De Beursbengel nr. 761 | januari 2007


De Pensioenwet, het moet helder en duidelijk

Mr. Marianne M. Zweers

Op 1 januari 2007 wordt de Pensioenwet van kracht, een nieuwe wet die van toepassing is op pensioenen in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer.
De Pensioenwet zal de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) en de Regelen Verzekeringsovereenkomsten gaan vervangen. Door Sociale Zaken is de Pensioenwet in een persbericht aangekondigd als de wet die meer zekerheid en duidelijkheid geeft voor werknemers, die een wettelijk recht geeft op goede pensioenvoorlichting en die eisen stelt aan het vermogen zodat pensioenen kunnen worden uitgekeerd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Enkele knelpunten in het nieuwe verzekeringsrecht

Mr. J.H.J Teunissen en mr. J.D. van de Meent

Op 1 januari 2006 is er in titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek een bijzondere overeenkomst toegevoegd: de verzekeringsovereenkomst.

In de afgelopen jaren heeft het nieuwe verzekeringsrecht de pennen behoorlijk in beweging gehouden en nu we de oude wettelijke regeling van de verzekeringsovereenkomst in het Wetboek van Koophandel uit 1838 definitief hebben uitgezwaaid, is het tijd om na ?`n jaar ervaring met het nieuwe verzekeringsrecht de balans op te maken.
Daarbij moeten wij meteen een kanttekening plaatsen: de jurisprudentie vertoont voorlopig nog weinig sporen van het nieuwe verzekeringsrecht.

Mede gezien de achterstanden bij rechtbanken en de toepasselijkheid van het oude verzekeringsrecht op oude geschillen, is het aantal vonnissen waarin het nieuwe verzekeringsrecht aan de orde komt vooralsnog beperkt. In de praktijk zijn wel al een aantal vragen gerezen over de uitleg van het nieuwe recht.

Wij zullen in deze bijdrage dan ook voornamelijk bij enkele van die vragen stilstaan.

Log in om het hele artikel te downloaden


De WIA, een jaar later

J.A. Wielink

De WIA vierde onlangs haar eerste verjaardag.
Een nieuwe wet voor langdurig arbeidsongeschikten, met een hele andere insteek dan de WAO. Maar toch blijven de media het hebben over ?de nieuwe WAO?. Alsof er geen andere koers rond verzuim en arbeidsongeschiktheid ingeslagen is, de afgelopen tijd.
In dit artikel volgt een overzicht van de stand van zaken tot nu toe.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Uitspraken Raad van Toezicht
Jurisprudentie Algemeen

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV nieuws en Federatienieuws

Productnieuws, aankondigingen, achtergronden, wetenswaardigheden, de agenda en diverse andere zaken betreffende NIBE-SVV en de Federatie van Assurantieclubs.

Log in om het hele artikel te downloaden


Enkele knelpunten in het nieuwe verzekeringsrecht

Mr. J.H.J Teunissen en mr. J.D. van de Meent

Op 1 januari 2006 is er in titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek een bijzondere overeenkomst toegevoegd: de verzekeringsovereenkomst.

In de afgelopen jaren heeft het nieuwe verzekeringsrecht de pennen behoorlijk in beweging gehouden en nu we de oude wettelijke regeling van de verzekeringsovereenkomst in het Wetboek van Koophandel uit 1838 definitief hebben uitgezwaaid, is het tijd om na ?`n jaar ervaring met het nieuwe verzekeringsrecht de balans op te maken.
Daarbij moeten wij meteen een kanttekening plaatsen: de jurisprudentie vertoont voorlopig nog weinig sporen van het nieuwe verzekeringsrecht.

Mede gezien de achterstanden bij rechtbanken en de toepasselijkheid van het oude verzekeringsrecht op oude geschillen, is het aantal vonnissen waarin het nieuwe verzekeringsrecht aan de orde komt vooralsnog beperkt. In de praktijk zijn wel al een aantal vragen gerezen over de uitleg van het nieuwe recht.

Wij zullen in deze bijdrage dan ook voornamelijk bij enkele van die vragen stilstaan.

Log in om het hele artikel te downloaden


De Pensioenwet, het moet helder en duidelijk

Mr. Marianne M. Zweers

Op 1 januari 2007 wordt de Pensioenwet van kracht, een nieuwe wet die van toepassing is op pensioenen in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer.
De Pensioenwet zal de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) en de Regelen Verzekeringsovereenkomsten gaan vervangen. Door Sociale Zaken is de Pensioenwet in een persbericht aangekondigd als de wet die meer zekerheid en duidelijkheid geeft voor werknemers, die een wettelijk recht geeft op goede pensioenvoorlichting en die eisen stelt aan het vermogen zodat pensioenen kunnen worden uitgekeerd.

Log in om het hele artikel te downloaden


De transportpraktijk in de wet

H.P. de Jong

Het Wetboek van Koophandel bevatte een zeer uitgebreide regeling over de transportverzekering. Deze artikelen zijn niet in het nieuwe verzekeringsrecht teruggekomen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht

Mw. mr. K.C.A. Schweers

Op 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht in werking getreden.
Het nieuwe verzekerings-recht is terechtgekomen in titel 17 van boek 7 en beslaat de artikelen 7:925 BW tot en met 7:992 BW. Voor nagenoeg alle artikelen van titel 7:17 heeft te gelden dat ofwel sprake was van onmid-dellijke werking op grond van artikel 68a lid 1 Ow NBW, dan wel van eerbiedigende werking op grond van artikel 221 lid 1 juncto 68a lid 2 Ow NBW.

Log in om het hele artikel te downloaden


De indianenverhalen over de Wfd

A. Hol-Bubeck

Toen we met de redactieraad van de Beursbengel vergaderden over een nieuw te maken themanummer was ik degene die enthousiast riep: ?In januari 2007 en dan een themanummer over de stand van zaken 1 jaar later?.
In januari 2006 kreeg de bedrijfstak te maken met invoering van allerlei nieuwe wetten en het leek mij wel een leuk idee om na ?`n jaar te kijken naar de stand van zaken. Iemand anders zei ?dan kun jij mooi een artikel maken over de Wfd?. Tja, en daar zat ik dan een paar maanden later achter mijn computer na te denken over ?`n heel jaar Wet financiële dienstverlening (Wfd).

Log in om het hele artikel te downloaden


De WIA, een jaar later

J.A. Wielink

De WIA vierde onlangs haar eerste verjaardag.
Een nieuwe wet voor langdurig arbeidsongeschikten, met een hele andere insteek dan de WAO. Maar toch blijven de media het hebben over ?de nieuwe WAO?. Alsof er geen andere koers rond verzuim en arbeidsongeschiktheid ingeslagen is, de afgelopen tijd.
In dit artikel volgt een overzicht van de stand van zaken tot nu toe.

Log in om het hele artikel te downloaden


Een jaar Zorgverzekeringswet

Mr. drs. N.J.E.G. Cremers

Per 1 januari 2006 was het dan zover. De ingrijpende wijziging van het gezondheidsstelsel in Nederland was een feit en de Zorgverzekeringswet (Zvw) deed zijn intrede. Het verbrokkelde stelsel van ziektekostenverzekeringen bestaande uit de ziekenfondsverzekering, particuliere ziektekostenverzekeringen en publiekrechtelijke ziektekostenregelingen is per die datum vervangen door de Zvw. Uitgangspunt hierbij was dat de aanspraken gelijk zouden moeten blijven aan de ziekenfondsverzekering van 2005.

Log in om het hele artikel te downloaden