De Beursbengel nr. 846 | juli 2015


Focus op vakmanschap + colofon [juli/aug. 2015 nr. 846

redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossiers [juli/aug.] 2015 nr 846

diverse auteurs

Log in om het hele artikel te downloaden


Met de nieuwe Arbowet meer advies op maat

Stefanie Valk, medewerker Analyse bij Enkwest Opleiding & Advies B.V.

Voor veel mkb-bedrijven is het een logische stap om in combinatie
met een verzuimverzekering ook de arbodienstverlening af te sluiten.
in de huidige praktijk van arbodienstverlening zijn er veel verschillende
diensten die hun zelf-samengestelde pakketten aanbieden, al dan
niet in combinatie met een verzekeraar. Van de verzekeringsadviseur
wordt verwacht dat hij adviseert over deze pakketten, maar het
vergelijken hiervan en zich een mening vormen is lastig. Er ligt nu een
voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
De wijziging van deze wet zal invloed hebben op het aanbod van
arbodienstverlening, de toekomst van verzuimverzekeringen en
daarmee ook op het advies over deze verzekeringen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Een heldere merkessentie in 5 stappen

Drs. B. (Barbara) Hameleers en drs. K. (Kees) Dullemond

Vroeger was het simpel. Men bedacht een merk en met marketingtrucjes werd geprobeerd het
tussen de oren van de doelgroep te krijgen. Die tijd is voorbij. Nadat marketing klanten met valse
beloftes en halve waarheden heeft verleid tot het kopen van producten die ze niet nodig hadden,
is er nu behoefte aan echtheid. Aan bedrijven die trouw blijven aan zichzelf. Die openstaan voor
invloeden van buitenaf, zonder dat zij hun innerlijk kompas overboord gooien. Want alleen dan
bent u als bedrijf geloofwaardig.

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op innovatie met insuranceLAB

Mr. A.A.M.G.(Annemieke) Keppel, beleidsmedewerker bij het Verbond van Verzekeraars te Den Haag.

Volgens het Verbond is innoveren de enige route om de
verzekeringsbranche in de toekomst te versterken. Om
verzekeraars daarbij te ondersteunen, heeft het Verbond het
insuranceLAB opgezet.

Log in om het hele artikel te downloaden


Insurance act 2015 en de mededelingsplicht [deel 1]

Mr. J. (Julian) van de Velde, advocaat bij Smallegange Advocaten en tevens docent Marine Insurance Law aan de Erasmus Universiteit

Sinds 1906 is de Marine insurance Act 1906 (hierna: MiA) van toepassing op iedere zeeverzekeringsovereenkomst waarop Engels recht van toepassing is. In de MiA staan verschillende bepalingen die ongunstig zijn voor verzekerden en niet meer van deze tijd. Daarom werd in 2006 een commissie aangesteld die moest onderzoeken of de MiA nog steeds geschikt was voor toepassing in de huidige moderne verzekeringsmarkt. Naar aanleiding van dit onderzoek werd besloten om een nieuwe verzekeringswet op te stellen. Dit is de insurance Act 2015 (hierna: Act) geworden. Deze Act zal op 16 augustus 2016 in werking treden. in twee artikelen komen de gevolgen hiervan voor de verzekeringsmarkt aan bod. in dit eerste artikel staan de consequenties voor de mededelingsplicht centraal. Het volgende artikel, dat zal verschijnen in de Beursbengel van september, behandelt de overige gevolgen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Bericht uit Brussel

M. (Maria) van Duijvenbode LL.M., senior adviseur Europese & internationale zaken bij het Verbond van Verzekeraars te Den Haag.

Het Verbond van Verzekeraars behartigt de belangen van de Nederlandse verzekeraars dus niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel. In deze (tweemaandelijkse) column geeft Maria van Duijvenbode een kijkje in de Brusselse keuken en zullen specifieke Brusselse verzekeringsdossiers die het Verbond monitort of belobbyt uitgelicht worden. In deze bijdrage gaat Maria nader in op de rol die verzekeraars (kunnen en willen) spelen bij het actuele item klimaatverandering en de als gevolg hiervan toenemende schadelast.

