De Beursbengel nr. 762 | maart 2007


Het gebruik van algemene voorwaarden aanbevelenswaardig maar evenwichtige samenstelling en prudent gebruik noodzakelijk!

Mr. J.H.W. Oosterbroek FB RV

In de praktijk is de relatie tussen de assurantiepersoon en zijn prospect c.q. cli`nt (een consument, een bedrijf of een instelling) veelal nog steeds onduidelijk.
Wie is de opdrachtgever van de assurantietussenpersoon? De (aspirant-)verzekeringnemer of de verzekeraar?
Feiten als provisiebetaling door de verzekeraar, premie-incassering door de tussenpersoon en het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever zijn daarvan belangrijke oorzaken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip en Schade
Uitspraken Raad van Toezicht
Zorgplicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Over zware shag, zwarte koffie en levensverzekeringen

J. Eekma

Een blik op de levenvragen in het B-examen.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV nieuws en Federatienieuws

Productnieuws, aankondigingen, achtergronden, wetenswaardigheden, de agenda en diverse andere zaken betreffende NIBE-SVV en de Federatie van Assurantieclubs.

Log in om het hele artikel te downloaden


Tussentijdse opzegging (vervolg)

Mr. I. van Velzen

De Beursbengel heeft al een aantal keren aandacht besteed aan het feno- meen van de tussentijdse opzegging.
De discussie heeft zelfs tot vragen uit de Tweede Kamer geleid. Inmiddels heeft de minister van Justitie daarop antwoorden gegeven.
Het belang van het onderwerp neemt steeds meer toe, nu ook de Europeesche Commissie de Nederlandse meerjarige verzekeringscontracten een belemmering voor de vrije concurrentie vindt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Schimmelschade (?mould damage?)

R. Pessers & G. Oreel

Bij onderzoeken in de Europese sociale woningbouw is gebleken dat in woningen aangetroffen vocht en schimmels in ongeveer 25 % van de gevallen negatieve effecten op de gezondheid hebben.
Veel voorkomende klachten zijn allergie`n, luchtwegklachten en astma.
De kosten van zorg en verzuim en het productiviteitsverlies worden gezamenlijk geschat op tientallen miljarden euro`s per jaar.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuw Spoorwegvervoer

H.P. de Jong

Het recht inzake het grensoverschrijdend vervoer van goederen over spoorwegen is neergelegd in het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF).

Dit artikel beperkt zich tot het goederenvervoer ?langs spoorstaven?.

Log in om het hele artikel te downloaden


Ontwikkelingen in het verkeer: welke regels gelden er voor wie?

Mr. R.M.L.A. Martius

Het wordt steeds drukker op de weg. Er zijn niet alleen meer voertuigen op de weg, maar er zijn ook meer soorten voertuigen.

In dit artikel kunt u lezen welke voertuigen u zoal kunt tegenkomen op de openbare weg, welke voertuigen er mogen rijden (en welke niet) en welke regels er voor het voertuig en bestuurder gelden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Toezicht op verzekeraars in de wet op het financieel toezicht

Mr. E.P.M. Joosen

Deel 2 in een serie artikelen over de Wft.

Log in om het hele artikel te downloaden