De Beursbengel nr. 857 | September 2016


Column: De nieuwe wereld

Dik van Velzen

Het verzekeringsbedrijf schijnt achter te lopen bij de technische ontwikkelingen. Links en rechts verschijnen publicaties en onderzoeksrapporten waarin uitgelegd wordt hoe digitale nieuwkomers voortdurend ‘nieuwe, zeer klantvriendelijke producten’ lanceren, terwijl verzekeraars en intermediairs vasthouden aan traditionele processen en producten. En in het gunstigste geval proberen deze stap voor stap te digitaliseren. AFM en DNB zijn gevoelig voor de hype. Samen zijn zij het Innovatie & Fintech Portal gestart en hebben zij een adviescommissie opgericht met echte experts op het gebied van fintech en innovatie. Kortom: het is allemaal big data en start-ups wat de klok slaat. Als je niet meedoet, dan wacht je een grauwe toekomst.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Terrorisme verzekerd?

Anita Hol-Bubeck

In 2003 werd de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. De aan de NHT deelnemende verzekeraars nemen in hun polisvoorwaarden de zogenaamde terrorismeclausule op. De kans op een terroristische aanslag in Nederland of op Nederlandse belangen neemt toe en daarom is het goed om de kennis over (de inhoud en de betekenis van) deze terrorismeclausule op te frissen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Drone: Risico of vliegende held?

Peter Hartman

Drones zijn nu al niet meer weg te denken uit onze wereld: Van kinderspeelgoed tot militair aanvalswapen tegen terroristen. Recente incidenten maken duidelijk dat drones risico’s kunnen vormen. de toepassingen zijn daarentegen echter ongekend. Het is dus zaak de risico’s beheersbaar te maken en de mogelijkheden van drones volop te benutten.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bouw en aansprakelijkheid deel 5: Aansprakelijk tijdens de bouw

Anne-Christine Keuning

Bouwen is samenwerken. Verschillende partijen zijn in verschillende fases van het bouwproces betrokken en hebben ieder hun eigen rol. Tijdens de uitvoering van het werk is in ieder geval een belangrijke rol weggelegd voor de aannemer. in deel 3 is uiteengezet hoe de waarschuwingsplicht ook al vóór de start van de uitvoering van het werk een belangrijke verplichting op de aannemer legt, waarbij niet waarschuwen aansprakelijkheid tot gevolg kan hebben. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de aansprakelijkheid van de aannemer tijdens de uitvoering van de bouw.

Log in om het hele artikel te downloaden


Protection& Indemnity Insurance voor scheepseIgenaren deel 2: De beginselen van P&I en de gedekte evenementen

Julian van de Velde

Wat is een P&I-Club? In feite is dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van een scheepseigenaar. In het vorige nummer van de Beursbengel kwam de structuur van een P&I-Club aan de orde. Nu komen de beginselen van P&I en de verschillende aansprakelijkheden die worden gedekt door een P&I-Club aan bod.

Log in om het hele artikel te downloaden


Pensioencommunicatie

Mevrouw A.E. Koning

Pensioen is niet altijd makkelijk te begrijpen. Het is belangrijk om zich te verdiepen in de financiën van de oude dag, maar de regelingen zitten vaak ingewikkeld in elkaar. Het kabinet heeft in overleg met het pensioenveld geprobeerd hier iets aan te doen via de Wet pensioencommunicatie. Wat er in deze wet staat en vooral wat er dit jaar gebeurt, is het onderwerp van dit artikel.

Log in om het hele artikel te downloaden


E-Health, Games and Watches

Ando Simonse & Joep de Groot

U zoekt uw komende vakantiebestemming op Tripadvisor, leest de reviews, boekt via booking.com en betaalt via ideal. U checkt via uw mobiel uw saldo voordat u Netflix opstart op de iPad en doet nog even snel de belastingaangifte via een vooringevulde app. Ons leven wordt steeds digitaler. De gezondheidszorg loopt op dit punt niet voorop… Het digitale tijdperk heeft z’n intrede bij de koplopers wel gedaan, maar het moet nog doorzetten. Toch zal het waarschijnlijk de komende jaren heel hard gaan, omdat steeds meer mensen het
‘gewoon’ vinden en ook gaan verwachten van zorgaanbieders. Wat kunnen we in de komende jaren verwachten?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Diverse auteurs

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws van de assurantieclubs: Federatie lanceert masterplan

De redactie

Voor de elf aangesloten clubs heeft het bestuur van de Federatie van Assurantieclubs een concrete stap gezet richting gezamenlijke bestuursdoelen. Daartoe heeft het bestuur een masterplan opgesteld. het is een combinatie van visieontwikkeling en ingebrachte wensen. Het bestuur wil daarmee de richting aangeven en afrekenen met oude discussies.

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden