De Beursbengel nr. 752 | maart 2006


Artikel 185 wegenverkeerswet en overmacht

C. Van den Maegdenbergh

Artikel 185 WVW regelt de aansprakelijkheid van de gemotoriseerde verkeersdeelnemer voor een ongeval waarbij een fietser of voetganger betrokken is.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip &   Schade

 

Log in om het hele artikel te downloaden


Sancties en maatregelen eigenrisicodrager WIA

M. Aanen

Met ingang van 29 december jl. is de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) in werking getreden. Over de WIA is inmiddels het nodige geschreven.
Minder aandacht is besteed aan de eigenrisicodrager.
Daarover gaat dit artikel, in het bijzonder over de door de eigenrisicodrager op te leggen maatregelen als de uitkeringsgerechtigde zijn re`ntegratieverplichtingen niet nakomt en over de daarbij behorende procedure.

 

Log in om het hele artikel te downloaden


Forumshoppen in de verzekerings- en transportpraktijk

Mr. J. Spiegel

Soms kan een eiser kiezen uit rechters in verschillende landen. Het bewust proberen te kiezen van de gunstigste noemt men forumshoppen.

 

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV nieuws en Federatienieuws

Productnieuws, aankondigingen, achtergronden, wetenswaardigheden, de agenda en diverse andere zaken betreffende NIBE-SVV en de Federatie van Assurantieclubs

Log in om het hele artikel te downloaden


Product-Recall

Mr. Drs. H.A.J. Tevonderen

EG-regelingen en Nederlandse wetgeving inzake voedsel- en diervoederveiligheid en de veiligheid van andere consumentenproducten, risicoevaluatie en verzekering.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verouderen oude (en nieuwe) diploma?s onder de Wfd?

Mr. I. van Velzen

Wat zijn oude diploma`s nog waard onder de Wfd? Natuurlijk: voor degene die bij de AFM als feitelijk leidinggevende staat geregistreerd, geldt de overgangs- regeling. Maar voor alle anderen?
Kan het zo zijn dat hun diploma`s straks, na de overgangsregeling, niets meer waard zijn? Daar heeft het wel even op geleken. Maar het valt mee.
En dat is goed nieuws.

Log in om het hele artikel te downloaden


De zorgplicht van de tussenpersoon bij zijn advisering (deel 1)

Mr. M. Bouman

De dienstverlener wordt tegenwoordig steeds sneller aansprakelijk gehouden voor het verlenen van onzorgvuldige adviezen. Uit de rechtspraak en wet - en regelgeving over dit onderwerp blijkt wel dat deze materie actueel is.
Dit artikel gaat in op de juridische positie van de dienstverlener, met name die van de assurantietussenpersoon.

 

Log in om het hele artikel te downloaden