De Beursbengel nr. 866 | juli 2017


Bedankt Dik

Johan Zwaanswijk

ik heb jarenlang genoten van je columns en artikelen, van zorgkonijnen tot en met auto’s in liftschachten. Veelal met een knipoog, maar er was altijd een relatie met de door jou zo vurig bepleitte vaktechniek. Jij was en bent uniek. Uniek in je onnavolgbare pen. Uniek in je commentaren. Je hebt met veel durf tegen schenen geschopt, je hard gemaakt voor de sector, je verbazing uitgesproken over onkunde van mensen die kundig zouden moeten zijn, je nek uitgestoken en menigeen een spiegel voorgehouden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Tot hier en niet verder

Dik van Velzen

Het is mooi geweest. Tegen de tijd dat u dit leest, heeft de Beursbengel een nieuwe hoofdredacteur. Na zo’n kleine twintig jaar, misschien al veel te lang, werd het tijd om het stokje door te geven. Aan Johan Zwaanswijk, (ook) iemand die de vaktechniek lief heeft: een prima opvolger.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Het belang van een goede evenementenverzekering

Bea Kroon

Jaarlijks worden er duizenden feesten, festivals, concerten, mud en obstacle runs, en allerlei andere evenementen georganiseerd. Een groot deel hiervan wordt verzekerd. Dat komt vooral omdat de laatste jaren de kans op schade op het gebied van extreem weer en aansprakelijkheid aan het toenemen is. De recente nieuwsberichten over een overleden deelnemer tijdens een obstacle run en de terrorismedreiging tijdens het concert van Guus Meeuwis illustreren de noodzaak van een adequate verzekeringsdekking. Het product evenementenverzekeringen staat in dit artikel centraal. Wat is te verzekeren op een evenementenverzekering en wat niet?

Log in om het hele artikel te downloaden


Jargon; Deel 2 | de oudste polis gaat niet voor

Johan Zwaanswijk

In het vorige nummer is het begrip samenloop besproken. In dit artikel gaan we nogmaals in op samenloop. Deze keer staat de wettelijke regeling (artikel 7:961 BW) centraal.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verzwijging en premierestitutie

Dik van Velzen

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding dat regelt, dat de klant die per ongeluk iets heeft verzwegen en daardoor geen rechten aan zijn verzekering kan ontlenen, de (achteraf gezien voor niets betaalde) verzekeringspremies terug moet krijgen.

Log in om het hele artikel te downloaden


De advisering door de assurantietussenpersoon: Een ‘passend’ of ‘het meest passende’ product?

Michiel Lubbers & Erik van Orsouw

De assurantietussenpersoon is in recente jaren steeds vaker onderwerp van procedures, waarin wordt gesteld dat hij zijn rol niet naar behoren zou hebben ingevuld. Daarbij komt onder meer zijn rol rondom de totstandkoming van en advisering over verzekeringsproducten veelvuldig aan de orde. Maar hoe ver strekt de rol van de assurantietussenpersoon in dat verband nou eigenlijk? Gaat het erom dat ‘een passend product’ wordt geadviseerd of gaat de zorgplicht verder en moet ervoor worden gezorgd dat ‘het meest passende product’ wordt aangeboden? Enige tijd terug heeft de rechtbank Midden-nederland zich hierover uitgelaten.

Log in om het hele artikel te downloaden


De schoorsteenbrand, eeuwenoud maar nog steeds een 'Hot’ item

Sander Bloemberg

De winterperiode staat elk jaar weer garant voor een piek in het aantal schoorsteenbranden in nederland. van 2000 tot en met 2013 lag het gemiddelde aantal (geregistreerde) schoorsteenbranden op ruim 1.700 per jaar. Er is geen duidelijke afname zichtbaar, ondanks de risicocommunicatie vanuit verschillende domeinen. vaak wordt ‘slecht stoken’ aangewezen als oorzaak, maar klopt dat wel? Wat zijn de onbetwistbare oorzaken en hoe kan worden gestuurd op minder incidenten?

