De Beursbengel nr. 847 | September 2015


Focus op vakmanschap

Diverse auteurs

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatienieuws

Redactie Beursbengel

In oktober neemt Gérard Teurlings, huidig voorzitter van fiDib, de voorzittershamer over van femke de Jong-Struiksma en wordt hij de nieuwe voorzitter van de federatie van Assurantieclubs.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Diverse auteurs

Log in om het hele artikel te downloaden


Datadialoog

N. Lemmen MSc

Ping! Een berichtje van uw verzekeraar via social media: er wordt erg veel ingebroken in uw wijk. En aangezien u best wat kostbare spullen in huis heeft, een oldtimer voor de deur en u binnenkort op vakantie gaat (u heeft immers net een reisverzekering afgesloten) is een extra waarschuwing best op zijn plaats. ‘Handig’, denkt u. Maar dan: hoe weet mijn verzekeraar dat hij met deze waarschuwing bij mij op het juiste adres is…?

Log in om het hele artikel te downloaden


WGA: Rekenen of re-integreren?

J. Vluggen

De regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De uitvoering van de WGA ligt zowel in handen van de overheid als van de private markt, maar soepel loopt het allemaal niet. De private verzekeringsmaatschappijen hebben inmiddels meer dan anderhalf miljard euro verlies geleden op de WGA. En werkgevers kiezen anno 2015 overwegend voor de publieke uitvoering. Minister Asscher van Sociale Zaken & Werkgelegenheid steekt daarom de verzekeringsmaatschappijen de helpende hand toe. Zijn oplossing heeft echter ingrijpende gevolgen voor de advisering over WGA-eigenrisicodragen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid

mr. A.E. Koning

Onlangs heeft staatssecretaris Klijnsma het Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsontwerp combineert een aantal onderwerpen die op het eerste gezicht misschien niet zo veel met elkaar te maken hebben. Maar is dit echt zo?

Log in om het hele artikel te downloaden


Verdieping van de klantrelatie in de verzekeringssector

Dr. F. de Jong

Verdieping van de klantrelatie in de verzekeringssector was het thema van het symposium dat het Amsterdam centre for Insurance Studies (AcIS) op 14 april jl. organiseerde bij de universiteit van Amsterdam. Met behulp van inzichten en kennis uit de wetenschap is door de sprekers tijdens het symposium een brug geslagen naar de praktijk in de verzekeringsmarkt. Met als belangrijkste uitkomst dat verdieping van de klantrelatie veelal in hele kleine verbeteringen zit met een lange adem.

Log in om het hele artikel te downloaden


Onweer, een lichtend gevaar

J.T. Weijer

Onweer is een indrukwekkend natuurverschijnsel. Naar schatting zijn er op ieder moment ongeveer 1.800 onweersbuien actief op de wereld. Maar onweer is ook gevaarlijk. Gemiddeld vallen er jaarlijks twee doden door onweer. ook levert onweer aanzienlijke materiële schade op. Dit artikel gaat nader in op de verschijnselen onweer en inductie, evenals op de maatregelen die hiertegen te nemen zijn.

Log in om het hele artikel te downloaden


Innovaties

diverse auteurs

De financiële dienstverleningssector is van oudsher geen sector die bekend stond om zijn innovatieve karakter. Onder meer een wettelijk verbod op provisie voor bepaalde producten, alternatieve beloningsvormen en teruglopende rendementen zorgen echter in toenemende mate voor vernieuwingsdrift en effi ciency in de bedrijfstak. In de rubriek Innovaties aandacht voor gesignaleerde innovaties.

Log in om het hele artikel te downloaden


Insurance act 2015 en de warranties

Mr. J. van de Velde

Sinds 1906 is de Marine Insurance Act 1906 (hierna: MIA) van toepassing op iedere zeeverzekeringsovereenkomst waarop Engels recht van toepassing is. In de MIA staan verschillende bepalingen die ongunstig zijn voor verzekerden en niet meer van deze tijd. Er is een nieuwe verzekeringswet in aantocht, de Insurance Act 2015 (hierna: Act) . Deze Act zal op 16 augustus 2016 in werking treden. In het vorige nummer van de Beursbengel kwamen de gevolgen van de Act voor de mededelingsplicht aan de orde. Nu komen de warranties aan bod, met tevens een aantal andere belangrijke zaken, zoals fraude en het dwingend recht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Volgt ook de WGA-verzekering het belang?

Mr. D. van Velzen

Vaak geldt: verzekering volgt het belang. Maar geldt dat ook voor inkomensverzekeringen bij de overname van een bedrijf? De vraag is extra belangrijk nu veel inkomensverzekeraars verzekeringen in hun portefeuille hebben die zij liever kwijt zijn dan rijk. En ze daarom attent zijn op mogelijkheden om die verzekeringen tussentijds te kunnen beëindigen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Column

Mr. D. van Velzen

Autoverzekeringen worden binnenkort duurder, zo begrijp ik. Dat vind ik niet zo verrassend, want ik heb al jaren de indruk dat de premie die ik voor mijn WA- en cascoverzekering betaal de laatste twintig jaar minder hard is gestegen dan – pak weg – de prijzen van auto’s. Misschien denkt u dat dit ook iets over mijn rijstijl zegt, maar dan hebt u het mis: ik reis nagenoeg uitsluitend per openbaar vervoer.

Log in om het hele artikel te downloaden