De Beursbengel nr. 759 | November 2006


De alimentatielijfrente

G.Th.W. Tekelenburg FB

Onder de Wet IB 2001 is door verschillende bepalingen de aftrek van hypotheek- rente beperkt en zijn op een enkele uitzondering na de bijzondere tarieven verdwenen.
In verband hiermede kan een ?alimentatielijfrente? een uitstekende oplossing bieden bij het afkopen van alimentatieverplichtingen.
In dit artikel wordt de problematiek en de oplossing uit de doeken gedaan.

Log in om het hele artikel te downloaden


Individuele AOV-oplossingen voor werknemers

J.A. Wielink

In de Beursbengel van oktober 2006 zijn de alternatieven rond de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen naar voren gekomen.
Nu volgt een overzicht van de mogelijkheden voor werknemers. Steeds meer werkgevers regelen geen collectieve WIA-verzekering, dus deze markt zal groeien.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verdrag van Boedapest (CMNI)

H.P. de Jong

Als de lading van een binnenvaartschip tijdens een inter- nationaal transport verloren gaat, kan over de vraag van de aansprakelijkheid met ingang van 1 oktober 2006 een beroep worden gedaan op het Verdrag van Boedapest in plaats van op het nationale recht dat van land tot land kan verschillen

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Uitspraken Raad van Toezicht
Zorgplicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Een volledig eigen risico bij gedeeltelijke schadevergoeding?

Mr. I. van Velzen

Waar trek je een eigen risico nu van af? Van de schade of van de schade- uitkering? Of soms zelfs van de verzekerde som? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over.
Maar bij een gedeeltelijke schadevergoeding geeft dat verschillende uitkomsten.

Log in om het hele artikel te downloaden


De elektronische snelweg in het verzekeringsrecht komt eraan!

Prof. dr. W.M.A. Kalkman

In een brief van 6 juli 2006 heeft de minister van Justitie aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een wetsvoorstel voorbereidt dat de elektronische polis mogelijk maakt en dat ruimte gaat bieden aan communicatie langs elektronische
weg tussen verzekeraar en verzekeringnemer nadat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV nieuws en Federatienieuws

Productnieuws, aankondigingen, achtergronden, wetenswaardigheden, de agenda en diverse andere zaken betreffende NIBE-SVV en de Federatie van Assurantieclubs.

Log in om het hele artikel te downloaden


(On)verzekerbaarheid van overstromingen

Mr. M.N.J. Heeneman

Een stukje historie, de (on)verzeker-baarheid van overstromingsrisico`s en de rol van verzekeraars hierbij.

 

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhaalslag om de diefstalclaims in de pleziervaart te beperken

Ing. A.J. Boes rr

Door het nemen van preventieve maatregelen nemen schadebedragen in diverse sectoren af. In de pleziervaartsector stijgt echter het totale schadebedrag al jarenlang. Dat bedrag ligt nu rond de 80 miljoen euro per jaar. Tijd voor een inhaalslag op preventiegebied.

Log in om het hele artikel te downloaden