De Beursbengel nr. 850 | December 2015


Column

Dik van Velzen

Als u toevallig dacht dat interpretatieverschillen verleden tijd zijn met al die transparante en B1-geformuleerde polisvoorwaarden, dan hebt u
het mis. Want wat is nu eigenlijk een vakantiewoning?

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

Divers

Log in om het hele artikel te downloaden


Klimaat

M. van Leeuwen en J.T. Weijer

In april van dit jaar heeft het Verbond van Verzekeraars een publicatie uitgebracht over de verwachte gevolgen van klimaatverandering op de schadelast van particuliere woonhuizen en inboedels. Uitgangspunt voor dit rapport zijn de vier nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI. Met behulp van de database van het Centrum voor verzekeringsstatistiek (CVS) zijn berekeningen gemaakt over de te verwachten schadelast door klimaat.

Log in om het hele artikel te downloaden


De kosten van de contra

Dik van Velzen

Er is gedoe over de kosten van de contra-expert. Het kwam op tv en dus was het logische gevolg dat er vragen werden gesteld in de tweede Kamer.

Log in om het hele artikel te downloaden


VGW Informatiekaart kluizen

Drs. Rian Maas en Berrie van der Helde RMIA

De Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) heeft een informatiekaart ontwikkeld om verzekeraars, adviseurs, en eindgebruikers te informeren over de dekkingsindicatie van contant geld en kostbaarheden op basis van de Europese normering EN 14450. Het is belangrijk dat verzekeraars een schade beoordelen op grond van dezelfde dekkingsindicatie. In de praktijk was dat soms niet het geval aldus VGW. De nieuwe Informatiekaart moet hierin verbetering brengen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Hoe ver reikt de aansprakelijkheid bij schade door dieren?

Mr. Annet van Duijn-Koopman

De mogelijke aansprakelijkheid ex artikel 6:179 BW van een medebezitter van een dier in het geval dat het dier letsel toebrengt, niet aan een derde, maar aan een van de bezitters van dat dier, houdt de gemoederen flink bezig. In de Beursbengel nr. 845 van juni 2015 besprak ik al een vonnis van de Rechtbank Den Haag van 4 maart 2015 over een hondenbeet (vordering van het slachtoffer jegens haar echtgenoot afgewezen). Recent is in de nieuwsbrief van het PIV (Actualiteiten Personenschade) melding gemaakt van een vonnis van de Rechtbank Noord-Holland van 29 juli 2015 (dat tot op heden niet op www.rechtspraak.nl is gepubliceerd). Daarin heeft de rechtbank geen uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van een bezitter (tevens bedrijfsmatig gebruiker) van een paard dat letsel had toegebracht aan de medebezitter, maar heeft zij besloten om op de voet van artikel 392 Rv prejudiciële vragen voor te leggen aan de Hoge Raad.

Log in om het hele artikel te downloaden


Alle verzekeringen op een rij, dat wil iedereen!

M.P. Vogelsang en J.P. Koning

Als spullen gestolen zijn, dan moet de schade gemeld worden bij de verzekeraar. Maar niet iedereen heeft altijd al zijn gegevens meteen
bij de hand. In 2017 biedt mijnverzekeringenopeenrij.nl uitkomst. Op deze website krijgt men in één overzicht alle gegevens van zijn particuliere verzekeringen te zien. Op de smartphone, tablet of computer, online, 24/7, actueel, veilig, privacyproof, gemakkelijk, overzichtelijk, niet commercieel en distributieneutraal.

Log in om het hele artikel te downloaden


Een nieuwe verzuimverzekeraar

J. Vluggen

Dit najaar heeft minister Asscher van Sociale Zaken & Werkgelegenheid een nieuwe verzuimverzekeraar geïntroduceerd: het UWV. De uitvoerder van werknemersverzekeringen wordt een nieuwe partij waar kleine werkgevers hun verzuimrisico mogen neerleggen. Waarom komt Asscher met dit voorstel? Niet omdat het verzuimrisico bij kleine werkgevers de afgelopen jaren is toegenomen. Ook niet omdat kleine werkgevers moeilijk een verzuimverzekering kunnen afsluiten en ook niet omdat die verzuimverzekeringen te duur zijn. Waarom dan wel?

Log in om het hele artikel te downloaden


Innovaties

Drs. Theo van Endhoven

De financiële dienstverleningssector is van oudsher geen sector die bekend stond om zijn innovatieve karakter. Onder meer een wettelijk verbod op provisie voor bepaalde producten, alternatieve beloningsvormen en teruglopende rendementen zorgen echter in toenemende mate voor vernieuwingsdrift en efficiency in de bedrijfstak. In de rubriek Innovaties aandacht voor gesignaleerde innovaties die direct van invloed zijn op het werk van de adviseur.

Log in om het hele artikel te downloaden


Merkbeweging: de toekomst van marketing

Drs. Barbera Hameleers

Met de komst van social media veranderen de traditionele verhoudingen tussen bedrijf en klanten. de grens tussen binnen en buiten vervaagt.Consumenten hebben toegang tot bedrijven als nooit tevoren. Ze eisen openheid, eerlijkheid en oprechte betrokkenheid.

Log in om het hele artikel te downloaden


De ZZP'er en zijn voorzieningen

Mr. Liesbeth Koning

Een opmerking van koningin Maxima over dat dé Nederlander niet bestaat, deed ooit veel stof opwaaien. de opmerking in het rapport naar
aanleiding van een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) dat dé ZZP’er niet bestaat, deed dit niet. Maar wat of wie is een ZZP’er, de
zelfstandige zonder personeel? Waar heeft hij recht op en waar heeft hij behoefte aan? We bekijken de uitkomsten van dit onderzoek en
gaan in navolging van het IBO op onderzoek uit.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Divers

Log in om het hele artikel te downloaden


De federatie laat van zich horen!

Divers

Op dit moment zijn bijna alle assurantieclubs aangesloten bij de Federatie van Assurantieclubs. Dit landelijke platform faciliteert en
ondersteunt de autonome regionale verenigingen bij hun lokale activiteiten.Daarnaast vertegenwoordigt het bestuur van de Federatie
haar leden, vanuit een politiek neutrale positie.

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Divers

Log in om het hele artikel te downloaden