De Beursbengel nr. 858 | oktober 2016


Column

Dik van Velzen

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

De Redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Wijziging BRZO 2015

Ing. Ron Boom

De Europese SEVESO-richtlijn verplicht bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen om in de bedrijfsvoering voldoende aandacht te besteden aan veiligheidsaspecten. In Nederland is de SEVESO-richtlijn geïmplementeerd in de BRZO 99-regelgeving (BRZO: Besluit risico’s zware ongevallen). Momenteel zijn er ongeveer 410 BRZO-bedrijven in Nederland. De richtlijn uit 1982 is inmiddels gewijzigd. Vanaf 1 juni 2015 is de nieuwe Europese SEVESO III-richtlijn van kracht. SEVESO III is geïmplementeerd in de Nederlandse BRZO-2015-regelgeving. Wat betekent de nieuwe regelgeving voor de verzekeringssector?

Log in om het hele artikel te downloaden


Jargon: Abandonnement

Johan Zwaanswijk

Het begrip abandonnement is afkomstig uit het zeeverzekeringsrecht. Het houdt in dat de verzekeringnemer bij schade recht heeft om afstand te doen van een verzekerde zaak en het eigendomsrecht over te dragen aan de verzekeraar. De verzekeraar betaalt het bedrag waarvoor de zaak is verzekerd.

Log in om het hele artikel te downloaden


De verzekerbaarheid van een vakantiechalet of stacaravan: huurafhankelijkheid Recht van Opstal beschermt beide partijen

Clemens van der Zwan

Wie zijn chalet of stacaravan plaatst op een vakantiepark, verwacht niet daarmee afstand te doen van zijn eigendom. Dat moet met een overeenkomst dus goed worden dichtgetimmerd. En daar is lang niet iedereen zich van bewust.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bouw en aansprekelijkheid deel 6: de caR-polis

Mr. Maurits Oudenaarden

Waar gehakt wordt vallen spaanders. De bouw vormt hierop helaas geen uitzondering. Wanneer er tijdens een bouwproject iets mis gaat, kunnen de gevolgen – en daarmee de schade – groot zijn. Voor veel bouwprojecten wordt om die reden een Construction All Risk-polis ofwel caR-polis afgesloten. Op een dergelijke polis zijn veelal alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen meeverzekerd en een dergelijke polis biedt in beginsel dekking voor alle schade aan het werk, ongeacht de oorzaak. Het afsluiten van een caR-polis moet onder meer discussies over de oorzaak van de schade en de onderlinge aansprakelijkheid zoveel mogelijk voorkomen, zodat de werkzaamheden in geval van schade snel weer kunnen worden hervat. De ervaring leert echter dat de praktijk weerbarstiger is. In deze aflevering van de serie Bouw en aansprakelijkheid zal worden ingegaan op de caR-polis en enkele veelvoorkomende knelpunten die zich daarbij kunnen voordoen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Ondernemen in de verzekeringsbranche deel 4: Ondernemen en levenscyclus in bedrijf.

Drs. Kees Dullemond

Net als producten kennen bedrijven verschillende levensfases: van start en eerste groei tot stabilisatie, volwassenheid en eventueel neergang. Dat zie je bij assurantiekantoren ook. De ondernemer speelt in de verschillende fases van het bedrijf andere rollen. Afhankelijk van de levensfase zal de assurantieondernemer aan bepaalde aspecten van het ondernemerschap prioriteit moeten geven. Dat is best lastig. Niet elke ondernemer beschikt namelijk over alle eigenschappen die in die verschillende fases worden gevraagd. Gevolg: het bedrijf groeit niet verder, het blijft vastzitten in de huidige levensfase, de resultaten komen onder druk te staan en we hebben er weer een gefrustreerde ondernemer bij.

Log in om het hele artikel te downloaden


Big data: Hoe verder?

Jos Schaffers

Als u op Netflix de populaire serie ‘Homeland’ heeft gekeken, is de kans klein dat u ‘Assepoester’ als suggestie voor een volgende film of serie krijgt voorgeschoteld. Netflix baseert zo’n suggestie op het kijkgedrag van miljoenen andere klanten. Dat mechanisme zien we terug bij webshops: ‘andere klanten die dit boek kochten, kochten ook boek x, y of z’. De aanbieders doen die suggesties op grond van grote hoeveelheden data van andere klanten: Big Data. Er valt voor bedrijven veel te winnen met dit soort Big Data-toepassingen. Een goede suggestie kan namelijk leiden tot meer verkoop. Ook in de financiële sector speelt de vraag hoe meer waarde te creëren is met data. Maar zodra verzekeraars of banken de eerste stappen willen zetten, ontstaat snel maatschappelijke kritiek. Hoe komt dat? En wat moeten verzekeraars daarmee?

Log in om het hele artikel te downloaden


Transportrisico's spreiden met herverzekering

Reinier Jansen

Herverzekering is naast coassurantie een methode bij uitstek om risico’s te spreiden over diverse spelers in de verzekeringsbranche. Een verzekeraar kan om verschillende redenen zijn maximale exposure onder een polis of een portefeuille willen beperken, zonder zijn aandeel in die polis(sen) te verlagen. Door een hoger (of 100 procent-)aandeel heeft de verzekeraar vaak een sterkere invloed op de condities en de schadebehandeling, terwijl bij een kleiner aandeel deze positie minder sterk kan zijn.

Log in om het hele artikel te downloaden


WGA-eigenrisicodragen anno 2017

Janthony Wielink

Al tien jaar verschijnt er rond deze tijd een artikel over het WGA-eigenrisicodragen in de Beursbengel. Sinds de komst van de WIA is er naast de publieke verzekering een private markt. Dit keer (op en vanaf 2017) is de materie echter anders dan andere jaren. Door de samenvoeging van het risico van WGA-vast en WGA-flex, maar ook door het kunnen achterlaten van staartlasten of de terugkeerpremie WGA. In dit artikel bekijken we deze materie eens met een helikopterblik, daarbij gebruikmakend van de metafoor van het konijn dat in het
lamplicht van de aanstormende auto kijkt: het blijft zitten en doet niets… zo overweldigend is het allemaal. Waar doet een adviseur nu goed aan?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Diverse auteurs

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden