De Beursbengel nr. 839 | November 2014


Risicomanagement en veranderingsmanagement in de verzekeringssector (deel 2)

Lourens van der Linden MRM

De verzekeringssector zit midden in een transformatieproces. Er zijn grote veranderingen in de wet- en regelgeving, technologie en klantgedrag. Alle spelers binnen de sector zien in dat ?het roer om moet? om te kunnen overleven. Dit artikel besteedt aandacht aan de primaire en secundaire stakeholders waarmee fi nancieel dienstverleners te maken hebben. tevens wordt stilgestaan bij risicomanagement dat een belangrijke basis vormt voor een verzekeringsoplossing, andere risicomitigerende oplossingen en het veranderingstraject binnen de sector.

Log in om het hele artikel te downloaden


Van de redactie

Dik van Velzen

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Waarom brandstichting gevaarlijker is dan een ?gewone? brand

J.T. Weijer

De twee belangrijkste oorzaken van brand zijn problemen met de elektrische installatie en brandstichting. Welke op de eerste of tweede plaats komt, weet ik niet. Het vaststellen van een brandoorzaak is vaak niet eenvoudig. Maar zeker is dat veel brandschades ontstaan door het ?opzettelijk bijbrengen van vuur? zoals dat zo mooi heet. In dit artikel iets over de achtergronden van brandstichten, maar met name over het voork?men daarvan.

Log in om het hele artikel te downloaden


Transport: een schade uit het (cursus)boekje

Paul Littooij

Een groot containerschip, onderweg van Azi? naar West-Europa, brak medio juni 2013 in twee delen. Snel kwam een  reddingsoperatie op gang en alle betrokkenen bij het transport, waaronder natuurlijk ook de verzekeringsindustrie, waren in rep  en roer. Nu, ruim een jaar verder, zijn de meeste directe claims afgewikkeld. Voorlopig blijft nog wel een hardnekkig juridisch  spel gaande over schuld, aansprakelijkheid en verdeling van fondsen. De diverse verzekeringsaspecten nader bekeken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Transport: een schade uit het (cursus)boekje

Paul Littooij

Een groot containerschip, onderweg van Azi? naar West-Europa, brak medio juni 2013 in twee delen. Snel kwam een  reddingsoperatie op gang en alle betrokkenen bij het transport, waaronder natuurlijk ook de verzekeringsindustrie, waren in rep  en roer. Nu, ruim een jaar verder, zijn de meeste directe claims afgewikkeld. Voorlopig blijft nog wel een hardnekkig juridisch  spel gaande over schuld, aansprakelijkheid en verdeling van fondsen. De diverse verzekeringsaspecten nader bekeken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Transport: een schade uit het (cursus)boekje

Paul Littooij

Een groot containerschip, onderweg van Azi? naar West-Europa, brak medio juni 2013 in twee delen. Snel kwam een  reddingsoperatie op gang en alle betrokkenen bij het transport, waaronder natuurlijk ook de verzekeringsindustrie, waren in rep  en roer. Nu, ruim een jaar verder, zijn de meeste directe claims afgewikkeld. Voorlopig blijft nog wel een hardnekkig juridisch  spel gaande over schuld, aansprakelijkheid en verdeling van fondsen. De diverse verzekeringsaspecten nader bekeken.

Log in om het hele artikel te downloaden


Ecall: verzekerd van snelle hulp bij verkeersongelukken

Maria van Duijvenbode

Veel mensen realiseren zich niet dat ongeveer 80 procent van de Nederlandse wet- en regelgeving direct of indirect haar oorsprong heeft in Brussel. Dit geldt ook voor wet- en regelgeving die de Nederlandse verzekeraars raakt. Daarom is het voor de Nederlandse verzekeringssector van groot belang om de ontwikkelingen in Brussel nauwgezet te volgen en waar nodig te beïnvloeden. Het Verbond van Verzekeraars behartigt de belangen van de Nederlandse verzekeraars dus niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel. In deze (tweemaandelijkse) column geeft Maria van Duijvenbode een kijkje in de Brusselse keuken en zullen specifi eke Brusselse verzekeringsdossiers die het Verbond monitort of belobbyt uitgelicht worden. In deze tweede bijdrage gaat Maria nader in op het noodoproepsysteem eCall, waarmee personenauto`s in de toekomst volgens nieuwe Europese richtlijnen standaard moeten zijn uitgerust.

