De Beursbengel nr. 724 | juni 2003


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Appartementsrechten en verzekeringen

Mr. M.P. Vogelsang

In dit derde artikel in de vierdelige reeks over appartementsrechten en verzekeringen worden de meest voorkomende brandverzekeringsvormen beschreven. Ook worden complicaties die bij schadebehandeling vaak voorkomen, aan de orde gesteld.

Log in om het hele artikel te downloaden


Appartementsrechten en verzekeringen (deel 3)

Mr. M.P. Vogelsang

In dit derde artikel in de vierdelige reeks over appartementsrechten en verzekeringen worden de meest voorkomende brandverzekeringsvormen beschreven. Ook worden complicaties die bij schadebehandeling vaak voorkomen, aan de orde gesteld.

Log in om het hele artikel te downloaden


Btw en de nota van een expertisebureau

M. Vos

De BTW-materie in de wereld van de expertisebureaus is nogal complex. Een verkenning.

Als betrokkene binnen het bestuur Bureau Co?rdinatie Expertise-organisaties bij de invoering van de BTW-regelgeving voor de expertisebranche ben ik gevraagd een terugblik te geven over de complexe BTW-materie. Maar bovenal ben ik gevraagd wat meer inzicht te geven in de zeer complexe weg die expertisebureaus hebben moeten afleggen, waarbij tot op de dag van vandaag de BTW-materie voor een expertisebureau maar ook voor haar opdrachtgevers en haar inspecteur van de omzetbelastingen als uitermate onduidelijk wordt ervaren.
Dit laatste uit zich zelfs in het feit dat sommige expertisebureaus een ander dan het hier onder weggegeven beleid moeten voeren, omdat hun inspecteur een eigen interpretatie aan de wet geeft.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatie van Assurantieclubs vergaderde in Maastricht

R. Veldwijk

Nieuw beleidsplan regionalisering unaniem goedgekeurd.
De nieuwbenoemde voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs Boudewijn Bakker heeft met verve het nieuwe beleidsplan voor de Federatie ?Samen verder, maar anders?, waarbij de regionale samenwerking tussen de clubs centraal staat, door de Algemene Vergadering geloodst.
Ook de financiële consequenties, zoals vastgelegd in de begrotingen voor 2003 en 2004 en toegelicht door penningmeester Wilco Sonnega, werden door de afgevaardigden van de 27 assurantieclubs, op vrijdag 9 mei 2003 bijeen in Maastricht, zonder problemen aanvaard.

Bakkers voorganger Jan Muller, vorig jaar nog voor een tweede periode van drie jaar als voorzitter herkozen en altijd een voorstander geweest van een sterke, centralere rol voor de Federatie, zag voor zichzelf in de uitvoering van het nieuwe beleidsplan geen rol weggelegd en stelde daarom zijn functie ter beschikking.

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatie van Assurantieclubs vergaderde in Maastricht

R. Veldwijk

Nieuw beleidsplan regionalisering unaniem goedgekeurd.
De nieuwbenoemde voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs Boudewijn Bakker heeft met verve het nieuwe beleidsplan voor de Federatie ?Samen verder, maar anders?, waarbij de regionale samenwerking tussen de clubs centraal staat, door de Algemene Vergadering geloodst.
Ook de financiële consequenties, zoals vastgelegd in de begrotingen voor 2003 en 2004 en toegelicht door penningmeester Wilco Sonnega, werden door de afgevaardigden van de 27 assurantieclubs, op vrijdag 9 mei 2003 bijeen in Maastricht, zonder problemen aanvaard.

Bakkers voorganger Jan Muller, vorig jaar nog voor een tweede periode van drie jaar als voorzitter herkozen en altijd een voorstander geweest van een sterke, centralere rol voor de Federatie, zag voor zichzelf in de uitvoering van het nieuwe beleidsplan geen rol weggelegd en stelde daarom zijn functie ter beschikking.

Log in om het hele artikel te downloaden


Lastige arbeidsongeschiktheidsrisico?s

J.A. Wielink

In dit artikel zal de dagelijkse praktijk van een acceptatieafdeling van een AOV-verzekeraar nader beschouwd worden. Er komen dag in dag uit verzoeken om bepaalde risico`s tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren, maar niet alles is mogelijk. En u moet dit weer aan uw relatie uitleggen en enige achtergrondkennis is dan onontbeerlijk. Let wel, u dient in uw achterhoofd te houden dat het hierbij gaat om het vrije acceptatiebeleid van een verzekeraar, en dit is niet bij iedere maatschappij gelijk

Log in om het hele artikel te downloaden


De Successiewet wetenswaardigheden

Mr. M.J. Bouman

Dit artikel behandelt, in 2 delen, een aantal aspecten van het successierecht en het schenkingsrecht. Beide onderdelen zijn terug te vinden in de Successiewet. Wat betreft het schenkingsrecht, wordt ook een uitstapje gemaakt naar de regeling in het burgerlijk wetboek. Het schenkingsbegrip is namelijk op een aantal punten gewijzigd. Ten slotte wordt kort stilgestaan bij een aantal schenkingsmogelijkheden in de verzekeringssfeer (in deel 2).

Inhoud Successiewet
De Successiewet regelt het:

  • recht van successie
  • recht van schenking
  • recht van overgang

Log in om het hele artikel te downloaden