De Beursbengel nr. 840 | December 2014


Focus op vakmanschap

redactie De Beursbengel

Tip: moeite met  PE-plus? Ga eerst het nieuwe wft-examen doen

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Verschillende auteurs

Dossier KIFID, jurisprudentie leven, transport, geschillencommissie schadeverzekeraars 

Log in om het hele artikel te downloaden


Wga-eigenrisicodragen

Janthony Wielink

Het Wga-eigenrisicodragen is een veel besproken maar lastig onderwerp.
dat blijkt iedere keer weer tijdens trainingen die we geven of uit
de vragen die ons bereiken. met name de situatie per 1 januari 2016
is er een die velen niet durven te geloven; mag een werkgever echt
Wga-flexschade zomaar achterlaten bij uWV? dit artikel geeft een
overzicht van de hierop betrekking hebbende wet- en regelgeving,
aangevuld met enkele ontwikkelingen in de (inkomensverzekerings)
markt.

Log in om het hele artikel te downloaden


Waardebegrippen binnen de brandpolis

J.T. Weijer

Een polis is een document dat zijn waarde pas bewijst bij schade. in een brandverzekering worden
veel waardebegrippen gebruikt. in dit artikel een overzicht van een aantal vaak voorkomende
begrippen met een toelichting op het gebruik ervan. de definities en artikelen komen uit de
Nederlandse beurspolis voor uitgebreide gevaren (Nbug 2006). daarnaast in dit artikel aandacht
voor de gratis waardebepalingen die sommige verzekeraars aanbieden en de vaak daaraan
gekoppelde garantie tegen onderverzekering.

Log in om het hele artikel te downloaden


Premiepensioeninstelling, een overzicht

Mr A.E. Koning

In 2011 werd de premiepensioeninstelling (ppi) geïntroduceerd. Se
PPI zou tot meer marktwerking tussen uitvoerders moeten leiden en
daarmee tot een betere prijsstelling en grotere transparantie. de PPI
was oorspronkelijk bedoeld voor grensoverschrijdende regelingen
voor multinationals. Maar door de toename van het aantal premieregelingen
in Nederland is het nu vooral een pensioenuitvoerder voor
binnenlandse pensioenregelingen. bijna alle belangrijke Nederlandse
financiële instellingen hebben een PPI opgericht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het verband tussen algeheel provisieverbod en risicomanagement

Lourens van der Linden

In dit artikel staan we stil bij het provisieverbod in de Wft. We maken
hierbij een verschil tussen het provisieverbod voor complexe en
impactvolle producten en een mogelijk toekomstig provisieverbod op
de niet-complexe producten, zoals de meeste schadeverzekeringen.
bij een provisieverbod betaalt de klant de beloning. De klant zal
hier alleen toe bereid zijn als hij meerwaarde van de dienstverlening
ervaart. Een uitstekende manier om deze meerwaarde goed te
onderbouwen, is actief te werken met risicomanagement

Log in om het hele artikel te downloaden


Drones: een verkenningsvlucht door verzekeringsland

Mr. Marieke Beugel

Het gebruik van drones neemt snel toe. brandweer en politie zetten drones
bijvoorbeeld in voor inspectie en toezicht. En verzekeraars gebruiken het
luchtvaartuig voor schadetaxaties na een brand of storm. Ook steeds meer
particulieren kopen een drone. maar toename van gebruik levert ook vragen op.
Welke regels zijn er? En wat als een drone ‘neerstort’ en schade veroorzaakt?
Hoe is een en ander qua verzekering geregeld? Vragen die in dit artikel aan bod
zullen komen. dit artikel is een bewerking van de brochure ‘Zicht op drones’ van
het Verbond van Verzekeraars.

Log in om het hele artikel te downloaden


Klantgerichte organisatie met focus op klantencontact

Drs. Kees Dullemond

Door wetgeving, internet, transparantie en bijvoorbeeld andere beloningsregels,
verandert de verzekeringsmarkt in rap tempo. Wil het intermediair
overleven, dan zal het businessmodel moeten wijzigen. Het
blijven doen zoals voorheen is ‘a recipe for disaster’. Na de behandeling
van de economische principes rond de toegevoegde waarde van
het intermediair en de ontwikkeling van verzekeren via internet, gaat
dit derde en afsluitende artikel van het drieluik in op hoe deze nieuwe
organisatie-inrichting eruit moet zien.

Log in om het hele artikel te downloaden


Risicodeskundigheid als essentieel onderdeel verzekeringsbedrijf

Marko van Leeuwen en Peter Peeters

met de introductie van de Visie op veiligheid in 2012 heeft het
Verbond van Verzekeraars aangegeven een aanjagende, prominente
en structurele rol te willen vervullen op dit maatschappelijk
belangrijke beleidsterrein. (Zie ook ’Verzekeraars en Veiligheid:
een vanzelfsprekende combinatie’, marko van leeuwen en Jos
schaff ers, De Beursbengel, oktober 2012). Het belang van de
klant en maatschappelijke veiligheid gaan hand in hand met het
verminderen van schadelast. Veiligheid is een branchebreed
onderwerp, waarop verzekeraars idealiter niet concurreren. Het
biedt juist kansen voor vernieuwing en het verbeteren van het
imago van de verzekeringsbranche. dit geldt eens te meer in een
tijd waarin de overheid verantwoordelijkheden voor (materiële)
veiligheid teruglegt bij burgers en bedrijven. Kennis over de
ontwikkeling van schaderisico’s is in deze aanpak onontbeerlijk.
Verzekeraars hebben behoefte aan visieontwikkeling, ontwikkeling
van risicorapporten en moeten deze intern beschikbare expertise met
elkaar delen en eff ectiever gaan benutten.

Log in om het hele artikel te downloaden


Kifid: een nieuwe werkwijze

Dik van Velzen

Het Kifid verandert zijn werkwijze om sneller en beter klachten te behandelen.
Volgens het Kifid kan het eenvoudiger, sneller en gratis. Of
dat allemaal wordt waargemaakt, kunt u hier lezen. Een overzicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


column | VAN DE REDACTIE

Dik van Velsen

De samenleving robotiseert. Lodewijk
Asscher heeft de discussie opnieuw op
gang gebracht: er komen steeds meer
robots die ons werk uit handen nemen.

Log in om het hele artikel te downloaden