Log in om het hele artikel te downloaden


Vanaf 2015 is een telefoontje genoeg!

Bij diefstal van een gekentekend voertuig hoeft de eigenaar of houder binnenkort niet meer naar het politiebureau om aangifte te doen. E`n telefoontje is genoeg om de  diefstal zowel bij de politie als de verzekeraar te melden. Gevolg is dat een auto veel sneller geregistreerd staat als gestolen. Ook is de eigenaar van een gestolen voertuig  daardoor niet langer dan nodig aansprakelijk en wordt de pakkans van de dieven vergroot.

Log in om het hele artikel te downloaden


Vanaf 2015 is een telefoontje genoeg!

P.B. van der Heide RMiA

Bij diefstal van een gekentekend voertuig hoeft de eigenaar of houder binnenkort niet meer naar het politiebureau om aangifte te doen. E`n telefoontje is genoeg om de  diefstal zowel bij de politie als de verzekeraar te melden. Gevolg is dat een auto veel sneller geregistreerd staat als gestolen. Ook is de eigenaar van een gestolen voertuig  daardoor niet langer dan nodig aansprakelijk en wordt de pakkans van de dieven vergroot.

Log in om het hele artikel te downloaden


Vanaf 2015 is een telefoontje genoeg!

P.B. van der Heide RMiA

Bij diefstal van een gekentekend voertuig hoeft de eigenaar of houder binnenkort niet meer naar het politiebureau om aangifte te doen. E`n telefoontje is genoeg om de  diefstal zowel bij de politie als de verzekeraar te melden. Gevolg is dat een auto veel sneller geregistreerd staat als gestolen. Ook is de eigenaar van een gestolen voertuig  daardoor niet langer dan nodig aansprakelijk en wordt de pakkans van de dieven vergroot.

Log in om het hele artikel te downloaden


Brandgedrag isolatiematerialen en verzekerbaarheid

J.T. Weijer

Vrijwel alle gebouwen worden voorzien van een isolerende laag die ervoor zorgt dat de temperatuur binnen en buiten elkaar zo min mogelijk beïnvloeden. De gebruikte materialen zijn er in vele soorten, met verschillende eigenschappen. De keuze van het type isolatie moet weloverwogen plaatsvinden.

Log in om het hele artikel te downloaden


Wet pensioencommunicatie: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker, toch?

Mr A.E. Koning

Pensioen is voor de gemiddelde Nederlander lastig. Pensioeninformatie lezen mensen slecht of niet. De informatie is niet altijd in het meest toegankelijke Nederlands geschreven. het moet anders en beter volgens staatssecretaris klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid, die pensioen in haar portefeuille heeft. Begin september 2014 diende zij het ontwerp voor de Wet pensioencommunicatie bij het parlement in. Wat houdt dit wetsvoorstel in?

Log in om het hele artikel te downloaden


Een goed uitvaart(verzekerings)advies

Dik van Velzen

En weer was er een schandaal rond uitvaartadvies en uitvaartverzekering. terwijl het zo simpel kan. Waarom zou iemand nadenken over zijn uitvaart? En waarom zou hij een uitvaartverzekering sluiten? En als hij dat doet: welke dan? Natuurlijk is er in beginsel niets mis met een uitvaartverzekering. het is ook geen complex product. Niet in de zin van de Wft en ook niet in de praktijk. maar de manier waarop uitvaartverzekeringen geadviseerd en verkocht worden, kan doorgaans een heel eind beter.

Log in om het hele artikel te downloaden


Het verzekeren van overstromingsrisico?s in Nederland

Mr. S.C. van Dijke

in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 braken door een zware noordwesterstorm op verschillende plaatsen dijken door. Er vielen 1.835 doden en 200.000 hectare grond kwam onder water te staan. De economische schade is geschat op 2 tot 2,5 miljard gulden, gemeten naar prijsniveau van 1953.1 De ramp ging de boeken in als de Watersnoodramp van 1953. Naar aanleiding van deze ramp spraken verzekeraars met elkaar af geen dekking meer te verlenen voor schade als gevolg van overstroming.2 Dit werd vastgelegd in het Bindend Besluit Overstroming 1955 (?BBO?). maar sindsdien zijn er verschillende pogingen gedaan om overstromingsrisico`s toch te verzekeren. Een overzicht.

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Kifid en jurisprudentie

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatienieuws

Nieuws van de assurantieclubs

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden