezen om een kleine ondernemer zonder personeel te blijven. Ze kiezen voor de vrijheid van het ondernemerschap om flexibeler het werk in te kunnen richten. Het aantal zelfstandigen zonder personeel en het aantal freelancers is de laatste jaren behoorlijk gegroeid.
Bij deze groep is er veelal onduidelijkheid over de arbeidsrelatie. De belastingdienst geeft met de Verklaring arbeidsrelatie aan hoe zij tegen de zzp?er aankijken. Is iemand nu zelfstandig ondernemer of is de persoon in dienst bij de opdrachtgever? Is er sprake van een dienstbetrekking, dan dient de opdrachtgever werknemerspremies af te dragen. De zzp?er heeft dan ook recht op de werknemersverzekeringen (Ziektewet, WAO en Werkloosheidswet).

Log in om het hele artikel te downloaden


Positie van zzp?ers blijft onduidelijk

M. Nikkels-Agema

De laatste jaren zijn er steeds meer mensen die kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap en bewust kiezen om een kleine ondernemer zonder personeel te blijven. Wat is hun positie?

Zelfstandigen zonder personeel (zzp?ers) zijn ondernemers die hun eigen beroepsmatige kennis en/of vaardigheden ?verkopen? aan meerdere opdrachtgevers. Zzp?ers zijn dus eigen baas. Een freelancer is vaak ook een zzp?er.
De laatste jaren zijn er steeds meer mensen die kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap en bewust kiezen om een kleine ondernemer zonder personeel te blijven. Ze kiezen voor de vrijheid van het ondernemerschap om flexibeler het werk in te kunnen richten. Het aantal zelfstandigen zonder personeel en het aantal freelancers is de laatste jaren behoorlijk gegroeid.
Bij deze groep is er veelal onduidelijkheid over de arbeidsrelatie. De belastingdienst geeft met de Verklaring arbeidsrelatie aan hoe zij tegen de zzp?er aankijken. Is iemand nu zelfstandig ondernemer of is de persoon in dienst bij de opdrachtgever? Is er sprake van een dienstbetrekking, dan dient de opdrachtgever werknemerspremies af te dragen. De zzp?er heeft dan ook recht op de werknemersverzekeringen (Ziektewet, WAO en Werkloosheidswet).

Log in om het hele artikel te downloaden