De Beursbengel nr. 727 | oktober 2003


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Agrarier of hulpverlener?

Mr. J.J.W. Koemans

Binnen de agrarische wereld heeft een nieuw fenomeen zijn intrede gedaan: de zorgboerderij. Hier wordt binnen de agrarische bedrijfsvoering ruimte gecre?erd voor therapeutische arbeid door hulpvragers: opvang, arbeidstraining, dagbesteding.

Het combineren van zorgverlening met het agrarische bedrijf heeft ingrijpende bedrijfseconomische en organisatorische gevolgen. Daarnaast zijn er vaak aanpassingen of geheel nieuwe verzekeringen noodzakelijk. In dit artikel komen de verzekeringstechnische gevolgen aan de orde.

Log in om het hele artikel te downloaden


De agrarier en de AOV

J.A. Wielink en B.C. Dotinga

De agrari?r in Nederland heeft het moeilijk. Het ene jaar gaat het beter dan het andere jaar. Sterk wisselende inkomsten zijn het gevolg. Met name voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is dit een lastig fenomeen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het verzekeren van landbouwmateriaal

H.P. de Jong

Op de boerderij komen we nogal wat landbouwmachines tegen. Deze machines worden meestal verzekerd op de condities van de Nederlandse Beurspolis voor Landbouwmateriaal 1991. Veel provinciaal werkende maatschappijen voeren echter een eigen polis die daarmee in grote lijnen overeenkomt. Welke dekking en uitsluitingen kan men verwachten?

Log in om het hele artikel te downloaden


Oogstschade

Mr. J.W.C. Mijs

Hagel, excessieve regenval, droogte, storm en nachtvorst kunnen aanzienlijke schade veroorzaken aan de opbrengst van agrarische ondernemers. Wat zijn de mogelijkheden om zich daartegen te verzekeren en hoe komen die verzekeringen tot stand?

Log in om het hele artikel te downloaden


De dierenarts in het recht

Mr. P. van der Nat

Is de dierenarts aansprakelijk als de afnemer een overdosering van de voorgeschreven medicijnen geeft? Of als vlak na een keuring voor een koop blijkt dat het onderzochte dier kreupel raakt? En wie is aansprakelijk als het dier de dierenarts letsel toebrengt? In dit artikel wordt aandacht gegeven aan enkele bijzondere facetten van de relatie dierenarts/afnemer aan de hand van recente jurisprudentie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Staking van de agrarische onderneming

G.Th.W. Tekelenburg FB

De laatste jaren is het aantal agrarische ondernemingen in Nederland sterk teruggelopen. Door verplaatsing van het bedrijf naar het buitenland, maar ook door gebrek aan opvolgers. Ook de komende jaren zullen naar verwachting veel agrarische bedrijven worden gestaakt.

Bij bedrijfsbe?indiging staat de fiscus klaar om af te rekenen over de stakingswinst, de opbrengst uit verkoop of overdracht van de onderneming, waarbij de verschillen aan het licht komen tussen de werkelijke waarde van de bedrijfsmiddelen en de boekwaarde. Bij agrarische ondernemingen krijgt men dan ook te maken met specifieke zaken als melk-, mest-, pluimvee- en varkensquota, ammoniakrechten en specifieke wettelijke bepalingen zoals de land- en bosbouwbouwvrijstelling. In dit artikel komen de fiscale aspecten bij be?indiging van een agrarische onderneming aan de orde.

Log in om het hele artikel te downloaden


Staking van de agrarische onderneming

G.Th.W. Tekelenburg FB

De laatste jaren is het aantal agrarische ondernemingen in Nederland sterk teruggelopen. Door verplaatsing van het bedrijf naar het buitenland, maar ook door gebrek aan opvolgers. Ook de komende jaren zullen naar verwachting veel agrarische bedrijven worden gestaakt.

Bij bedrijfsbe?indiging staat de fiscus klaar om af te rekenen over de stakingswinst, de opbrengst uit verkoop of overdracht van de onderneming, waarbij de verschillen aan het licht komen tussen de werkelijke waarde van de bedrijfsmiddelen en de boekwaarde. Bij agrarische ondernemingen krijgt men dan ook te maken met specifieke zaken als melk-, mest-, pluimvee- en varkensquota, ammoniakrechten en specifieke wettelijke bepalingen zoals de land- en bosbouwbouwvrijstelling. In dit artikel komen de fiscale aspecten bij be?indiging van een agrarische onderneming aan de orde.

Log in om het hele artikel te downloaden


De aansprakelijkheid van de veevervoerder

H.P. de Jong

Hoe is de aansprakelijkheid van de veevervoerder geregeld? Een overzicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Interview met Theo Kremer

Mr. I. van Velzen

Het PIV is in 5 jaar h?t gezicht van de bedrijfstak geworden als het om letselschade gaat. Dat is meer dan alleen het beoogde kennisinstituut. Een gesprek met h?t gezicht van het PIV: Theo Kremer.

Log in om het hele artikel te downloaden