De Beursbengel nr. 755 | juni 2006


Dossier

Jurisprudentie Algemeen
Uitspraken Raad van Toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Algemeen
Uitspraken Raad van Toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht heeft ook consequenties voor verzekeringen

Mr. A.Ph. Bohte-Dupree FFP

Op 7 mei 2003 is het wetsvoorstel ?Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)? naar de Tweede Kamer ge- zonden.
Eind 2005 is de tweede nota van wijziging uitge- bracht. In deze nota zijn diverse wijzigingen doorgevoerd, waaronder nieuwe bepalingen inzake verzekeringen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Debiteur van een ladingclaim

H.P. de Jong

In de praktijk van alledag kunnen vele verschillende (rechts)personen debiteur van een ladingclaim zijn. De cognossementhouder heeft met de wet in handen meer mogelijkheden en meer zekerheden om verhaal te plegen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Abandonnement en de Nederlandse Beurs-Goederen Polis (NBGP) 2006

A. Blom

Een reactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV nieuws en Federatienieuws

Productnieuws, aankondigingen, achtergronden, wetenswaardigheden, de agenda en diverse andere zaken betreffende NIBE-SVV en de Federatie van Assurantieclubs

Log in om het hele artikel te downloaden


(On)zekerheid voor alles?

Mr. G. Pronk

Assurantie of verzekering is eene overeenkomst bij welke de verzekeraar zich aan den verzekerde, tegen genot eener premie, verbindt om denzelven schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, welke dezelve, door een onzeker voorval, zoude kunnen lijden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Productaansprakelijkheid

J. Eekma

In een eerder artikel (in de Beursbengel van december 2005) heb ik aandacht besteed aan productaansprakelijkheid. In dat artikel ben ik ingegaan op de vraag wat productaansprakelijkheid inhoudt, wat de reden van invoering van deze regelgeving is geweest en wie in principe aansprakelijk kunnen zijn.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het einde in zicht?

Mr. I.M. Crommentuyn

De ontwikkelingen in de rechtspraak betreffende verjaring in de zin van boek 3 BW.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het vernuft van de WIA

J.A. Wielink

Werken is lonend, zo is de WIA geconstrueerd voor gedeeltelijke arbeidsongeschikten. Dat wordt inmiddels steeds meer partijen duidelijk. Door de aanwezige verdiencapaciteit (steeds beter) te benutten, wordt het totaal-inkomen van de werknemer hoger.
Maar door dezelfde benutting van de verdiencapaciteit (lees: re`ntegratie) worden de kosten van de WIA voor de werkgever lager! Het re`ntegratie- mes snijdt dus aan twee kanten.

In dit artikel zal ik u met een aantal voorbeelden aangeven hoe dit in elkaar steekt.

Log in om het hele artikel te downloaden