De Beursbengel nr. 851 | januari 2016


Verzekeringsjargon en goede voornemens

de redactie

Om nu te zeggen dat de postbus van de redactie dagelijks volstroomt met reacties van lezers zou overdreven zijn. Maar gelukkig ontvangen wij wel regelmatig reacties waaruit blijkt dat dit blad niet alleen goed wordt gelezen, maar – terecht - ook kritisch.

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


‘Verruim het mandaat Van Stichting SalVage’

Peter van Steen

Dit jaar bestaat Stichting Salvage dertig jaar. De doelstellingen zijn sinds 1986 niet veranderd. Het gaat er nog steeds om gedupeerden van een calamiteit een schouder te bieden en directe hulp te verlenen, de schade zo veel mogelijk te beperken en activiteiten voor brandverzekeraars te coördineren. Geen nieuws op dat front, maar toch zoekt Salvage voortdurend naar vernieuwing en verbetering. Een gesprek daarover met Richard Oets, bestuursvoorzitter van Stichting Salvage.

Log in om het hele artikel te downloaden


De verkeersverzekering

Dik van Velzen

Er is geen ontkomen aan. Over een paar jaar rijdt de eerste zelfrijdende auto op de weg. En sinds afgelopen jaar houdt dat ook velen in de bedrijfstak bezig. Hoewel het verkeer er waarschijnlijk alleen maar veiliger op wordt als de menselijke factor (lees: de bestuurder) zoveel mogelijk wordt uitgeschakeld, is het goed vast na te denken over de gevolgen. in het kader van dat denken doet ook het Verbond van Verzekeraars een duit in het zakje met zijn onderzoek naar een nieuwe vorm van autoverzekering: een directe verzekering of een verkeersverzekering.

Log in om het hele artikel te downloaden


Financieel risicomanagement: ‘de levensader’ van goed risicobeheer

Lourens van der Linden

Risicomanagement is een containerbegrip. Heel veel bedrijven geven aan actief te zijn in risicomanagement. En heel veel personen vertellen dat ze een risicomanagementfunctie vervullen. Maar wat houdt dat precies in? Vaak is het moeilijk te doorgronden op welk terrein de organisaties of personen met risicomanagement bezig zijn. in veel gevallen is door de bomen het bos niet meer te zien. Daarom zijn in dit artikel de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Dit artikel bestaat uit in totaal drie delen waarin we uitgebreid aandacht besteden aan financieel risicomanagement. Delen 2 en 3 volgen in het maart- en aprilnummer van de Beursbengel.

Log in om het hele artikel te downloaden


Ontwikkelingen in de asbestjurisprudentie in vogelvlucht

Veneta Oskam

In dit artikel beoog ik een signalering1 te geven van de recente lijnen en ontwikkelingen in de asbestjurisprudentie. En daarbij bespreek ik de (mogelijke) knelpunten waarmee partijen te maken kunnen krijgen (in en buiten de rechtszaal). Hierbij beperk ik mij tot de letselschadepraktijk, dus de aansprakelijkstellingen namens de benadeelde bij de ziekte mesothelioom. Gezien de korte (en fatale) ziekteperiode, wordt de vordering in de praktijk veelal voortgezet door de erfgenamen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Abonnementen voor klanten (deel1): Nog volop in leerproces na afschaffen provisie

Kees Dullemond

Abonnementen, serviceabonnementen, servicepakketten,serviceplannen: allemaal voorbeelden van abonnementsvormen die na het verbod op provisie bij complexe producten op 1 januari 2013 erg in zwang raakten. De civiele en wettelijke zorgplicht, in combinatie met transparantievereisten, leidden er ook toe dat nazorg, beheer en de dienstverlening met de klant in verschillende abonnementsvormen werden vastgelegd. Vaak tegen een maandelijkse vergoeding. Wat is de stand van zaken met deze abonnementen volgens AFM en Consumentenbond?

Log in om het hele artikel te downloaden


WGA-Herbeoordelingen voor de inkomensverzekeraar

Jeroen Vluggen

Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt en in de WGA belandt, vormt een groot financieel risico voor inkomensverzekeraars. Na de WGA-instroom ontvangen zij de schadeclaims op hun WGA-eigenrisicodragers- en WGA-hiaatverzekeringen. Een middel om invloed uit te oefenen op die schadelast is het aanvragen van een herbeoordeling. Dit middel blijkt enorm populair. Het UWV voert ieder jaar meer herbeoordelingen uit, maar de achterstand wordt toch steeds groter.

Log in om het hele artikel te downloaden


Hoverboard is geen goedgekeurd voertuig

Rian Maas en Berrie van der Heide

De afgelopen tijd is het wegbeeld opgesierd met diverse nieuwe soorten motorrijtuigen. Bijvoorbeeld de Segway, de Stint (elektrische bolderkar), de Zappy 3 (elektrische driewieler), de trikke (elektrische driewieler) om er een paar te noemen. De minister van infrastructuur en Milieu heeft deze voertuigen aangewezen als zogenaamde bijzondere bromfietsen. Hiervoor gelden bijzondere regels. In de Beursbengel, nr. 824 (mei 2013), hebben we aandacht besteed aan de wettelijke regeling rond die bijzondere bromfietsen. Nu is daar ook de hoverboard, ook wel ‘airboard’ genoemd. Maar dit nieuwe vervoermiddel is niet aangewezen als bijzondere bromfiets.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Diverse schrijvers

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

De redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Jaaroverzicht 2015

de redactie

Het is weer tijd voor het gebruikelijke jaaroverzicht van de artikelen die het afgelopen jaar in de Beursbengel zijn verschenen. Hierbij bieden wij u het overzicht 2015.

Log in om het hele artikel te downloaden