De Beursbengel nr. 740 | December 2004


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Pensioenen in Europa in fiscaal perspectief

Drs. E.A.P. Schouten

Pensioenproblematiek krijgt in de Europese Unie steeds meer aandacht. Vergrijzing en het steeds ouder worden van de bevolking noodzaakt veel regeringen om pensioenwetgeving aan te passen, met veel protesten van de bevolking als gevolg. Wat minder in het oog springen de problemen die binnen de Europese Unie ontstaan als gevolg van de verschillen in fiscale behandeling van pensioenen. In dit artikel een kort overzicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Budgettaire zekerheid bij ziekteverzuim

J.A. Wielink

U herkent het vast wel. Grotere ondernemingen die zich afvragen of een ziekengeldverzekering voor hen wel interessant is. Dit komt dan vaak omdat ze een goed in te schatten gemiddeld verzuim hebben en de verzekering alleen maar rondpompen van geld vinden. En erger, er komt bijna nooit een uitkering! In dit artikel probeer ik te verdedigen dat een ziekengeldverzekering op stop-lossbasis voor grote ondernemingen wel degelijk nuttig is, mits de inhoud van de verzekering meer biedt dan alleen dekking tegen loondoorbetaling.

Rond het thema ziekteverzuim is veel te doen. De laatste jaren is er steeds meer nadruk komen te liggen op de geschiktheid tot werken (arbeidsgeschiktheid) dan op arbeidsongeschiktheid. Het wordt er allemaal niet makkelijker op, met name voor de werkgever. Naast de complexiteit van de regelgeving en de uitvoering rond ziekteverzuim, speelt een ander probleem een even grote rol voor de werkgever. De werkgever ziet zich geconfronteerd met grote financiële risico`s. Een deel van deze risico`s kan (her)verzekerd worden, maar binnen de verzuimbegeleiding en loondoorbetaling blijven er ook kosten voor eigen rekening. Het probleem waar de werkgever zich mee geconfronteerd ziet is dat door het missen van overzicht - als gevolg van de versnippering van regelgeving, dienstverlening en verzekering - aan het begin van het jaar de totale kosten voor dat jaar niet vastgesteld kunnen worden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Aftrek rente na verbouwing?

G.Th.W. Tekelenburg FB

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge raad een nadere blik op dit onderwerp.

Het geschil
Een belastingplichtige verhoogde zijn hypothecaire geldlening voor een verbouwing. De verbouwing werd uiteindelijk door omstandigheden pas drie jaar later uitgevoerd. Volgens de belastinginspecteur was het verband tussen de lening en de verbouwing verdwenen omdat het geleende geld ondertussen was gebruikt voor de aankoop van een nieuwe auto. Een bedrag ter grootte van de verhoging van de hypotheek werd echter gedurende de volle periode van drie jaar op een spaarrekening aangehouden. Met dit bedrag werd drie jaar na opname de verbouwing uiteindelijk betaald. De rente van de desbetreffende lening was volgens de inspecteur niet aftrekbaar en volgens de belastingplichtige wel. Op 22 oktober 2004 hakte uiteindelijke de Hoge Raad de knoop door.

Log in om het hele artikel te downloaden


Convenant moet het niveau van schadepreventie verder bevorderen

Drs. F. Soeteman

Het Verbond van Verzekeraars, de NBVA en NVA hebben op 29 november jl. in het Nationaal Brandweermuseum te Hellevoetsluis een convenant ondertekend om het niveau van schadepreventie in de samenleving verder te verhogen. Een dergelijke branchebrede aanpak op dit terrein is uniek. Partijen gaan met een meerjarig en praktisch geori`nteerd werkprogramma ambitieus van start. In dit artikel meer over de achtergrond van het convenant en de doelstelling van de drie verenigingen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht

Mr. J.H.J. Teunissen

Ook in het nieuwe verzekeringsrecht is schade veroorzaakt door een gebrek of de aard van de zaak van dekking uitgesloten, maar ?eigen bederf? zult U daar niet meer in tegenkomen. De uitsluiting van ?eigen schuld? in art. 276 WvK komt ook niet meer terug. Dit vertrouwde begrip is vervangen door ?roekeloosheid?. In deze zevende bijdrage over het nieuwe verzekeringsrecht worden de verschillen nader toegelicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


De nieuwe Clausule Ladingdiefstallen

Prof. mr. M.H. Claringbould

"

De nieuwe Clausule Ladingdiefstallen: geen goed idee!
Een uitgebreid artikel over de clausule G23 inclusief een historisch overzicht.

""In de Beursbengel juni 2004, p. 12-15, beschreef ik onder de titel ?Het gat tussen polisdekking en aansprakelijkheid? het treurige verhaal van Trompetstra Transport die door toedoen van zijn assurantietussenpersoon Bugelstra in het gat van onvoldoende polisdekking was gevallen. Deze keer ben ik ? vrees ik ? nog kritischer van toon en aan het slot van deze beschouwing over de nieuwe Clausule Ladingdiefstallen raad ik Bugelstra aan de clausule in de huidige tekst niet op te laten nemen in de vervoerdersaansprakelijkheidspolis. Hoe het dan wel moet en waarom, dat kunt u aan Bugelstra vragen (of u kunt dit artikel lezen?).""
Prof. mr. M.H. Claringbould

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Het nieuwe verzekeringsrecht, Deel 7: Aard of gebrek van de verzekerde zaak en roekeloosheid

Mr. J.H.J. Teunissen

Ook in het nieuwe verzekeringsrecht is schade veroorzaakt door een gebrek of de aard van de zaak van dekking uitgesloten, maar ?eigen bederf? zult U daar niet meer in tegenkomen. De uitsluiting van ?eigen schuld? in art. 276 WvK komt ook niet meer terug. Dit vertrouwde begrip is vervangen door ?roekeloosheid?. In deze zevende bijdrage over het nieuwe verzekeringsrecht worden de verschillen nader toegelicht.

Log in om het hele artikel te downloaden