De Beursbengel nr. 725 | juli 2003


Van de redactie

Maandelijkse column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Appartementsrechten en verzekeringen (deel 4)

Mr. M.P. Vogelsang

In dit vierde en laatste artikel in deze reeks over appartementsrechten en verzekeringen passeren de aansprakelijkheidsrisico`s de revue. Hierbij worden de aansprakelijkheid van de vereniging van eigenaars en bestuur, en de (risico)aansprakelijkheid van appartementseigenaars als bezitters van het appartementsgebouw uiteengezet. Ook komt de onderlinge aansprakelijkheid tussen appartementseigenaars uitgebreid aan de orde.

Log in om het hele artikel te downloaden


Appartementsrechten en verzekeringen (deel 4)

Mr. M.P. Vogelsang

In dit vierde en laatste artikel in deze reeks over appartementsrechten en verzekeringen passeren de aansprakelijkheidsrisico`s de revue. Hierbij worden de aansprakelijkheid van de vereniging van eigenaars en bestuur, en de (risico)aansprakelijkheid van appartementseigenaars als bezitters van het appartementsgebouw uiteengezet. Ook komt de onderlinge aansprakelijkheid tussen appartementseigenaars uitgebreid aan de orde.

Log in om het hele artikel te downloaden


De gevolgen van onregelmatigheden voor een bank- en verzekeringspakket

H. van den Steenhoven

Sinds kort is het voor particulieren mogelijk om hun financiële behoefte in ?`n pakket onder te brengen. Zo'n pakket is een combinatie van financiële producten die logisch op elkaar zijn afgestemd. Sparen, beleggen, lenen (hypotheken en kredieten) `n verzekeren ineen. Dus verzekeringsproducten en bancaire producten in ?`n pakket gesloten. Een pakketsamenstelling met verzekerings- en bancaire producten roept interessante vragen op in geval er onregelmatigheden aan het licht komen.

In dit artikel wordt nader ingaan op de vraag wat de gevolgen kunnen zijn voor een (samenstelling van het) pakket indien er sprake is van een verzwijging op een van de verzekeringen gesloten binnen het pakket, alsmede wat de gevolgen zijn van onregelmatigheden op een bancaire product voor het totaalpakket.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Jurisprudentie Schip & Schade
Uitspraken Geschillencommissies

Log in om het hele artikel te downloaden


Clausule G 23

H.P. de Jong

De afdeling Transport van het Verbond van Verzekeraars heeft op 1 januari 2003 een nieuwe clausule G 23 gedeponeerd. Mede op grond van de toename van vrachtwagendiefstallen nemen verzekeraars deze clausule in hun polissen op met het doel om de vervoerders te bewegen hun vervoermiddelen adequaat te beveiligen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Grensoverschrijdende medische zorg verzekerd?

Mr. H.C.E.P.J. Janssen en mr. drs. E.J.C. Vreeburg

Lange wachtlijsten en een toenemende mobiliteit zorgen er voor dat steeds meer Nederlanders op zoek gaan naar medische zorg in het buitenland. Op verzekeringsgebied kan dit op problemen stuiten. Nederlandse zorg- en ziektekostenverzekeraars stellen de vergoeding van de in het buitenland verleende medische zorg namelijk afhankelijk van door hen verleende voorafgaande toestemming.
Inmiddels is de vraag gerezen of dit toestemmingsvereiste een ontoelaatbare beperking van het zogenaamde vrij verkeer van diensten oplevert. In dit artikel wordt deze toestemmingsvereiste aan de hand van Europese en nationale jurisprudentie besproken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Grensoverschrijdende medische zorg verzekerd?

Mr. H.C.E.P.J. Janssen en mr. drs. E.J.C. Vreeburg

Lange wachtlijsten en een toenemende mobiliteit zorgen er voor dat steeds meer Nederlanders op zoek gaan naar medische zorg in het buitenland. Op verzekeringsgebied kan dit op problemen stuiten. Nederlandse zorg- en ziektekostenverzekeraars stellen de vergoeding van de in het buitenland verleende medische zorg namelijk afhankelijk van door hen verleende voorafgaande toestemming.
Inmiddels is de vraag gerezen of dit toestemmingsvereiste een ontoelaatbare beperking van het zogenaamde vrij verkeer van diensten oplevert. In dit artikel wordt deze toestemmingsvereiste aan de hand van Europese en nationale jurisprudentie besproken.

Log in om het hele artikel te downloaden


De successiewet, wetenswaardigheden (deel 2)

Mr. M.J. Bouman

Dit artikel behandelt een aantal aspecten van het successierecht en het schenkingsrecht. Ook wordt stilgestaan bij een aantal schenkingsmogelijkheden in de verzekeringssfeer.

Log in om het hele artikel te downloaden