De Beursbengel nr. 843 | April 2015


Focus op Vakmanschap

redactie de Beursbengel

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatienieuws FIDIZ biedt kijkje in praktijk letselschaderegeling

Op 28 januari 2015 heeft fiDiz, vereniging voor financiële Dienstverlening in zwolle en omstreken,
een lezing georganiseerd over de praktijk van de letselschaderegeling. Op uitnodiging van fiDiz
boden Frans van Cuijk en Tino Ellenbroek een kijkje in de keuken van de (letselschade)belangenbehartiging.
Beide sprekers zijn (register)experts bij Ottenschot & Van Cuijk en gespecialiseerd
in het ondersteunen van (letselschade-) slachtoffers.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier nr. 843

diverse auteurs

Dossier KIFID, jurisprudentie schadeverzekeringen, jurisprudentie pensioenen, jurisprudentie zorgplicht

Log in om het hele artikel te downloaden


Ziekte en loondoorbetaling: Verzekeringsgraad en knelpunten

Mw. S. Valk

Er is in Nederland een discussie gaande over de hoogte en lengte van de loondoorbetaling bij ziekte. MKB
Nederland pleit voor een andere aanpak. In het licht hiervan zijn er twee rapporten verschenen, waarvan
de inhoud voor een adviseur Inkomensverzekeringen min of meer verplichte kost is. Speciaal voor de lezers
van de Beursbengel een samenvatting.

Log in om het hele artikel te downloaden


Oude kennis in de nieuwe examenvragen

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

Op studienet, op diverse forums en in klassikale bijeenkomsten
komen veel opmerkingen en vragen van cursisten voorbij over de
onderwerpen die te vinden zijn in de examenvragen in de huidige Wft-
(PE-plus)examens. hieruit valt op te maken dat niet iedereen (nog)
voldoende parate kennis heeft om met name de vaardigheden- en
competentievragen te kunnen beantwoorden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Risicomanagement (DEEL 2) risicomanagement versus compliance

Lourens van der Linden MRM

In de afgelopen decennia is wet- en regelgeving in toenemende mate
geïnternationaliseerd. Bij het maken en toepassen van nederlandse
wet- en regelgeving wordt sterk rekening gehouden met Europese
wet- en regelgeving en speelt ook de wet- en regelgeving op mondiaal
niveau een rol. In dit artikel zijn enkele voorbeelden van wet- en regelgeving
opgenomen.

Log in om het hele artikel te downloaden


Brandscheidingen effectief bij brandpreventie

J.T. Weijer

Brand in het centrum van Alkmaar heeft vier winkels in de as gelegd.
De brandweer was uren bezig de brand te blussen. De getroffen
winkels zijn verloren gegaan en ook de daarboven gelegen
woningen. Een schade van miljoenen. Had deze brand voorkomen
kunnen worden? De rol van brandscheidingen bij brandpreventie
nader bekeken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Polisvoorwaarden transport, goederen en landmateriaal herzien

Paul Littooij

Ontwikkelingen in de wereld hebben zo af en toe een weerslag op de
voorwaarden waaronder verzekeringen gesloten worden. Daarom heeft
de VNAB onlangs updates uitgebracht voor de nederlandse Beurs-
Goederenpolis (NBGP) en de nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal
(NBPL).

Log in om het hele artikel te downloaden


Bericht uIt Brussel | Europese dataregels hebben grote impact op verzekeraars

Maria van Duijvenbode

Privacy is hot. De affaire Snowden, de (telkens wijzigende) privacyinstellingen van Facebook, de opkomst
van drones, privacyschending door Google, het elektronisch patiëntendossier, mogelijke afluisterpraktijken
bij politici; slechts een greep uit de vele voorbeelden waarbij dagelijks privacy – de bescherming ofwel de
schending – op enigerlei wijze in het nieuws is.

Log in om het hele artikel te downloaden


Berekening overlijdensschade kan transparanter

Jessica Laumen en Coen de Koning

De tot heden gebruikte rekenmethodiek voor overlijdensschade is
achterhaald. De methode is gebaseerd op gezinssituaties zoals deze honderd
jaar geleden bestonden en bovendien is deze methode zeer gecompliceerd.
De meeste nabestaanden snappen de rekenmethode niet, wat de acceptatie
van de berekende schade en daarmee acceptatie van de afwikkeling
van de schade ernstig frustreert. Ook ontbreekt het de berekening van
overlijdensschades aan transparantie. Reden voor diverse professionals uit de
letselschadebranche om de Denktank overlijdensschade op te richten. Deze
Denktank heeft nu een nieuwe methode ontwikkeld die tegemoet komt aan
de bezwaren van de oude methode. Inmiddels is de nieuwe rekenmethodiek
als Richtlijn aangenomen door De Letselschade Raad.

Log in om het hele artikel te downloaden


Innovaties: cross-channel heeft de toekomst

Wilbert Schellens

In de financiële dienstverlening zijn de klassieke klantbedieningsmodellen snel aan het veranderen. steeds
meer klanten gaan digitaal en dus is een verdere opkomst van cross-channel dienstverlening onvermijdelijk.
hielden we het tot voor kort voor onmogelijk dat advisering van complexe producten ook digitaal kon,
ondertussen zijn er partijen in de markt die werken met gedigitaliseerde adviestrajecten en hybride adviesvormen.
het is wennen voor de traditionele adviseurs. maar ook zij zullen ermee worden geconfronteerd.

Log in om het hele artikel te downloaden


Fraude (deel 1) Fraude, persoonlijk onderzoek en googlende verzekeraars

Mr. H.H. de Vries en mr. P. Oskam

De verontrustende omvang van verzekeringsfraude mag er niet toe leiden dat iedere benadeelde als een
potentiële fraudeur wordt gezien. De verzekeraar moet het recht van de verzekerde of benadeelde op
eerbiediging van de privacy en bescherming van diens persoonsgegevens respecteren. Deze bijdrage gaat in
op de voorwaarden die de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO, versie 2011) van het Verbond van
Verzekeraars stelt aan het instellen van persoonlijk onderzoek en de daarover beschikbare recente
rechtspraak.

Log in om het hele artikel te downloaden


column | van de redactie Digitale poliskluis

Dik van Velzen

Er komt een digitale poliskluis. Die gaat (in 2017) consumenten de
mogelijkheid bieden om online al hun verzekeringsgegevens te raadplegen.
Een digitale schoenendoos, die altijd up-to-date is, zo zegt het Verbond.

Log in om het hele artikel te downloaden