De Beursbengel nr. 862 | maart 2017


Column; 80 jaar

de redactie

Het is 80 jaar geleden dat een groepje mannen van de Amsterdamsche Beurs Club (net een jaar eerder als eerste assurantieclub opgericht) besloot dat het tijd werd voor een club- en vakblad. Dat blad kreeg de naam De Beursbengel. Misschien omdat de bel die toen nog in de Amsterdamse assurantiebeurs (de Beurs van Berlage) hing ook zo heette.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Een toekomstbestendig vakbekwaamheidsstelsel

Dik van Velzen

In een aan de toekomst gewijd themanummer ligt het voor de hand ook naar het vakbekwaamheidsstelsel te kijken. Dat is ook al interessant omdat binnen niet al te lang een evaluatie van het huidige stelsel plaatsvindt

Log in om het hele artikel te downloaden


De toekomstbestendige brandverzekering

Johan Weijer

Een aantal ontwikkelingen die nu (soms voorzichtig) in gang zijn gezet en naar verwachting in de toekomst gemeengoed worden, hebben tot gevolg dat (brand)verzekeraars hun producten of acceptatiebeleid hierop af moeten stemmen. De ontwikkelingen die hier aan bod komen, zijn zowel particuliere als bedrijfsmatige ontwikkelingen. Ook de invloed van klimatologische omstandigheden en klimaatverandering komen aan de orde.

Log in om het hele artikel te downloaden


Innovaties; de speed-pedelec

Dik van Velzen

Inmiddels kent iedereen de e-bike (ook wel: elo-bike): de trapondersteunende fiets. U weet wel: die fietsen waarmee u – jong, fris en fruitig in de kracht van uw leven – op uw sportfiets door bejaarde omaatjes voorbij gestoken wordt. Zo’n ding is wel een motorrijtuig volgens de WAM, maar er hoeft op grond van een vrijstelling geen WAM-verzekering voor te worden gesloten. Vereist is wel dat die e-bike voldoet aan de wettelijke eisen voor een trapondersteunende fiets: hij mag niet sneller kunnen dan 25 kilometer per uur. Bij die snelheid mag de trapondersteuning niet meer actief zijn.

Log in om het hele artikel te downloaden


Is consolidatie de toekomst van de Nederlandse verzekeringsmarkt?

Angela Pieneman

In de afgelopen jaren zijn er meerdere overnames van verzekeraars geweest. De Nederlandsche Bank moedigt het consolideren van verzekeraars aan. Ook de politiek doet dat. Waarom worden consolidaties aangemoedigd? Kunnen we de komende jaren meerdere overnames verwachten? En kan een klant straks nog wel kiezen tussen verschillende verzekeringsproducten? Als we veronderstellen dat deze trend zich verder voortzet, hoe ziet de toekomst van de Nederlandse verzekeringsmarkt er dan waarschijnlijk over tien jaar uit?

Log in om het hele artikel te downloaden


Toekomstige ontwikkelingen van het beroep van riskmanager

Lourens van der Linden

De riskmanager wordt nu en in de toekomst geconfronteerd met een sterk veranderende omgeving. Dit geldt voor zowel de interne als externe context van de organisatie waarin hij of zij werkzaam is. Die toekomstige ontwikkelingen leiden tot verandering van het beroep van riskmanager. In dit artikel staan we uitgebreid stil bij de huidige inrichting van deze functie binnen veel organisaties, evenals bij de wijze waarop de functie er in de toekomst uit kan komen te zien. Het artikel is gebaseerd op een eerder door de auteur van dit artikel verricht onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn getoetst binnen het Genootschap voor Risicomanagement en de Advisory Board Risk Management van de Academie voor Masters & Professional Courses van de Haagse Hogeschool.

Log in om het hele artikel te downloaden


Transport, risico's en verzekering in beweging

Paul Littooij

Ooit, in mijn tijd als stuurman, verzuchtte ik wel eens: ‘Wanneer zijn al die spullen nu eindelijk eens op z’n plek?’ Dat zal dus nooit helemaal het geval zijn. Ook in de toekomst worden er echt nog wel allerlei goederen over wegen en wateren vervoerd, en ook dan zijn er de nodige risico’s en zal het nog regelmatig misgaan. Dus ook dan is werken aan preventie en het afdekken van transportrisico’s door middel van verzekering een nuttige bezigheid. Dit artikel is een verkenning van de mogelijke veranderingen op het grensvlak van transport, risico en verzekering.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verzekeringsmarkt in 2030: traditioneel Intermediair vervangen door robots

Kees Dullemond

Door insurtech is de verzekeringsmarkt in 2030 drastisch veranderd. De van oudsher sterk intermediaire makelaarsmarkt is getransformeerd tot een markt van computer- en datagestuurde aankoop en beheer van verzekeringen. De macht van de klant zit in de muis. Er heeft een kaalslag plaatsgevonden onder verzekeraars en intermediairs. De werkgelegenheid is met zeker 20 duizend arbeidsplaatsen afgenomen. Ziektekosten en AOV’s zijn onderdeel van de ‘publieke sector’ en daarmee geen werkterrein meer voor verzekeringsadviseurs. er is een nieuwe, moderne Wet verzekeringsbedrijf (los van de banken), die nog vijftien jaar meekan. En ja, vreemd genoeg misschien, het is uitdagender en interessanter voor de jeugd dan ooit om in de verzekeringsbranche werkzaam te zijn! De persoonlijke adviesmarkt is getransformeerd in een volledig digitale verzekeringsmarkt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg: Moeten bestuurders zich zorgen maken?

Martin Stevens

De afgelopen tijd zijn organisatorische problemen en onbehoorlijk bestuur bij zorginstellingen geregeld in het nieuws geweest. Zorginstellingen zijn veelal semipublieke organisaties die een maatschappelijke functie vervullen. Als het misgaat bij een dergelijke organisatie, is de publieke verontwaardiging groot. En vervolgens komt dan ook snel de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in beeld. In dit artikel met een beschouwing van recente ontwikkelingen zal worden stilgestaan bij het juridisch kader voor wat betreft de aansprakelijkheid van bestuurders, recente jurisprudentie ten aanzien van wanbeleid en bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg en nieuwe wetgeving die – zo is de verwachting – ook invloed zal hebben op bestuurders in de zorgsector.

Log in om het hele artikel te downloaden


Jargon; Subrogatie (2)

Johan Zwaanswijk

In de vorige Beursbengel is het begrip subrogatie toegelicht en is een aantal beperkingen aan de omvang van het verhaalsrecht besproken. In dit nummer is het de beurt aan enkele beperkingen van het regresrecht op bepaalde personen en op bepaalde rechtsgronden, het verbod om rechten van de verzekeraar te beperken en het verbod om verhaalsrechten uit te oefenen ten nadele van de verzekerde.

Log in om het hele artikel te downloaden


De toekomst van inkomensverzekeringen

Janthony Wielink

Een blik in de verzekeringstoekomst: het is het jaar 2030. En met weemoed wordt teruggekeken naar de tijd dat de WIA nog bestond. Toen werknemers eerst twee jaar ziek waren, mét recht op loondoorbetaling, voor ze in de WIA kwamen. De verzekeringsmarkt was niet eenvoudig, maar wel een miljardenmarkt. Anno 2030 is dat voor een groot deel drastisch veranderd. Waarom? De zittende regering heeft eindelijk doorgepakt en de plannen uitgevoerd waarover al jaren werd gesproken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden