De Beursbengel nr. 748 | oktober 2005


Wfd: de nieuwe vrijstellingsregeling en de deskundigheidseisen

Mr. I. van Velzen

Steeds komt er wat meer informatie beschikbaar over de deskundigheidseisen die de Wfd stelt en over de overgangsregelingen. Die meerdere informatie leidt steevast tot meer duidelijkheid en ook steevast tot nieuwe vragen en verwondering.
Dat is ook nu weer het geval met het concept van een vrijstellingsregeling. Het woord ?vrijstelling? maakt wel duidelijk waar het om gaat: blijvend of tijdelijk niet aan Wfd-eisen te hoeven voldoen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

De maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


NIBE-SVV Nieuws en Federatienieuws

Productnieuws, aankondigingen, achtergronden, wetenswaardigheden, de agenda en diverse andere zaken betreffende NIBE-SVV en de Federatie van Assurantieclubs.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht: overgangsrecht

Mr. J.H.J. Teunissen

Als sluitstuk van de serie artikelen over het nieuwe verzekeringsrecht wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre ook op lopende verzekeringen het nieuwe recht van toepassing zal zijn.
Het antwoord op die vraag is te vinden het zogenaamde overgangsrecht. Hoofdregel is dat het nieuwe verzekeringsrecht onmiddellijke werking heeft.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)

Mr. R.W.J.M. te Pas

In het januarinummer van 2001 schreef ik dat het CMNI-verdrag rechtsgeldig zou worden als ten minste vijf staten het geratificeerd hebben.
Inmiddels meer dan 4 jaar later is op 1 april 2005 het Verdrag in werking getreden, nadat Kroati? als vijfde Staat op 7 december 2004 geratificeerd heeft. Het Verdrag werd daarvoor reeds door Hongarije, Luxemburg, Roemeni? en Zwitserland geratificeerd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Kapitaal, lijfrente en scheiding

Mr. M. Bouman

In het vorige deel hebben we gezien hoe de alimentatie (onder meer via het sluiten van een verzekering) kan worden afgekocht. Ook is ingegaan op een aantal mogelijkheden waarop de verzekering kan worden verdeeld in het kader van de boedelscheiding. In dit tweede deel wordt een aantal fiscale en juridische opmerkingen gemaakt die relevant zijn bij de verdeling van de levensverzekering na echtscheiding.

Log in om het hele artikel te downloaden


De gevolgen van de 5e Wam-richtlijn voor de praktijk

J.J. Smits

In dit artikel wil ik u graag deelgenoot maken van de belangrijkste wijzigingen die de 5e Wam-richtlijn voor de praktijk van motorrijtuigverzekering en -schadeafhandeling met zich zal meebrengen. Deze richtlijn is inmiddels officieel gepubliceerd op 11 juni jl.
De EU-lidstaten hebben tot uiterlijk 11 juni 2007 de tijd om de relevante wetgeving aan te passen. In Nederland gaat het dan vooral om de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en in beperkte mate de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het hoge woord Z

Mr. P. Stienen

In de wereld van de financiële dienstverlening komt het hoge woord Z steevast mee in het kielzog van de Wfd. Maar weten we wel waar het begrip ?zorgplicht? voor staat? Want het slaat niet alleen op consumentenzorg in de zin van zorgvuldig advies, maar waarop dan nog meer? En wat betekent dat voor de dagelijkse (advies)praktijk van een financieel adviseur of assurantietussenpersoon, behalve dat de Wfd een vergunningenstelsel introduceert?

Log in om het hele artikel te downloaden


Wfd: de nieuwe vrijstellingsregeling en de deskundigheidseisen

Mr. I. van Velzen

Steeds komt er wat meer informatie beschikbaar over de deskundigheidseisen die de Wfd stelt en over de overgangsregelingen. Die meerdere informatie leidt steevast tot meer duidelijkheid en ook steevast tot nieuwe vragen en verwondering.
Dat is ook nu weer het geval met het concept van een vrijstellingsregeling. Het woord ?vrijstelling? maakt wel duidelijk waar het om gaat: blijvend of tijdelijk niet aan Wfd-eisen te hoeven voldoen.

Log in om het hele artikel te downloaden


WIA: meer conflicten?

M. Aanen

Op 1 januari a.s. treedt de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) in werking. Deze vervangt de WAO of - beter gezegd - deze komt daarnaast. De WAO blijft namelijk gelden voor werknemers die v??r 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.
De WIA moet bewerkstelligen dat er minder werknemers op een uitkering aangewezen worden. Beoogd wordt dat werknemers zoveel mogelijk aan het werk blijven. Maar gaat dit ook altijd lukken?

 

Log in om het hele artikel te downloaden