De Beursbengel nr. 854 | mei 2016


De klok in de nieuwe beurs

De redactie

Op 13 april was het zover. De nieuwe assurantiebeurs (pardon: het nieuwe kennis- en ontmoetingscentrum van de VNAB) werd officieel geopend.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Vakbekwaamheid: stand van zaken

Dik van Velzen

Eén voorspelling: begin 2017 komen er klachten. Klachten dat er niet tijdig gewaarschuwd is voor het naderende einde van de overgangstermijn voor de Wft-vakbekwaamheidseisen. En klachten dat niet duidelijk genoeg is gemaakt wat er voor die einddatum allemaal gedaan moest worden.

Log in om het hele artikel te downloaden


De (on)mogelijkheid van regres bij ingeleend personeel; goedemorgen collega

Anita Hol-Bubeck

Als mijn collega bij wijze van groet ‘goedemorgen collega’ tegen mij roept, terwijl ik bij hem in de auto stap, moet ik toch even nadenken: wij zijn beide zzp’er, en zijn wij dan eigenlijk wel collega’s van elkaar? Die gedachte heeft te maken met mijn werkzaamheden in de afgelopen weken: het schrijven van teksten en het maken van vragen over de uitspraak van de Hoge Raad van 28 november 2014 over lid 3 van art. 7:962 BW (ECLI:NL:HR:2014:3461). Volgens dit lid 3 mag een verzekeraar geen verhaal plegen op een ‘werkgever’,
‘werknemer’ of ‘collega’ van de verzekerde. In de casus die aan de Hoge Raad werd voorgelegd, draaide het om de vraag of een ingeleende kracht daar wel of niet onder valt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wat adviseert u de klant: Waardebepaling of taxatie?

John Driessen

De waardebepaling is in opmars. omdat verzekeraars die gratis aanbieden, met een garantie tegen onderverzekering, lijkt het ideaal
voor de klant. maar is dat wel altijd zo? Of is de klant soms beter af met een taxatie? De Van Lanschot Chabot-zaak die in 2015 in het nieuws kwam, laat zien dat een verkeerd advies een intermediair in de problemen kan brengen. Waarom? Omdat hij dan niet voldoet aan de zorgplicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bouw en aansprakelijkheid deel 2: Waar vind ik het Bouwrecht?

Richard-Jan Roks

Bouwen is samenwerken. Verschillende partijen zijn in verschillende fases van het bouwproces bij een project betrokken en hebben ieder hun eigen rol. De rechten en verplichtingen van partijen zijn doorgaans uitgewerkt in bouwcontracten en algemene voorwaarden. in deze bijdrage van de reeks ‘Bouw en aansprakelijkheid’ wordt stilgestaan bij de wettelijke regels en drie veelgebruikte algemene voorwaarden, zoals de DNR 2011, UAV 2012 en UAV-GC 2005.

Log in om het hele artikel te downloaden


Pensioen en scheiding, een lastige combi

Liesbeth Koning

In februari van dit jaar beantwoordde de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen van een lid van de Tweede Kamer
over pensioen en scheiding. De aanleiding was een krantenartikel van december 2015. In het artikel was sprake van 10.000 ex-partners die na scheiding te veel of te weinig pensioen krijgen. Wat is er aan de hand?

Log in om het hele artikel te downloaden


Ondernemen in de verzekeringsbranche deel 1: ondernemen binnen kaders

Kees Dullemond

Ondernemen in de verzekeringsbranche staat in de belangstelling. dat blijkt uit uitspraken van de brancheorganisaties als ‘in deze hectische tijden komt het aan op ondernemerschap’ (uit het Beleidsplan 2016 van het Verbond van Verzekeraars, dat op de pijlers ‘maatschappelijk en ondernemend’ is gebaseerd) en bijvoorbeeld uit de grote aandacht in de vakpers voor ondernemers nieuwe stijl in de financiële dienstverlening. maar, wat is ‘ondernemerschap’ nu eigenlijk? En, wanneer is iemand nu echt aan het ondernemen en wanneer is de ondernemersgeest uit de fles? Centraal in dit artikel staat wat ondernemen is en binnen welke kaders dat dient te geschieden.

Log in om het hele artikel te downloaden


CMR-vervoerder onbeperkt aansprakelijk volgens het Nationale Recht

Leendert van Hee

De Hoge Raad heeft recent in de zaak Schenker/Transfennica geoordeeld dat de CMR niet voorziet in een uitputtende regeling voor de aansprakelijkheid van de vervoerder. onbeperkte aansprakelijkheid van de CMR-vervoerder is mogelijk, zelfs wanneer geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Wanneer is dit het geval? En kan de vervoerder zich tegen deze onbeperkte aansprakelijkheid wapenen?

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Divers

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatiebestuur Assurantieclubs breidt uit

Federatie van Assurantieclubs

Sinds de komst van voorzitter Gérard Teurlings werkt de Federatie van Assurantieclubs aan een herijking van de strategie. Om de ambities nog verder vorm te geven, is het bestuur uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden: Gerrit Kuiper en Bert Sonneveld.

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Divers

Log in om het hele artikel te downloaden