De Beursbengel nr. 768 | oktober 2007


Nederlandse Beurscascopolis voor Aanbouw 1995

H.P. de Jong

In de praktijk wordt onder transportverzekeringen ook gerangschikt het verzekeren van schepen in aanbouw, verbouw of reparatie. Het kan gaan om zeeschepen, binnenvaartschepen, pleziervaartuigen en zelfs booreilanden etc.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Schip& schade
Uitspraken Raad van Toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Geen kaas gegeten van levensverzekeringen?

Jan Eekma

In mijn werk als docent en studiebegeleider op Studienet kom ik vaak mensen tegen die de basismodule financiële dienstverlening volgen of hebben gevolgd. In die contacten merk ik op dat het inzicht in het onderwerp levensverzekeringen erg beperkt is.
Reden te meer om in dit en een volgend artikel net wat dieper op het onderwerp levensverzekering in te gaan en wat meer achtergrond informatie te verstrekken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Fiscale erkenning voor kapitaalverzekering met natuurlijk persoon

Tom Dimmendaal

In een arrest van juli 2006 heeft het Hof Den Bosch een kapitaalverzekering tussen een vrouw en haar partner fiscaal erkend als een echte verzekering. Volgens het Hof is er in dit bijzondere geval ook geen sprake van fraus legis.

Log in om het hele artikel te downloaden


Fiscale erkenning voor kapitaalverzekering met natuurlijk persoon

Tom Dimmendaal

In een arrest van juli 2006 heeft het Hof Den Bosch een kapitaalverzekering tussen een vrouw en haar partner fiscaal erkend als een echte verzekering. Volgens het Hof is er in dit bijzondere geval ook geen sprake van fraus legis.

Log in om het hele artikel te downloaden


De Levensloopregeling in een nieuwe jas?

Marjol Nikkels

Via de levensloopregeling kunnen werknemers fiscaal aantrekkelijk sparen om periodes van zorgverlof, studieverlof of andere vormen van ?onbetaald? verlof te overbruggen.
Ruim 1,5 jaar na de invoering wordt de huidige ingewikkelde Levensloopregeling als mislukt beschouwd.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden


Vrijwillige portefeuilleoverdracht tussen risicodragers: Hoe zat dat ook al weer?

Mr. R.G.M. Dahmen

In de meest eenvoudige voorstelling kan volumegroei van een ondernemingsactiviteit worden bewerkstelligd door organische groei of overnames. In het verzekeringsbedrijf wordt onderscheid gemaakt tussen portefeuilleoverdracht in het intermediair en portefeuilleoverdracht tussen verzekeraars, ofwel de dragers van het verzekerd risico onder de polis.

Log in om het hele artikel te downloaden