De Beursbengel nr. 757 | September 2006


Aansprakelijkheid in de logistieke sector

H.P. de Jong

Veel verzekeraars hanteren met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid in de logistieke sector hun ?eigen? voorwaarden. Speciaal voor de co-assurantiemarkt is de zogenaamde MAUL-polis ontworpen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Claimcultuur

A. Hol-Bubeck

Ergens in het recht staat: 'Ieder draagt zijn eigen schade'.
Een overpeinzing over claimcultuur naat aanleiding van een peuter op een bankje...

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Uitspraken Raad van Toezicht
Jurisprudentie Schip & Schade

 

Log in om het hele artikel te downloaden


Goed werkgeverschap

Mr. H.C.A.M. Mulders

Iedereen die zich met verzekeringen en aansprakelijkheid bezighoudt is inmiddels wel bekend met de werkgeversaansprakelijkheid voortvloeiend uit artikel 7:658 BW, voorheen 7A:1638 X van het Burgerlijk Wetboek.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV nieuws

Productnieuws, aankondigingen, achtergronden, wetenswaardigheden, de agenda en diverse andere zaken betreffende NIBE-SVV.

Log in om het hele artikel te downloaden


Over contracttermijnen, opzegrechten en elektronische polissen

Mr. I. van Velzen

Over opzegrechten en de contractsduur van verzekeringen is al veel te doen geweest.
Ook in de Beursbengel en niet alleen naar aanleiding van het nieuwe verzekeringsrecht. Nu duidelijk is dat op niet al te lange termijn verzekeraars ook elektronische polissen mogen gaan afgeven, is er alle aanleiding daar nog eens naar te kijken.

Ik waarschuw u vast: dit wordt een pleidooi voor dagelijks opzegbare verzekeringen. Want als je overtuigd bent van de kwaliteit van je product, hoef je niet bang te zijn dat je klanten massaal weglopen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Staking van een onderneming

G.Th.W. Tekelenburg FB

De komende jaren zullen vele ondernemers stoppen met hun ondernemingen wegens het bereiken van de ?pensioengerechtigde leeftijd?. In dit artikel wordt een aantal fiscale aspecten rond het staken van de onderneming belicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


De eerste maanden van de WIA

J.A. Wielink

Inmiddels weten we het wel. De WIA heeft de WAO vervangen. Deze wijziging heeft plaatsgevonden per 29 december 2005. De eerste maanden van de nieuwe wet zitten erop, met enkele opmerkelijkheden.
In dit artikel worden deze op een rij gezet.

Log in om het hele artikel te downloaden