De Beursbengel nr. 751 | januari 2006


Dossier

Jurisprudentie Schip &   Schade

 

 

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV nieuws en Federatienieuws

Productnieuws, aankondigingen, achtergronden, wetenswaardigheden, de agenda en diverse andere zaken betreffende NIBE-SVV en de Federatie van Assurantieclubs.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht en de levensverzekering

Mr. M. Bouman

Bijna twintig jaar na het indienen van het wetsontwerp is het dan zo ver!
Op 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht in werking getreden. Deze wetgeving is voor een behoorlijk deel de vastlegging van de bestaande verzekeringsvoorwaarden, literatuur en rechtspraak. Wat dat betreft worden we dus niet geconfronteerd met totaal nieuwe wetgeving.

In dit artikel wordt stilgestaan bij een aantal onderwerpen die van invloed zijn op de levensverzekering. Onderstaande inhoud is voor een deel gebaseerd op de analyse van de Technische Commissie Juridische Zaken, waarin de schrijfster van dit artikel zitting heeft.

Log in om het hele artikel te downloaden


Model polisvoorwaarden en -clausules op de beurs

Mr. P.L. Soeteman

De Commissie Wijziging VerzekeringsRecht (WVR) van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) heeft de afgelopen periode gewerkt aan nieuwe modelpolisvoorwaarden en -clausules wat uiteindelijk op 9 december 2005 leidde tot het gewenste resultaat.

Log in om het hele artikel te downloaden


Risicoverzwaring in het nieuwe verzekeringsrecht

Mr. R. de Haan en mr. J.D. van de Meent

Het Wetboek van Koophandel kende geen in het algemeen geldende regels voor de gevolgen van verzwaring van het risico na het aangaan van de verzekering. Wel waren er enige specifieke bepalingen met betrekking tot risicoverzwaring opgenomen zoals voor de brandverzekering en de zeeverzekering.

Log in om het hele artikel te downloaden


Samenloop!

A. Hol-Bubeck

Het onderwerp Samenloop in het Nieuw Verzekeringsrecht is al meerdere malen aan de orde geweest in de Beursbengel.
Het is een onderwerp waarover we in ons vak niet uitgepraat raken.

Log in om het hele artikel te downloaden


De Nederlandse Beurs-Goederenpolis en het nieuwe verzekeringsrecht

H. de Jong

De afschaffing van specifieke wettelijke bepalingen over de transportverzekering heeft gevolgen voor de transportverzekeringsbranche.

Log in om het hele artikel te downloaden


Mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst

Mr. K. Baetsen en Mr. W. J. Hengeveld

In de jurisprudentie zijn nogal wat voorbeelden te vinden van zaken waarin de verzekeraar een beroep doet op verzwijging bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst.
Vaak zijn de aan deze jurisprudentie ten grondslag liggende feiten opvallend.

Log in om het hele artikel te downloaden


Zorg en inkomen in het nieuwe verzekeringsrecht

Mr. I. van Velzen

Zowel de zorgverzekeringen als de inkomensverzekeringen vallen in het nieuwe verzekeringsrecht onder de noemer ?persoonsverzekeringen?. Maar daar houdt de overeenkomst wel zo ongeveer op.
Want: zorgverzekeringen zijn `schadeverzekeringen? en inkomensverzekeringen zijn meestal `sommenverzekeringen?.
Een beschouwing van het nieuwe verzekeringsrecht, toegespitst op de sector zorg en inkomen.

Log in om het hele artikel te downloaden