De Beursbengel nr. 867 | September 2017


Column| Schadebehandelaars opleiden tot vakmensen

De redactie

Onlangs mocht ik een training geven aan een groep schadebehandelaars. Jonge, hoogopgeleide dames en heren, die bij een serviceprovider namens een verzekeraar bedrijfsaansprakelijkheidsclaims moesten gaan behandelen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Filmverzekering: een maatwerkproduct voor dynamische rIsico’s

Sjoerd Jaasma

Filmverzekeringen zijn ontwikkeld voor producenten. Producenten van speelfilms, series, documentaires of reclamespotjes lopen tijdens het gehele filmproductieproces financiële risico’s. Calamiteiten tijdens de draaidagen van een film kunnen een financiële strop bij hen veroorzaken. In sommige gevallen stellen financiers van een film een filmverzekering zelfs als eis. Er zijn verschillende typen verzekeringen die een filmproducent kan afsluiten om de risico’s tijdens een filmproductie af te dekken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Diefstal van hardmetalen gereedschappen groeit

Johan Weijer

het afgelopen jaar is de metaalbranche regelmatig getroffen door grote inbraken. Er worden vooral hardmetalen precisiegereedschappen gestolen, zoals beitels of frezen voor bijvoorbeeld CnC-gestuurde machines.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verbond stimuleert innovatie met programma voor jongeren

Nicole Lemmen

Een vernieuwend idee bedenken, presenteren, overtuigen, selecteren en kiezen. Dat is de essentie van het Jongeren en Innovatie Programma (JIP) dat begin januari van dit jaar startte in het insurancelab van het verbond van verzekeraars. Vier maanden later liggen er vijf concrete plannen voor klantgerichte innovaties.

Log in om het hele artikel te downloaden


Autonoom varende of rijdende vervoermiddelen: wat zIjn de Juridische consequenties?

Julian van de Velde

Tot voor kort leek het allemaal nog sciencefiction, maar de zelfrijdende truck en het zelfvarende schip worden nu echt realiteit. In oktober van vorig jaar voerde taxibedrijf en techgigant Uber de eerste testrit uit met een zelfrijdende truck. Het betrof een rit van een kleine 200 kilometer in de staat Colorado in de Verenigde Staten. De lading: vijftigduizend blikjes bier. De chauffeur moest wel nog zelf naar de snelweg rijden, maar op de snelweg aangekomen schakelde hij het systeem in, waarna de software het van hem overnam. Er is geen speciaal voertuig voor nodig, het systeem kan gewoon in bestaande trucks worden ingebouwd. Uber is niet de enige techgigant die zich in de strijd om de zelfrijdende auto en truck heeft geworpen, ook Google, Apple en Tesla zien brood in de technologie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Jargon: Deel 3 | contractuele regelingen van samenloop

Johan Zwaanswijk

In het vorige nummer van de Beursbengel is de wettelijke regeling van samenloop besproken. nu zijn de contractuele regelingen aan de beurt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Grenzen aan de zorgplicht?

Florie Keuning

Het claimbewustzijn van de klanten van onze verzekerden neemt nog steeds toe, zo blijkt uit onze dagelijkse praktijk van schadebehandeling. Onze verzekerden hebben vaak het idee de kop van jut te zijn en dat de klant al gauw gelijk krijgt. Maar is dat ook zo? gaat de zorgplicht van de assurantietussenpersoon op dit moment zo ver of zijn er ook grenzen aan de zorgplicht?

Log in om het hele artikel te downloaden


Innovaties: Spurfix, spoorzoeker bIj autoschade

Marcel van Stigt

Is altijd aan te tonen dat schade aan een auto door een ander motorvoertuig is veroorzaakt? Dat kan heel lastig en soms onmogelijk zijn. Tenminste: tot nu toe. Het waarborgfonds motorverkeer is een experiment begonnen met Spurfix, een folie die laksporen aan het licht brengt en veilig stelt. In Duitsland wordt het product al jaren gebruikt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Nettopensioen: problemen opgelost?

Liesbeth Koning

Nettopensioen voor mensen met een pensioengevend salaris van meer dan 100 duizend euro lijkt een mooi idee. Echter door de economische situatie en vooral de rentestand zitten er wat haken en ogen aan. Gelukkig is de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereid om mee te denken en een oplossing aan te dragen.

Log in om het hele artikel te downloaden


De portefeuille van een bemiddelaar deel 3| Civielrechtelijke zorgplicht potefeuillegebonden?

Cees de Jong

Of een bemiddelaar heeft gehandeld overeenkomstig het ‘goed opdrachtnemer’-criterium wordt beoordeeld aan de hand van het antwoord op de vraag of hij heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend bemiddelaar was te verwachten. Deze zorgplicht is portefeuillegebonden. Daarbij moet eerder aan de klanten van een bemiddelaar en de door hen gegeven opdracht worden gedacht dan aan hun verzekeringen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Niet eens met AOV-uitkering, en dan?

Berrie van der Heide & Pim van der Heide

Een AOV, de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en dga’s, moet financiële rugdekking geven aan de ondernemer in het geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Maar wat nou als u het als verzekerde niet eens bent met de hoogte van de uitkering, of als de uitkering stopt of niet wordt verleend? Wat zijn dan de rechten van verzekerde?

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


DOSSIER

Mr. A.C. (Sanne) van der Salm/Mr. R. (Rob) Meelker/Mr. dr. R. M.J.M. (Roland) de Greef/C. (Coen) Fledderus/Prof. mr. M. (Maarten) H. Claringbould

Uitspraak Geschillencommissie
Financiële Dienstverlening
17 juli 2017, nr. 2017-461

 

Log in om het hele artikel te downloaden