De Beursbengel nr. 864 | mei 2017


Column, Parkeerlift

De redactie

Wat het verzekeringsvak zo boeiend maakt, is dat er van die bizarre schadegevallen zijn.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Waterschades door leidingbreuk: Dweilen met de kraan open?

Timo Brinkman & Bert Dikker

Brandverzekeraars zien de laatste jaren een toenemende waterschadelast, op zowel hun particuliere als zakelijke portefeuille.
Lekkende waterleidingen, vloerverwarming, riolering en afvoeren, maar ook op de waterleiding aangesloten apparatuur (koffieautomaten en waterkoelers), zorgen steeds vaker en voor steeds meer schade. Naast deze leidinggerelateerde schade blijft de schade door hevige regenval en storm ook hoog. Is deze schadelast nog wel beheersbaar en valt die last te reduceren? Het is geen uniek Nederlands probleem. Ook uit Duitsland en Zwitserland komen berichten van stijgende schadelast door leidingbreuken. Echte oplossingen zijn nog niet voorhanden. Daarom heeft het Verbond van Verzekeraars in 2012 het initiatief genomen en betrokken partijen uitgedaagd om kennis te delen en mee te werken aan gezamenlijke oplossingen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Schadevaring stuw grave: routineklus?

Pieter den Haan & Vivian van der Kuil

Het komt regelmatig voor dat (zee)schepen kunstwerken zoals bruggen, sluizen en havenfaciliteiten beschadigen. Zolang die kunstwerken zelf niet kunnen bewegen, zoals beweegbare bruggen, loskranen, et cetera, zijn die zaken redelijk rechttoe rechtaan. Die zogenoemde schadevaringen worden net zo behandeld als aanvaringen, met dat verschil dat het schip, behoudens door het schip te stellen en te bewijzen overmacht, schuld heeft. Die overmacht is zeldzaam, en daarmee is de scheepseigenaar al snel aansprakelijk. wanneer de kunstwerken kunnen bewegen, is die schuld niet zomaar gegeven. Dan moet schuld van het schip bewezen worden, net als bij een gewone aanvaring, en kan de rol van de sluis- of brugwachter dus tot complicaties leiden. Aan die kant gemaakte fouten kunnen tot korting van de aansprakelijkheid zijdens het schip leiden. Dat personeel is vaak in dienst bij de schadelijdende partij, de eigenaar van het kunstwerk. Dat is veelal de Staat, RWS.

Log in om het hele artikel te downloaden


Innovaties: Leakbot, eenvoudig lekkages vinden

Johan Weijer

De Leakbot is een nieuwe generatie hulpmiddel bij het vinden van lekkages. De slimme technologie meet het dagelijks watergebruik en is in staat het dagelijks gebruik te onderscheiden van een lek. Zo kan het snel de lekkage ontdekken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bericht uit Brussel: Brexit means Brexit

Jeroen Benning

Woensdag 29 maart 2017 zal de Europese geschiedenisboeken ingaan als een bijzondere dag. Even na één uur ’s middags diende de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk bij de Europese Unie, Sir Tim Barrow, de letter of resignation in bij de voorzitter van de Europese Raad, Donald tusk. Hiermee heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) formeel het verzoek gedaan om uit de Europese Unie te treden als gevolg van het referendum in juni 2016: het veelbesproken artikel 50 uit het EU-verdrag is in werking getreden. Op de navolgende dag heeft de regering van premier May haar White Paper gepresenteerd over de inzet van de Britse regering bij de komende onderhandelingen. Vervolgens heeft president Tusk namens de Europese Raad van 27 (exclusief het VK) gereageerd op het verzoek van het VK om uit te treden en het proces ingezet voor de komende twee jaar, de periode zoals beschreven in artikel 50. Op 29 maart 2019 zal het VK de Europese Unie verlaten. maar die wedstrijd is nog lang niet uitgespeeld.

Log in om het hele artikel te downloaden


Jargon, deel 2: Indemniteitsprincipe

Johan Zwaanswijk

In het vorige artikel over het indemniteitsprincipe (zie de Beursbengel, nr. 863) zijn twee uitzonderingen op het dwingendrechtelijke karakter daarvan genoemd: de schadevaststellingsovereenkomst en de deskundigentaxatie. Beide zijn vaststellingsovereenkomsten als bedoeld in artikel 7:900 BW. Een vaststellingsovereenkomst is het bewijs van bereikte overeenstemming over bijvoorbeeld de omvang van de zaakschade, letselschade, ontslagvergoeding, et cetera. Vooral in gevallen waarbij er geen absolute zekerheid is over de omvang van de (toekomstige) schade, is het praktisch om via deze overeenkomst af te wikkelen, waarbij zowel kansen als risico’s zijn ingecalculeerd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Preventie van brandstichting; De kracht van kennis over daders, gerichte opsporing en behandeling

Lydia Dalhuisen

Brandstichting is een schrikbarend maatschappelijk probleem en de persoonlijke en financiële schade is vaak omvangrijk. Preventie van deze grootste individuele brandoorzaak is dan ook noodzakelijk. De eerste stap in goede preventie is het vergaren van kennis over dit delict en deze daders. Recent promotieonderzoek uitgevoerd aan de Universiteit Utrecht en de Forensisch Psychiatrische Kliniek Assen geeft inzicht in verschillende typen brandstichters. Kennis die kan bijdragen aan preventie. Niet alleen omdat die kennis kan leiden tot een gerichte opsporing en behandeling, maar ook omdat het verzekeringswezen hierdoor in staat is tot een effectievere preventie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Ondernemen in de verzekeringsbranche deel 6; Gedrag bepaalt succes in ondernemen

Marja Harrijvan

Het ondernemerschap in de verzekeringsbranche is uitdagend, zeker nu de veranderingen elkaar in steeds sneller tempo opvolgen. Om succesvol te kunnen ondernemen is dan ook veranderingsgezindheid, flexibiliteit en een innovatieve houding nodig. Kijken we om ons heen, dan zien we dat iedere ondernemer daar verschillend mee omgaat. In de praktijk en uit onderzoek blijkt dat het belang van zelfkennis en de invloed van gedrag op succes in het ondernemen groot is. Hoe zit dat precies? Wat is gedrag eigenlijk? Hoe komt het dat de een als ondernemer succesvoller is dan de ander?

Log in om het hele artikel te downloaden


Het recht op partnerpensioen

Liesbeth Koning

Bij overlijden van de (gewezen) deelnemer aan een pensioenregeling heeft de partner recht op partnerpensioen, of toch niet (altijd)? Dit recht of het ontbreken van dit recht is het onderwerp van dit artikel. Hierbij is ook aandacht voor wat in de wandelgangen wel het ‘sterfbedhuwelijk’ heet.

Log in om het hele artikel te downloaden


Off-balance financiering deel 2; Financiering van voorraden: verdient dit meer aandacht?

Hans Stouten

In het vorig nummer van de Beursbengel (nr. 863, p. 21) is ingegaan op off-balance financiering van vorderingen. In dit artikel staat een andere vorm van off-balance financiering centraal: voorraden. Zoals al eerder aangegeven is na de kredietcrisis het verkrijgen van krediet voor veel bedrijven een stuk lastiger geworden. Veel bedrijven zijn op zoek gegaan naar alternatieven. Een van de mogelijkheden hierbij is off-balance financiering. Verdient off-balance financiering van voorraden meer aandacht als serieus alternatief voor traditionele financiering?En wat zijn de verzekeringsaspecten die van belang zijn bij deze vorm van financiering?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Diverse auteurs

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden