De Beursbengel nr. 749 | November 2005


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Jurisprudentie Algemeen

 

 

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV nieuws en Federatienieuws

Productnieuws, aankondigingen, achtergronden, wetenswaardigheden, de agenda en diverse andere zaken betreffende NIBE-SVV en de Federatie van Assurantieclubs.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nu oudedagsreserve omzetten in overbruggingslijfrente

G.Th.W.Tekelenburg FB

In het kader van de Wet aanpassing fi scale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL) komt ook het fi scale lijfrente-regime niet ongeschonden uit de strijd.
Vanaf 1 januari 2006 is de premie voor een overbruggingslijfrente niet langer aftrekbaar. Bovendien gelden er vanaf dezelfde datum strengere voorwaarden voor een tijdelijke oudedagslijfrente.
Door ook het lijfrenteregime aan te passen beoogt de wetgever de ontsnappingsroute voor vroegpensioen via lijfrente af te snijden.

Log in om het hele artikel te downloaden


De Wet VPL

Mw. Mr. J.J.J.W. Koemans

Levensloopregeling:Verplicht doorwerken tot 70e jaar, maar op je 50e een jaartje ertussenuit?

Log in om het hele artikel te downloaden


De Wet VPL

Mw. Mr. J.J.J.W. Koemans

Levensloopregeling:Verplicht doorwerken tot 70e jaar, maar op je 50e een jaartje ertussenuit?

 

Log in om het hele artikel te downloaden


Toezicht en consumentenbescherming: een illusie

Mr. I. van Velzen

Het overheidstoezicht staat ter discussie. De toezichthouders zelf staan ter discussie. Er wordt al gesproken over meer toezicht op de toezichthouders. Het totale overheidstoezicht kost inmiddels meer dan ?`n miljard per jaar. En het kan best allemaal wat minder. Laten we beginnen met de Wfd af te schaffen. Overheidstoezicht op het bemiddelen in schadeverzekeringen is helemaal niet nodig. En op andere fi nanci?le producten eigenlijk ook niet.

Log in om het hele artikel te downloaden


De aansprakelijkheid bij verkoop van een woning

D. Bethlehem

Een particulier verkoopt zijn woning. In de grond bevindt zich een opslagtank voor stookolie, die de vorige bezitter van de woning tot voor enkele jaren terug nog heeft gebruikt voor diens centrale verwarming. Nadat was overgestapt op een gasgestookte CV zijn de leidingen afgedopt en is de tank met zand gevuld. De tank was nog in puntgave toestand en niet beschadigd.
De nieuwe bezitter van de woning krijgt een half jaar nadat hij de woning heeft betrokken, een brief van de gemeente in de bus.

Log in om het hele artikel te downloaden


Adviseer uw klanten over WGA eigen

M. Nikkels-Agema

"Let op: bestaande WAO-eigenrisicodragers dienen voor 29 december 2005 bij het UWV aan te geven of zij voor de WGA teruggaan naar het UWV. Gebruik hiervoor het formulier Afmelding eigen-risicodrager WGA. Deze vindt u op de website www.uwv.nl bij het kopje WIA/werkgever/wie draagt het uitkeringsrisico."

Log in om het hele artikel te downloaden


Adviseer uw klanten over WGA eigen

M. Nikkels-Agema

"

Let op: bestaande WAO-eigenrisicodragers dienen voor 29 december 2005 bij het UWV aan te geven of zij voor de WGA teruggaan naar het UWV. Gebruik hiervoor het formulier Afmelding eigen-risicodrager WGA. Deze vindt u op de website www.uwv.nl bij het kopje WIA/werkgever/wie draagt het uitkeringsrisico.

 

 

"

Log in om het hele artikel te downloaden