 

Log in om het hele artikel te downloaden


Uitgebreide dienstverlening Brandweer voor maar 66 euro per inwoner per jaar

J.T. (Johan) Weijer, senior acceptatiespecialist bij Delta Lloyd Schade en lid van de redactieraad van de Beursbengel

De brandweer speelt een belangrijke rol bij onze veiligheid. Niet alleen
vanwege het blussen van brand, maar ook door zijn optreden bij
ongelukken en rampen. in 2013 betaalden we gemiddeld 66 euro per
inwoner om deze hulp te bekostigen. in dit artikel een overzicht van
de diensten die de brandweer voor dit bedrag verricht. Dit artikel is
gebaseerd op de Brandweerstatistiek (2013) die jaarlijks door het CBS
gepubliceerd wordt.

Log in om het hele artikel te downloaden


De dynamiek van de AOW

Mr A.E. (Liesbeth) Koning, senior legal counsel/pensioenjurist bij Zwitserleven in Amstelveen. Ze is ook lid van de redactieraad van de Beursbengel.

Op pensioengebied spelen veel veranderingen: verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar, beperking van de opbouw, Wet pensioencommunicatie, wetsontwerp Algemeen pensioenfonds en ga zo maar door. Maar ook bij de Algemene ouderdomswet (AoW) gebeurt het nodige. in dit artikel komen aan de orde inkomensondersteuning AoW-gerechtigden, AoW-partnertoeslag, afkoop klein pensioen vóór de AoW-leeftijd, versnelde verhoging AoW-leeftijd en overbruggingsregeling verhoging AoW-leeftijd

 

Log in om het hele artikel te downloaden


Deurhangeractie tegen brandgevaarlijke opslag

M. (Marko) van Leeuwen, A.W. (Dolf) Schmidt en J.T. (Johan) Weijer

Het Verbond van Verzekeraars begint met een publiekscampagne om ondernemers te wijzen op de risico’s die brandbare buitenopslag of afval met zich meebrengen. De gezamenlijke verzekeraars streven er samen met de brandweer naar om Nederland brandveiliger te maken en schade en andere ellende die door brand wordt veroorzaakt te verkleinen. Alleen door de handen ineen te slaan is dit probleem op te lossen, aldus het Verbond.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het Europees sanctierecht en de verplichtingen voor verzekeraars

Mr. Y. (Yvo) Amar, advocaat/partner bij B&A Law te Amsterdam

Het Europees sanctierecht is de laatste jaren sterk in relevantie toegenomen. De recente sancties tegen Rusland hebben deze ontwikkeling in een stroomversnelling geplaatst. Een en ander is voor DNB aanleiding geweest haar toezicht op naleving van de Sanctiewet verder te verscherpen en onderzoek te doen naar de mate waarin onder andere verzekeraars de Sanctiewet naleven. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft sancties zelfs als specifiek toezichtthema benoemd voor 2015. Kortom, reden genoeg om nader stil te staan bij het Europees sanctierecht en de verplichtingen die dit meebrengt voor verzekeraars.

Log in om het hele artikel te downloaden


"Deelproblemen" - de column van de redactie editie juli/aug. nr 846

Dik van Velzen - hoofdredacteur

Delen is modern. De economie heeft er last van en baat bij. Want we kopen en huren steeds minder via de traditionele kanalen en we delen steeds meer particulier bezit. Dat brengt allerlei bedrijven die dingen en diensten verkopen en verhuren in de (omzet)problemen. Tegelijkertijd zijn er steeds meer internetplatforms die geld verdienen met het faciliteren van het delen van bezit of het leveren van diensten door niet-professionals.

Log in om het hele artikel te downloaden