De Beursbengel nr. 845 | juni 2015


| Focus op vakmanschap + colofon 2015 - juni nr. 845

diverse auteurs

Focus op vakmanschap + colofon

Log in om het hele artikel te downloaden


| Federatienieuws | een Innovatief assurantiekantoor heeft toekomst | juni 2015 nr: 845

redactie de Beursbengel

Op 25 maart 2015 heeft fiDiZ, vereniging voor financiële Dienstverlening in Zwolle en omstreken, een lezing georganiseerd met als onderwerp ‘Het assurantiekantoor van de toekomst’. De assurantieclub vond de heer Cisco Barão, makelaar in assurantieportefeuilles, bereid om de lezing te verzorgen.

Log in om het hele artikel te downloaden


| Dossiers - juni 2015 nr 845

Met bijdragen van: mr. W.E. Noordhoorn Boelen, mr. R. Meelker, prof.mr. M.H. Claringbould, mr.dr. Cees de Jong, mr.dr. Roland M.J.M. de Greef

Verdiepende dossiersmet bijdragen van: mr. W.E. Noordhoorn Boelen, mr. R. Meelker, prof.mr. M.H. Claringbould, mr.dr. Cees de Jong, mr.dr. Roland M.J.M. de Greef - editie juni 2015 - nr. 845.

Log in om het hele artikel te downloaden


| Het belang Van strategisch risicomanagement

Lourens van der Linden MRM

Strategisch risicomanagement te kunnen bepalen is het allereerst noodzakelijk om te weten wat strategie is en uit welke
bestanddelen het opgebouwd is. Daarnaast staan we stil bij de rol die risicomanagement speelt bij de nieuwe eU-richtlijn, die vanaf 1 januari 2016 in de verzekeringssector van kracht wordt.

Log in om het hele artikel te downloaden


| Broodfondsen | De arbeidsongeschiktheidsdekking 2.0?

Christa Jacobs

In de media is er momenteel volop aandacht voor de broodfondsen: voor-en tegenstanders spreken zich uit, al dan niet genuanceerd. Er wordt gesproken over concurrentievervalsing, eenzijdige informatieverstrekking aan de ondernemers met betrekking tot het risico van arbeidsongeschiktheid en het zou geen volwaardig alternatief zijn voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In dit artikel de broodfondsen nader bekeken.

Log in om het hele artikel te downloaden


| Klantbelang centraal aan de hand van bedieningsconcepten

Kees Dullemond

Het thema van de afM is ‘klantbelang centraal’. Met steeds meer nieuwe richtlijnen, papers,
voorschriften en lezingen wordt hier verdere invulling aan gegeven. Intermediairs moeten in hun
handelen het belang van de klant centraal stellen.service, dienstverlening, productadvisering, hulp en
ondersteuning moeten in het belang van de klant zijn. Met het formuleren van bedieningsconcepten
concretiseren intermediairs hun dienstverlening voor hun klanten. Waarop moet daarbij zoal gelet
worden?

Log in om het hele artikel te downloaden


| De ‘directe actie’ in het maritieme recht: een concept om rekening mee te houden

Mr. A. van Hal

De ‘directe actie’ werd geïntroduceerd in het maritieme recht om extra zekerheid te bieden aan benadeelden wanneer zij voor verhaal
niet terecht konden bij hun verzekeraar vanwege polisproblemen van de scheepseigenaar. Deze bijdrage besteedt aandacht aan
de totstandkoming van deze ‘directe actie’ onder de maritieme verdragen en aan de uitwerking hiervan in de praktijk. Ook wordt een
korte vergelijking gemaakt tussen deze maritieme ‘directe actie’ en vergelijkbare mogelijkheden naar nederlands recht.

Log in om het hele artikel te downloaden


| Eerste opmaat naar een hondenbeetarrest?

Mr. A. van Duijn-Koopman

Na het Hangmatarrest (Hr 8 oktober 2010, nj 2011, 465 met noot van t. Hartlief) hebben de 
nodige schrijvers (waaronder ikzelf, zie de Beursbengel nr. 812 van maart 2012) zich afgevraagd of
de door de Hoge raad gekozen lijn zou worden doorgezet naar de kwalitatieve aansprakelijkheid
voor roerende zaken (art. 6:173 bW) en dieren (art. 6:179 bW). In de nieuwsbrief van het pIV
(actualiteiten personenschade) is melding gemaakt van een op 4 maart 2015 door de rechtbank
Den Haag gewezen vonnis (dat tot op heden niet op www.rechtspraak.nl is gepubliceerd). Daarin
is een oordeel gegeven over de vraag of de echtgenoot van een slachtoffer, medebezitter van de
gezamenlijke hond, voor vijftig procent aansprakelijk is voor het opgelopen letsel als gevolg van een
hondenbeet.

Log in om het hele artikel te downloaden


| Juridisch loket sluit alle balies

P.B. (Berrie) van der Heide

De adviseur schadeverzekeringen particulier bespreekt als onderdeel van de risicoanalyse met de klant ook het risico dat er een beroep
gedaan moet worden op juridische bijstand. In die analyse wordt ook meegenomen of de klant eventueel toegang heeft tot wat in
de volksmond (onterecht) een ‘pro deo advocaat’ wordt genoemd. Formeel betreft het gesubsidieerde rechtsbijstand via het juridisch
Loket en zonder kosten zoals het ‘pro deo’ suggereert, is die rechtsbijstand niet!

Log in om het hele artikel te downloaden


| Leegstaande bedrijfspanden, een risico!

P.B. (Berrie) van der Heide RMiA

Het Verbond van Verzekeraars heeft in maart van dit jaar een zogenaamde Checklist Leegstand: wat nu? uitgebracht. In dit artikel gaan we in op het fenomeen leegstand van bedrijfspanden en op de gevolgen voor de polisdekking. Daarnaast komt aan de orde hoe de omvang van het risico rond het leegstaande pand te bepalen is en welke preventiemaatregelen mogelijk zijn.

Log in om het hele artikel te downloaden


| Column VAN DE REDACTIE -juni 2015 nr. 845 | De woekerpolis en de kosten voor het activeren van de klant

Dik van Velzen

Beleggingsverzekeringen (onder de meer volkse naam vooral bekend als woekerpolissen) zijn weer volop in het nieuws. Natuurlijk door de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU, maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben.

Log in om het hele artikel te downloaden