De Beursbengel nr. 766 | juli 2007


Gevolmachtigd agenten verdienen beter (deel 1)

Mr. C.J. de Jong

In deze bijdrage behandel ik de in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en daarmee samenhangende regelgeving voorkomende bepalingen over de gevolmachtigd agent.
Deze financiŽle dienstverlener neemt niet alleen binnen de bedrijfstak, maar ook in de Wft een bijzondere plaats in. Waar de Wft-regels voor andere financiŽle ondernemingen doorgaans hun oorsprong vinden in dwingendrechtelijke communautaire regelgeving, geldt dit niet voor de gevolmachtigd agent.
Sinds 15 januari 2005, de datum waarop de richtlijn Verzekeringsbemiddeling moest zijn ge?mplementeerd in de nationale wetgeving van de EU-lidstaten, wordt de gevolmachtigd agent in geen enkele Europese richtlijn meer genoemd.

Log in om het hele artikel te downloaden


De AOV en het verzekerd bedrag

Janthony Wielink

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandig ondernemers en DGA`s is een verzekeringsvorm die al jaren bestaat. En toch komt het nog geregeld voor dat bij de acceptatie of bij de schadeafwikkeling onduidelijkheid is over de hoogte van het verzekerd bedrag. In dit artikel probeer ik in hoofdlijnen aan te geven welke zaken van belang zijn bij het vaststellen, maar ook het bijstellen, van het verzekerd bedrag op de AOV.

Log in om het hele artikel te downloaden


De bemiddelaar in de Wet op het financieel toezicht

Rob Schotsman

Sinds 1 januari 2006 staan bemiddelaars onder gedragstoezicht op basis van de Wet financiŽle dienstverlening (Wfd) die 1-1-2007 is opgegaan in de overkoepelende Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wfd is overigens niet als afzonderlijk deel in de Wft opgenomen.

De hoofdstukken 1 en 5 van de Wfd, getiteld: Reikwijdte en definities en Uitvoering van de wet treft u nu aan in deel 1 Wft Algemeen Deel.
Hoofdstuk 2 van de Wfd vinden we nu terug in Deel 2 Wft getiteld: Markttoegang financiŽle ondernemingen en de inhoudelijke normen van de Wfd over de financiŽle dienstverlener, de financiŽle dienstverlening, de verhouding tussen aanbieder en bemiddelaar en kredieten, verzekeringen en volmachten hebben een plaats gekregen in deel 4 Wft Gedragstoezicht financiŽle ondernemingen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wanneer is er sprake van opvolgend vervoer onder het CMR-verdrag?

Mr E.F.V. Vanlerberghe

Partijen bij de vervoersovereenkomst zijn de afzender en de vervoerder, terwijl ook de geadresseerde kan toetreden. Andere partijen staan in beginsel buiten deze overeenkomst. Bij internationaal wegvervoer onder het CMR-verdrag is dit niet anders.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie schip & Schade
Algemeen
Uitspraken Raad van Toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Fraudebeheersing doorpakken nu noodzakelijk

Drs. F. Soeteman

Ruim een jaar geleden lanceerde het Verbond van Verzekeraars het ?Deltaplan aanpak fraude bij schadeverzekeringen?.
Het Deltaplan is het antwoord van het Verbond om fraudebeheersing in de bedrijfstak verder te professionaliseren. Een noodzakelijk stap nadat uit onderzoek naar voren kwam dat bij schadeverzekeringen jaarlijks voor € 900 miljoen aan frauduleuze claims bespaard kan worden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV-Nieuws

"Agenda en nieuws van NIBE-SVV

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Passagiersrisico

Anita Hol

In de Beursbengel van december 2006 heb ik een aantal vragen besproken die door cursisten gesteld waren onder andere op Studienet.
De cursisten blijven gelukkig vragen stellen en de afgelopen tijd zijn er regelmatig vragen gesteld over het zogenaamde passagiersrisico, waarvoor een dekking opgenomen is in de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). Vandaar een artikel over ?Passagiersrisico?.

Log in om het hele artikel te downloaden


Passagiersrisico

Anita Hol

In de Beursbengel van december 2006 heb ik een aantal vragen besproken die door cursisten gesteld waren onder andere op Studienet.
De cursisten blijven gelukkig vragen stellen en de afgelopen tijd zijn er regelmatig vragen gesteld over het zogenaamde passagiersrisico, waarvoor een dekking opgenomen is in de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). Vandaar een artikel over ?Passagiersrisico?.


Log in om het hele artikel te downloaden


Verrekening van premie en schade na faillissement

G. Pronk

Stel, u hebt een klant met een AVB verzekering bij Nationale-Nederlanden met een jaarpremie van € 1.200,--.
U incasseert de premie voor de verzekeraar, maar de klant heeft moeite met de hoogte van de premie en u staat de klant maar toe om te betalen als het hem uitkomt. U hebt ten slotte alle vertrouwen in uw klanten.
De incasso-stukken stuurt u dus niet, wegens het onbetaald blijven van de premie, terug naar Nationale- Nederlanden binnen de met de verzekeraar overeengekomen periode.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verrekening van premie en schade na faillissement

G. Pronk

Stel, u hebt een klant met een AVB verzekering bij Nationale-Nederlanden met een jaarpremie van ? 1.200,--.
U incasseert de premie voor de verzekeraar, maar de klant heeft moeite met de hoogte van de premie en u staat de klant maar toe om te betalen als het hem uitkomt. U hebt ten slotte alle vertrouwen in uw klanten.
De incasso-stukken stuurt u dus niet, wegens het onbetaald blijven van de premie, terug naar Nationale- Nederlanden binnen de met de verzekeraar overeengekomen periode.

Log in om het hele artikel te downloaden