De Beursbengel nr. 763 | April 2007


Wel aansprakelijkheid, geen polisdekking

A. Hol-Bubeck

Soms is er wel sprake van aansprakelijkheid en is er geen dekking op een aansprakelijkheidsverzekering.
Dat is lastig te bevatten en cursisten (en verzekerden!) reageren vaak verbijsterd want het kan toch niet zo zijn, dat je aansprakelijk bent, een aansprakelijkheidsverzekering hebt en toch de schade zelf zou moeten betalen? Ja, dat kan dus wel en het komt echt regelmatig voor. Sommige risico`s zijn nu eenmaal niet verzekerbaar.

Log in om het hele artikel te downloaden


De voorwaarden uit de Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart 2006

H.P. de Jong

"De Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart eindigt met de zinsnede: Zulks met in acht name van de hierbij behorende Voorwaarden ""Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart 2006"" zoals deze ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst zijn gedeponeerd bij de Co?peratieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A.

In dit artikel zal ik de meeste bepalingen uit bedoelde voorwaarden aanstippen."

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie schip & Schade
Zorgplicht
Uitspraken Raad van Toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Het einde in zicht? (deel II)

mr. I.M. Crommentuyn

In het artikel ?Het einde in zicht? (Beursbengel juni/juli 2006) is de tussenbalans opgemaakt ten aanzien van de ontwikkelingen in de rechtspraak betreffende verjaring.
Op grond van de in de eerste helft van 2006 gewezen rechtspraak kon worden opgemaakt dat er ontwikkelingen gaande zijn betreffende het leerstuk van verjaring in de zin van boek 3 BW.
Niet alleen ten aanzien van de hoeveelheid van de gewezen uitspraken over verjaring, maar ook voor wat betreft de inhoud daarvan.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV nieuws en Federatienieuws

Productnieuws, aankondigingen, achtergronden, wetenswaardigheden, de agenda en diverse andere zaken betreffende NIBE-SVV en de Federatie van Assurantieclubs.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het rendement van de risico-inventarisatie en -evaluatie

H. van Duijn

Soms is er wel sprake van aansprakelijkheid en is er geen dekking op een aansprakelijkheidsverzekering. Dat is lastig te bevatten en cursisten (en verzekerden!) reageren vaak verbijsterd want het kan toch niet zo zijn, dat je aansprakelijk bent, een aansprakelijkheidsverzekering hebt en toch de schade zelf zou moeten betalen? Ja, dat kan dus wel en het komt echt regelmatig voor. Sommige risico`s zijn nu eenmaal niet verzekerbaar.

Log in om het hele artikel te downloaden


Enterprise Risk Management en Solvency II

Prof. Dr. A. Ronner

"Banken, verzekeraars, overheidsorganisaties en industri?le ondernemingen houden zich in toenemende mate bezig met Enterprise Risk Management (ERM).

Waarom is ERM belangrijk en voor wie? Aandeelhouders en toezichthouders eisen steeds meer informatie over risico`s. Welke eisen stelt de regelgeving nu en in de toekomst aan (financiële) instellingen? Wat betekent Solvency II voor de financiële sector in Nederland? Wat is het voordeel om alle risico`s in een ""portefeuille"" te managen?

Op 8 mei organiseert NIBE-SVV een congres hierover. In dit artikel wordt ingegaan op de betekenis van ERM, de regelgeving en een nieuwe Master-opleiding aan de UvA die zich gaat richten op ERM."

Log in om het hele artikel te downloaden


Stichting Salvage

Brenda Reinders

"Op 11 mei a.s. is het op de dag af precies 20 jaar geleden dat de Stichting Salvage officieel werd opgericht.
Twee decennia later kan zonder overdrijven worden gesteld dat de hulpverlening die namens (brand)verzekeraars wordt geboden aan gedupeerde particulieren en ondernemers, niet meer is weg te denken uit de samenleving.

""Het is een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We bieden hulp, ongeacht of de gedupeerde verzekerd is of niet, en leveren daarmee een positieve bijdrage aan het imago van de gehele bedrijfstak"", zegt Brenda Reinders, manager van de Stichting Salvage."

Log in om het hele artikel te downloaden


Vervalbeding vs. Primaire dekkingsomschrijving: een kwestie van redactie?

Mr. D.J. van de Kolk en mr. W. Princee

Met de uitspraak van de Hoge Raad op 9 juni 2006 (NJ 2006, 326 Winterhur/ Janssen) is het kwalificeren van clausules in de verzekeringspraktijk (nog) belangrijker geworden.
Dit roep enkele vragen op: Wat is het verschil tussen een vervalbeding en een primaire dekkingsomschrijving? Welke juridische gevolgen worden er aan dit onderscheid verbonden? En kan een verzekeraar met een creatieve redactie de nadelige juridische gevolgen voorkomen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Verzekeraars en het Wft-deel Gedragstoezicht financiele ondernemingen

R. Schotsman

Deel 3 in een serie over de Wft.

Log in om het hele artikel te downloaden


WIA: 35-minners

J.A. Wielink

Rond de advisering van de WIA is over het algemeen weinig aandacht besteed aan de werknemer die na twee jaar ziekte meekrijgt dat er te weinig arbeidsongeschiktheid aanwezig is om voor een WIA-uitkering in aanmerking te komen.
Want bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid is er geen recht op een WIA-uitkering.

Het gaat hierbij om een groot aantal werknemers, reden om de regeling en de betreffende groep werknemers nader te beschrijven.

Log in om het hele artikel te downloaden