De Beursbengel nr. 750 | December 2005


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen
Raad van toezicht

Log in om het hele artikel te downloaden


De gouden handdruk

G.Th.W.Tekelenburg FB

In het kader van de Wet VPL (Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling) zijn ook wijzigingen voorgesteld met betrekking tot lijfrentecontracten en afvloeiingsregelingen. In de vorige aflevering van de Beursbengel is aandacht besteed aan de wijzigingen op het gebied van lijfrenten, in dit artikel wordt de gouden handdruk in de schijnwerpers gezet.

 

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV nieuws en Federatienieuws

Productnieuws, aankondigingen, achtergronden, wetenswaardigheden, de agenda en diverse andere zaken betreffende NIBE-SVV en de Federatie van Assurantieclubs

Log in om het hele artikel te downloaden


Productaansprakelijkheid

J. Eekma

Vaak hoor ik cursisten verzuchten dat de aansprakelijkheidsverzekering en dan vooral de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, zo`n ingewikkelde verzekeringsvorm is. Ik probeer hen dan gerust te stellen door te beweren dat het eigenlijk een heel eenvoudige verzekeringsvorm is.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade waarvoor de verzekerde aansprakelijk is en voorzover er geen uitsluiting van toepassing is.
Ook is van belang op welk moment de schade is veroorzaakt en wat de polis zegt over het in- en uitlooprisico.
Kennis van de uitsluitingen, kunnen bepalen wie verzekerden zijn en kennis van het in- en uitlooprisico is dus alles wat we nodig hebben.

Log in om het hele artikel te downloaden


Samenloop en onderlinge verrekening

Mr. I. van Velzen

Bij samenloop van verzekeringen heeft in het nieuwe recht de verzekerde de keus welke verzekeraar hij aanspreekt. En daarna moeten die verzekeraars maar met elkaar verrekenen. De theorie over hoe dat moet is duidelijk. In de praktijk blijken er meningsverschillen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Vervoerdersaansprakelijkheid van de wegvervoerder

H. de Jong

Volgens de laatste berichten zal op 1 januari 2006 nieuwe wetgeving op het gebied van het verzekeringsrecht, in Boek 7 Titel 17 BW, worden ingevoerd. Het verzekeringsrecht is nu nog geregeld in het Wetboek van Koophandel. Deze regeling zal worden doorgehaald. Een reden om eens in de historie te kijken. Deze keer de vervoerdersaansprakelijkheid van de wegvervoerder.

Log in om het hele artikel te downloaden


WIA-advisering

J. Wielink

Nu de WIA een feit is, moet adviserend Nederland aan de slag. Want de WAO-verzekeringen moeten worden aangepast, omgezet of be?indigd. En misschien grijpt u de mogelijkheid ook wel om WIA in het breder perspectief te adviseren. In dit artikel komt de brede WIA-advisering aan de orde.

Log in om het hele artikel te downloaden