Log in om het hele artikel te downloaden


Bericht uit Brussel; Aansprakelijkheidsverzekeraars op de Europese kaart gezet

Egbert Bouwhuis

In januari heeft de Europese commissie het dienstenpakket gepubliceerd met voorstellen om de interne markt voor diensten te versterken. Onderdeel van dat pakket is het voorstel om de European services e-card te introduceren. De e-kaart voor diensten is vooralsnog gericht op de zakelijke dienstverlening (zoals architecten en accountants) en de bouw. In de voorgestelde verordening over de e-kaart zijn ook voorschriften opgenomen voor aansprakelijkheidsverzekeraars: een gestandaardiseerd verzekeringscertificaat en een gestandaardiseerde verklaring over het schadeverleden. Daarnaast wil de Europese commissie verzekeraars verplichten bij de acceptatie en premieberekening rekening te houden met die verklaring.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van portefeuillewaarde naar bedrijfswaarde; Business valuation is serious business

Edwin Bosma

In het jaar 2000 werd een assurantiekantoor met 17 werkzame personen nog verkocht voor 4 keer de schadeprovisie en doorloop leven + 1 maal de afsluitprovisie leven + 1,5 keer de tekencommissie; en omdat dat nog niet genoeg was, naar boven afgerond in verband met de afsluitbonussen en dergelijke. Op een omzet van 1,7 miljoen euro werd dan al snel een prijs betaald (in één keer overigens) van meer dan 5 miljoen, ongeacht winstniveau, omzetontwikkeling en algehele staat waarin het bedrijf zich bevond. Hoe onvergelijkbaar met nu: deze traditionele factormethode is vervangen door Discounted Cash Flowmethodes, met veelal een lagere verkoopopbrengst als gevolg. Hoe komt dat? En wat zijn de belangrijkste punten om op te letten bij de prijsbepaling van een adviesbedrijf in de verzekeringsbranche?

Log in om het hele artikel te downloaden


Recept voor een gemengde salade Wet- en regelgeving pensioen

Liesbeth Koning

In afwachting van een nieuw kabinet en de wetgeving voor het nieuwe stelsel tweedepijlerpensioenen zijn er genoeg ingrediënten om een smakelijke salade pensioen en levensverzekering te maken. Afschaffing van de doorsneepremie, waardeoverdracht klein pensioen, aanpassing van de discontovoet, essentiële informatiedocumenten en het verdwijnen van de financiële bijsluiter zorgen voor een interessant mengsel. Laten we gaan proeven.

Log in om het hele artikel te downloaden


Sociale zekerheid in beweging: beleidsopties

Janthony Wielink

Rondom sociale zekerheid en inkomensverzekeringen is er de laatste jaren veel gebeurd. En ook de komende tijd zal er weer veel gewijzigd gaan worden. De vorming van een nieuwe regering zit momenteel in een fase van ‘aftasten’. En zo lijkt het ook met veel plannen voor ons sociale stelsel. Omdat er zoveel ideeën, concrete plannen en wetsvoorstellen zijn, is het goed om deze weer eens op een rij te zetten.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Diverse auteurs

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap; Kijkersvragen over webinar 'de auto die in de liftschacht reed’

Diverse auteurs

De interactieve webinars in de reeks ‘Focus op vakmanschap’ van NIBE-SVV zetten mensen aan het denken. Dat bleek eind mei ook weer, tijdens de uitzending van ‘De auto die in de liftschacht reed’. Het webinar, waarin Dik van Velzen een bizar schadegeval centraal stelde, lokte een hoop kijkersvragen uit. Helaas ontbrak de tijd voor Van Velzen om daar live een (volledige) reactie op te geven. Vandaar dat hij dat naderhand heeft gedaan. Een overzicht van alle 29 vragen plus antwoorden is te vinden op www.nibesvv.nl. Hieronder alvast een voorproefje.

Log in om het hele artikel te downloaden