De Beursbengel nr. 849 | November 2015


Column Jong geleerd

Dik van Velzen

Eerlijk gezegd heb ik mijn dochter ook wel eens in mijn auto laten rijden toen zij nog geen rijbewijs had. Zoals nog veel langer geleden mijn vader mij ook. Natuurlijk mag dat niet in een niet-lesauto met een niet-instructeur. Maar ja … (Geheel terzijde: beide delicten zijn
ruimschoots verjaard.)

Log in om het hele artikel te downloaden


Inhoud

Divers

Log in om het hele artikel te downloaden


Advies Noodzakelijk als ondernemer bedrijf verkoopt

J. T. (Johan) Weijer en P.B. (Berrie) van der Heide

Een adviseur schadeverzekeringen zakelijk is er tijdens de gehele levensloop van het bedrijf bij. Hij ziet de start, begeleidt de ondernemer als het bedrijf wordt uitgebouwd en soms is hij er ook nog bij als de ondernemer het welletje vindt en zijn onderneming verkoopt. Niet alleen als een onderneming wordt opgestart of tijdens het actieve ondernemen moet een adviseur schadeverzekeringen op z’n qui vive zijn. Ook als de onderneming van de hand wordt gedaan is het opletten geblazen. Dan moet een adviseur niet klakkeloos polissen doorhalen per verkoopdatum, maar opnieuw inventariseren en analyseren welke risico’s de oud-ondernemer nog loopt en op basis daarvan adviseren. in dit artikel werken Berrie van der Heide en Johan Weijer een casus uit, gebaseerd op een praktijksituatie die zij recentelijk tegenkwamen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Drones: nieuwe regels

Mr. drs. T.J.M. (Thomas) de Weerd

Het gebruik van drones staat volop in de belangstelling. Drones, ook wel Unmanned Aerial Vehicles (UAV) genoemd, zijn onbemande en op afstand bestuurde vliegtuigjes. Door snelle technologische ontwikkelingen dalen de prijzen van drones en nemen gebruiksmogelijkheden en bereik toe. Waar drones voorheen met name voor militaire doeleinden werden gebruikt, zijn deze nu ook gemakkelijk beschikbaar voor consumenten en kleine ondernemingen. Daarmee neemt de kans op ongelukken toe.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bericht uit Brussel

M. (Maria) van Duijvenbode LL.M.

Veel mensen realiseren zich niet dat ongeveer 80 procent van de Nederlandse wet- en regelgeving direct of indirect haar oorsprong heeft in Brussel. Dit geldt ook voor wet- en regelgeving die de Nederlandse verzekeraars raakt. Daarom is het voor de Nederlandse verzekeringssector van groot belang om de ontwikkelingen in Brussel nauwgezet te volgen en waar nodig te beïnvloeden. Het Verbond van Verzekeraars behartigt de belangen van de Nederlandse verzekeraars dus niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel. In
deze (tweemaandelijkse) column geeft Maria van Duijvenbode een kijkje in de Brusselse keuken en zullen specifi eke Brusselse verzekeringsdossiers die het Verbond monitort of belobbyt uitgelicht worden. In deze bijdrage zoomt Maria niet in op een specifi ek verzekeringsdossier, maar anticipeert ze op de belangrijke voorzittersrol die Nederland de eerste helft van 2016 in Europa zal vervullen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Stand van zaken bij Pensioen en AOW

Mr A.E. (Liesbeth) Koning

Soms is de inkt van een nummer van de Beursbengel nog niet droog of er zijn weer nieuwe ontwikkelingen. Zo staat in het oktobernummer van de Beursbengel een artikel over de mogelijke oplossingen voor het pensioen in eigen beheer van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een van de in het artikel genoemde oplossingen is intussen al weer afgevallen. Maar ook bij andere pensioenonderwerpen zijn na eerdere artikelen in de Beursbengel ontwikkelingen te melden. We zetten de zaken op een rij.

Log in om het hele artikel te downloaden


Eerlijke Marketing

Drs. B. (Barbara) Hameleers en drs. K. (Kees) Dullemond

Een merkbelofte geeft weer welke betekenis u wilt hebben voor klanten. u speelt ermee in op de – onbewuste - behoeftes, wensen en idealen van mensen. Een merkbelofte vertelt uw klanten precies wat ze van u kunnen verwachten. zo belooft de belastingdienst om het makkelijker te maken, interpolis om glashelder te communiceren en independer belooft mensen gemoedsrust en gemak
bij het kiezen en afsluiten van verzekeringen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Integraal Risicomanagement

Lourens van der Linden MRM

Bij integraal risicomanagement (IRM) gaat het om - het woord ‘integraal’ geeft het al aan - management van alle verschillende
risicogebieden in hun onderlinge samenhang. Wat zijn de voordelen van IRM voor organisaties? En wat wordt er geëist van organisaties
die deze, relatief nieuwe, manier van risicomanagement willen invoeren? Dit artikel maakt duidelijk dat IRM een interactief proces is
dat voortdurend aandacht vergt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Toetsterm

J. (John) Beier

zorgverzekeraars leiden hun medewerkers met klantcontact op voor het diploma wft zorgverzekeringen. nu veel medewerkers ‘door de hoepel zijn gesprongen’ en dit diploma hebben gehaald, is het interessant om te zien of het geleerde aansluit op de praktijk. hoe verloopt de communicatie van de medewerkers met de klant in de praktijk?

Log in om het hele artikel te downloaden


Robbie, een 35-minner weer aan het werk

J. (Jeroen) Vluggen en J. (Janthony) Wielink

Tijdens onze opleidingen over de collectieve inkomensverzekeringen stuiten we regelmatig op de problematiek van een werknemer die na twee jaar ziekte niet in de WIA komt. Dit is een zogeheten ‘35-minner’. Als gevolg hiervan maakt deze werknemer uiteraard het nodige mee, en de vragen die dan opkomen leiden tot zoveel nieuwe vragen dat wij het nuttig vinden om deze casus eens volledig uit te schrijven.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Divers

Log in om het hele artikel te downloaden


Nieuws van de Assurantieclubs

Divers

Vanaf dit najaar ondersteunt de Federatie van Assurantieclubs de lokale assurantieclubs bij de versterking van hun samenwerking op
regionaal niveau. De vijftien lokale verenigingen geven zelf invulling aan de regionale samenwerking.

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Divers

Log in om het hele artikel te downloaden