De Beursbengel nr. 765 | juni 2007


Arbeidsongeschikte werknemer als verzekerde?

Ytje Scheper-Broere

Van WAO naar WIA zonder problemen?
De WIA is nu bijna anderhalf jaar een feit. De eerste cijfers zijn bekend. Overal lijkt aan gedacht te zijn en lijkt een oplossing voor gevonden. De overheid is tevreden.
Maar loopt de aanmelding van gedeeltelijk arbeidsongeschikten op een private verzekering ook zo soepel?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie schip & Schade
Uitspraken Raad van Toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Nooit meer: ?Ga jij maar assurantie B doen??

A. Hol

Inmiddels kun je geen assurantie B meer gaan doen, want op 6 juni 2007 heeft de Stichting Examens Financi?le Dienstverlening het allerlaatste assurantie B examen af-genomen.
Daarmee sluit de bedrijfstak een bijzonder tijdperk af en bij dat bijzondere feit wil ik even stilstaan!

Log in om het hele artikel te downloaden


Gedragstoezicht tussenpersoon

Hanneke de Boer

Op 1 januari 2007 is de Wet financieel toezicht (Wft) in werking getreden. Evenals in de Wet financiële dienstverlening (Wfd) het geval was, zijn ook in de Wft diverse gedragsregels vastgelegd.

In het onderhavige artikel zal in vogelvlucht worden aangegeven met welke gedragsregels de (assurantie)-tussenpersoon te maken krijgt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Weg met de rechter ... Leve KiFiD!!

Mr. W.G.B. Neervoort

Sinds 1 april 2007 kunnen consumenten met een klacht over een fi nanci?le dienstverlener of de door hem geboden financiële dienstverlening bij KiFiD terecht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2006

H.P. De Jong

In de toelichting van de Vereeniging van Transportassuradeuren in Nederland op de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal van november 1985 staat dat het niet ongebruikelijk is om in polisteksten te verwijzen naar wetsartikelen.

In de polis die toen werd gepubliceerd werd dit achterwege gelaten teneinde te voorkomen, dat de polistekst bij invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek of bij andere wetswijzigingen aanpassing zou behoeven.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV-Nieuws

Agenda en nieuws van NIBE-SVV

Log in om het hele artikel te downloaden


Re-integratie van letselschadeslachtoffers in de praktijk

J.H. Schrok

Waarom lukt het de een wel en de ander niet om na een ongeval het gewone leven en het werk weer op te pakken. In de praktijk blijkt dit verband te houden met de persoonlijkheidskenmerken en de coping van de persoon. Zonder het maken van keuzes verandert er niets en komen er geen kansen.

Log in om het hele artikel te downloaden