De Beursbengel nr. 852 | maart 2016


Over Crimefighters en verzwijging

Dik van Velzen

Waarschijnlijk hoef ik u niet te vertellen dat u bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst een mededelingsplicht heeft. Daarin – maar niet alleen daarin – wijkt het verzekeringsrecht af van het strafrecht. Als men van een strafbaar feit wordt verdacht, heeft men juist geen mededelingsplicht; maar een zwijgrecht. Dat zwijgrecht is bedoeld om te voorkomen dat verdachten het zichzelf nodeloos moeilijk maken. De mededelingsplicht in het verzekeringsrecht is niet bedoeld om het aanvragers moeilijk te maken, maar dat kan wel het gevolg zijn. Die haaks op elkaar staande uitgangspunten zijn er misschien de oorzaak van dat minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie zich vergaloppeert bij zijn uitleg van het verzekeringsrecht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Twee keer nadenken bij registratie: Dubbele Proportionaliteitsafweginging bij EVR

Paul Engelsman en Roel Visscher

Op grond van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) kunnen verzekeraars gegevens over
incidenten en betrokken (rechts)personen met elkaar delen. Het gaat om gegevens van partijen die laakbaar of onrechtmatig hebben gehandeld jegens de sector, de verzekeraar, zijn personeel of klanten. Doel van deze informatiedeling is het bewaken van de continuïteit, veiligheid en integriteit van de financiële sector. In het PIFI is geregeld wanneer iemands persoonsgegevens in het incidentenregister van de verzekeraar en in het Extern Verwijzingsregister (EVR) mogen worden opgenomen. Daarbij geldt voor beide registraties een maximale duur van acht jaar. In dit artikel gaat het om de vraag of er omstandigheden denkbaar zijn om iemand voor een kortere tijd dan die maximale termijn in het EVR op te nemen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Introductie bouwcontracten en algemene voorwaarden

Anne-Christine Keuning en Peter van den Broek

Bouwen is samenwerken, door verschillende partijen met verschillende verantwoordelijkheden, maar met het gezamenlijke doel het beoogde bouwwerk te realiseren. Daarbij gaat helaas wel eens wat mis en stuk. De vragen die dan rijzen zijn: welke schade is gedekt onder een verzekering? En: wie is aansprakelijk? Omdat meestal veel verschillende partijen betrokken zijn, is die vraag niet altijd even makkelijk te beantwoorden en kunnen er ook meerdere partijen voor dezelfde schade aansprakelijk zijn. En voor hen is het vervolgens weer de vraag of er verhaal mogelijk is op andere betrokken partijen.

Log in om het hele artikel te downloaden


De verstoorder betaalt

Simon Kadijk

In Alkmaar zagen drie winkeliers hun winkelpand in vlammen opgaan. Dat was in de nacht van 31 december 2014 op 1 januari 2015. Omdat ze door de gemeente werden aangemerkt als ‘verstoorder’ van de bodem onder hun voormalige pand, moesten zij bij herbouw de kosten voor het archeologisch onderzoek betalen. De kosten kwamen op zo’n 60.000 euro per ondernemer. Is dat (niet) verzekerd?

Log in om het hele artikel te downloaden


Abonnementen voor klanten (deel 2) Wat de klant niet wil, moet hij niet kopen

Kees Dullemond

Sinds 1 januari 2013 mogen adviseurs, bemiddelaars en aanbieders van financiële producten geen provisie meer berekenen bij de bank of verzekeraar. Ze moeten de kosten sindsdien transparant en overzichtelijk in rekening brengen bij de klant. Daarvoor bedachten ze abonnementen in diverse vormen: servicepakketten, serviceabonnementen, serviceplannen, enzovoorts. Wat is de stand van zaken met deze abonnementen volgens AFM en Consumentenbond? Dit artikel is een vervolg op een eerder in de Beursbengel (in nr.851) verschenen artikel.

 

Log in om het hele artikel te downloaden


Variabele pensioenen en hopelijk een hoger pensioen

Liesbeth Koning

Momenteel is de rente laag en ook de aan te kopen pensioenen zijn laag. Er zijn allerlei ideeën om daar iets aan te doen. We nemen een paar van deze ideeën onder de loep.

Log in om het hele artikel te downloaden


Financieel risicomanagement: de 'levensader' van goed risicobeheer

Lourens van der Linden

In het vorige nummer van de Beursbengel (nr. 851) hebben we uitgebreid aandacht besteed aan financiële markt- en kredietrisico’s. In dit nummer gaan we in op de financiële liquiditeits- en verzekeringsrisico’s’, evenals op de financieel-economische risico’s’.

Log in om het hele artikel te downloaden


Verhoogde aansprakelijkheidslimieten voor schepen

Berrie van der Heide

Voor vervoer over land, over zee of door de lucht gelden beperkingen in de aansprakelijkheid. Maatschappelijk gezien staan deze beperkingen (limieten) steeds meer ter discussie. Limieten worden dan ook regelmatig aangepast. Het Londens Limitatieverdrag beperkt de aansprakelijkheid van zeeschepen. De gemaximeerde aansprakelijkheid onder het Londens Limitatieverdrag van scheepseigenaren, bevrachters, beheerders en exploitanten van zeeschepen voor maritieme vorderingen is vanaf 8 juni 2015 verhoogd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

verschillende schrijvers

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws van de Assurantieclubs: Vernietigende brand brengt goed verzekeringsvakmanschap voor het voetlicht.

De redactie

De vernietigende brand die op 10 oktober 2013 plaatsvond bij het bedrijf Moderna Textielservice (industriële wasserij/stomerij) in Gramsbergen stond centraal tijdens een door FiDiZ georganiseerde lezing. Duidelijk kwam daarin naar voren hoe een onderneming van de ondergang werd gered door met name een goed geadviseerd verzekeringspakket.

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden