De Beursbengel nr. 729 | December 2003


Het verhaalsrecht van de werkgever jegens zijn ondergeschikten

D. Bethlehem

In een tweetal vorige artikelen is de aansprakelijkheid van de werkgever uitvoerig belicht. In de eerste plaats betreft het de aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van een aan de werknemer overkomen bedrijfsongeval. Hier speelt met name het veiligheidsaspect een rol.
Daarnaast is de werkgever ook aansprakelijk voor schade die een werknemer aan een collega of een derde berokkent bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. De werkgever zal niet licht ontkomen aan zijn vergoedingsplicht, indien een werknemer schade veroorzaakt. Maar wat als de werkgever zelf schade lijdt door toedoen van een werknemer? Kan de werkgever voor een dergelijke schade regres plegen op zijn werknemer? In dit 3e deel het antwoord.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Averij-grosse

Mr. R.W.J.M. te Pas en H.P. de Jong

In dit laatste deel van deze serie van 3 artikelen komt nu de averij-grosseregeling ten aanzien van de binnenvaart aan de orde: de IVR (Internationale Vereniging Het Rijnschepenregister). Aan het einde wordt kort  ingegaan op de verjaring en de averij-grosseprocedure.

Log in om het hele artikel te downloaden


Heeft risk management nog toekomst?

Mw. drs. ing. Y.J.P. du Floo en H.H. Gorree

Een nadere blik op risicomanagement in het verleden, heden en de toekomst.

De afgelopen twee jaar is de aandacht voor risk management (in gewoon Nederlands: risicomanagement) enorm toegenomen. Sterk toegenomen eisen ten aanzien van preventieve maatregelen, verhoogde verzekeringspremies, sterk gestegen eigen risico`s of zelfs uitsluiting van verzekering noodzaakte vele bedrijven tot het invoeren of intensiveren van risicomanagement. Dit vereiste een verdere professionalisering van de risicobeheersfunctie binnen de organisatie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het verhaalsrecht van de werkgever jegens zijn ondergeschikten

D. Bethlehem

In een tweetal vorige artikelen is de aansprakelijkheid van de werkgever uitvoerig belicht. In de eerste plaats betreft het de aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van een aan de werknemer overkomen bedrijfsongeval. Hier speelt met name het veiligheidsaspect een rol.
Daarnaast is de werkgever ook aansprakelijk voor schade die een werknemer aan een collega of een derde berokkent bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. De werkgever zal niet licht ontkomen aan zijn vergoedingsplicht, indien een werknemer schade veroorzaakt. Maar wat als de werkgever zelf schade lijdt door toedoen van een werknemer? Kan de werkgever voor een dergelijke schade regres plegen op zijn werknemer? In dit 3e deel het antwoord.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wat kost ziekteverzuim?

J.A. Wielink

De werkgever krijgt per 1 januari 2004 (waarschijnlijk) de verplichting om bij ziekte gedurende 2 jaar het salaris van werknemers door te betalen. Op zich is deze verlenging een uitbreiding van het risico, een mogelijke kostenpost. Maar veel werkgevers zijn zich onvoldoende bewust van de werkelijke kosten van verzuim. Meer focus op de totaalkosten rond verzuim zal leiden tot een andere manier van adviseren.

Log in om het hele artikel te downloaden


Averij-grosse, deel 3

mr. R.W.J.M. te Pas en H.P. de Jong

In dit laatste deel van deze serie van 3 artikelen komt nu de averij-grosseregeling ten aanzien van de binnenvaart aan de orde: de IVR (Internationale Vereniging Het Rijnschepenregister). Aan het einde wordt kort  ingegaan op de verjaring en de averij-grosseprocedure.

Log in om het hele artikel te downloaden