De Beursbengel nr. 863 | April 2017


Column: zie daar maar eens aan te ontsnappen

De redactie

Met personeelsfeestjes moet je voorzichtig zijn. Voor je het weet loopt het uit de hand. Al is ‘hand’ hier niet het goede woord.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Nogmaals: aansprakelijkheid bij schade door dieren in medebezit

Annet van Duijn-Koopman

In de afgelopen twee jaar heb ik in een aantal artikelen in de Beursbengel (zie de nummers 845, 850 en 853) stilgestaan bij de mogelijke aansprakelijkheid ex art. 6:179 BW van een medebezitter van een dier indien dat dier letsel toebrengt aan een andere medebezitter.

Log in om het hele artikel te downloaden


Technologische ontwikkeling is leuk, maar wie is er straks nog aansprakelijk?

Marieke Beugel

Stel, u print met een 3D-printer een telefoonhoesje uit, speciaal voor uw smartphone. Vervolgens glijdt uw smartphone zo uit het hoesje en valt op de grond met een gebroken scherm als gevolg. Het telefoonhoesje bleek niet in orde te zijn. Wie is er dan aansprakelijk voor het gebroken scherm? De persoon die het hoesje heeft ontworpen? De fabrikant van de 3D-printer? Of uzelf? In een tijd van zelfrijdende auto’s en online platformen, waarop consumenten steeds meer bezittingen met elkaar delen, nemen dit soort vraagstukken over aansprakelijkheid toe. En dat biedt uitdagingen voor de aansprakelijkheidsverzekeraars.

Log in om het hele artikel te downloaden


Jargon: DEEl 1 | Indemniteitsprincipe: verzekering is géén weddenschap

Johan Zwaanswijk

Een van de pijlers van het schadeverzekeringsrecht is het indemniteitsprincipe, oftewel het schadeloosstellingsbeginsel. Dat beginsel is een van de onderscheidende verschillen tussen een (schade) verzekeringsovereenkomst en ‘spel en weddenschap’. Indemniteit stamt af van het latijnse woord ‘damnum’ dat ‘schade’ betekent. Door het voorvoegsel ’in’ verandert de betekenis in ‘geen schade’.

Log in om het hele artikel te downloaden


De portefeuille van een bemiddelaar| deel 1: Het begrip portefeuille

Mr. dr. C.J. de Jong

Verzekeringstussenpersonen (hierna: bemiddelaars) hebben vanouds een portefeuille en de daarmee gepaard gaande portefeuillerechten. Ingevolge artikel 4:102 Wft behoort een verzekering, die door bemiddeling van een bemiddelaar tot stand is gekomen of naar diens portefeuille is overgeboekt tot de portefeuille van die bemiddelaar, zolang die verzekering daaruit niet is overgeboekt. Ik leg uit waarom het begrip portefeuille op twee verschillende manieren kan worden ingevuld.

Log in om het hele artikel te downloaden


Asbest en afschrijving

Simon Kadijk

De actie ‘kom van dat dak af’ stimuleert het vervangen van asbest en het geven van voorlichting over asbest. Verzekeraars praten er steeds meer over. De schade kan hoog oplopen. Dit artikel gaat niet over het saneren van asbest of de milieuschadeverzekering, maar over de gevolgen voor de opstalverzekering. Heeft het overheidsbesluit, dat er na 2024 geen asbestdaken meer mogen zijn, invloed op
de herbouwwaarde? En welke gevolgen heeft het besluit voor de schadebehandeling?

Log in om het hele artikel te downloaden


Wetgeving afschaffing DGA Pensioen (haast) afgerond

Gerard Staats

Op het moment van schrijven van deze bijdrage is net de nota naar aanleiding van het verslag aan de Eerste Kamer (28 februari 2017) verschenen. Hiermee is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen haast afgerond en zal de wet dus wel ingaan op 1 april 2017. In deze bijdrage ga ik in op de laatste stand van zaken. Ik zal dit beknopt doen. Voor een uitgebreide beschouwing van dit wetsvoorstel verwijs ik graag naar mijn eerdere bijdragen (bijvoorbeeld in het januarinummer van het Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht). ook in de Beursbengel van december 2016 is al op de hoofdlijnen van dit wetsvoorstel ingegaan.

Log in om het hele artikel te downloaden


Off-balance financiering: een serieus alternatief voor bankfinanciering?

Hans Stouten

Na de kredietcrisis is het verkrijgen van krediet voor veel bedrijven een stuk lastiger geworden. Daarnaast hebben de banken de rentemarges voor het verkrijgen van kredieten verhoogd. Veel bedrijven zijn op zoek gegaan naar alternatieven. Een van de mogelijkheden hierbij is off-balance financiering. In dit (en een volgend) artikel gaan we in op de mogelijkheden voor off-balance financiering van handelsvorderingen en voorraden. Is dit een serieus alternatief voor traditionele financiering? En wat zijn de verzekeringsaspecten die hierbij komen kijken?

Log in om het hele artikel te downloaden


Terrorisme in de transportverzekering

Henk de Jong

Op 7 december 2006 is bij de Vereniging Nederlandse assurantie Beurs (VNaB) de ‘clausule m3’ gedeponeerd. De volledige naam van deze clausule luidt: clausule oorlogsrisico en stakersrisico. De hierin vastgelegde dekking tegen oorlogs- en stakersrisico’s is een zelfstandige dekking naast de dekking van het ‘gewone’ gevaar. Een blik op die clausule van de VNaB.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

diverse auteurs

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden