De Beursbengel nr. 760 | December 2006


Affectieschade en shockschade

Cara Groeneweg-Heijkoop

Affectieschade komt (nog) niet voor vergoeding in aanmerking. Shockschade wel maar in de praktijk wordt vaak uitsluitend het smartengeld gevorderd terwijl ook materi?le schade voor vergoeding in aanmerking komt. Wat is de stand van zaken? Wat mogen wij in de toekomst verwachten?

Log in om het hele artikel te downloaden


Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart 2006

H.P. de Jong

In verband met de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht per 1 januari 2006 is op 7 december 2005 de tekst van de Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart 2006 bij de Co?peratieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. gedeponeerd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie schip & Schade
Uitspraken Raad van Toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het pensioenregister: je salaris van 65 tot 82 jaar

Mr. I. van Velzen

De pensioenuitvoerders richten een pensioenregister in dat uiterlijk op 1 januari 2011 operationeel is?, aldus art 46a van de nieuwe Pensioenwet. Dat ene zinnetjes moet er voor gaan zorgen dat de consument echt zicht krijgt op zijn pensioen. Dik van Velzen sprak er over met Prof. Dr. G.J.B. (Gerry) Dietvorst.

Log in om het hele artikel te downloaden


Jaaroverzicht

Register 2006

Log in om het hele artikel te downloaden


Help, mijn lijfrente expireert!

G.Th.W. Tekelenburg FB

De komende jaren komen heel veel lijfrenteverzekeringen tot uitkering. Een blik op de mogelijkheden.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV nieuws

Productnieuws, aankondigingen, achtergronden, wetenswaardigheden, de agenda en diverse andere zaken betreffende NIBE-SVV.

Log in om het hele artikel te downloaden


Sneeuwleed in plaats van sneeuwpret

Ing. A.R. Lengkeek BSc re.

Een terugblik op schades door sneeuwval in het weekend van 25-26 november 2005.

Log in om het hele artikel te downloaden


Leer het op Studienet en blijf vragen!

A. Hol-Bubeck

Cursisten stellen gelukkig vragen, veel vragen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wfd-deskundigheidseisen weer gewijzigd

Mr. I. van Velzen

De Wfd bestaat nog geen jaar. Maar nu al worden voor de tweede keer vrij omvangrijke wijzigingen in de deskundigheidseisen aangebracht.

Log in om het hele artikel te downloaden