De Beursbengel nr. 837 | September 2014


Van de redactie

Dik van Velzen

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


De delay in start-up-verzekering: een overzicht

Mr. Annet van Duijn-Koopman

"

De Delay in Start-Up (DSU)-verzekering is een bijzondere vorm van een bedrijfsschadeverzekering. Wanneer een opdrachtgever bijvoorbeeld een nieuwe productiehal laat bouwen, heeft hij er belang bij dat de opleveringsdatum wordt gehaald zodat hij, bij vervanging van de productielijn, tijdig aan zijn afnemers kan leveren of bij uitbreiding van de capaciteit extra omzet kan genereren. Als er tijdens de bouw schade optreedt met vertraging in de oplevering tot gevolg, leidt dat (naast materi?le schade) tot vermogensschade aan de zijde van de opdrachtgever. Die verliest omzet of moet extra kosten maken om zijn productie elders te realiseren. Daarvoor kan een DSU-verzekering worden afgesloten.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Bericht uit Brussel

Maria van Duijvenbode

Log in om het hele artikel te downloaden


Milieuschade en aansprakelijkheid

Mr. Marieke Beugel

"

In 2004 werd de Europese richtlijn Environmental Liability Directive (ELD) ingevoerd. Deze richtlijn houdt in dat bedrijven niet alleen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor milieuschade die door nalatigheid of opzet is veroorzaakt (schuldaansprakelijkheid), maar ook voor schade die niet doelbewust is veroorzaakt (risicoaansprakelijkheid). In dit artikel wordt nader ingegaan op de ELD, de verplichtingen die hieruit voortvloeien en hoe verzekeraars hier tegenaan kijken. Dit artikel is een bewerkte versie van het Position paper ?Milieuschade ? voorkomen is beter dan genezen? dat onlangs door het Verbond is uitgebracht.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Innovaties

P.B. (Berrie) van der Heide

"

De financiŽle dienstverleningssector is van oudsher geen sector die bekend staat om zijn innovatieve karakter. Onder meer een wettelijk verbod op provisie voor bepaalde producten, alternatieve beloningsvormen en teruglopende rendementen zorgen echter in toenemende mate voor vernieuwingsdrift en efficiency in de bedrijfstak. In deze rubriek Innovaties aandacht voor gesignaleerde innovaties die direct van invloed zijn op het werk van de adviseur.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Zonne-energiesystemen

B.Ph. Kellerman en J.T. Weijer

"Er komen steeds meer zonne-energiesystemen die bestaan uit zonnepanelen en een omvormer. De offici?le term hiervoor is PV-installaties, naar het Engelse photovoltaic ofwel fotovolta`sche zonne-energie. Deze installaties worden steeds vaker geplaatst, meestal op woningen, maar ook op bedrijfsgebouwen. Maar een PV-installatie brengt ook nieuwe risico`s mee die in sommige gevallen al tot schades hebben geleid. Niet alleen aan de installatie zelf maar ook aan de dakbedekking. installaties die door storm gaan ?lopen?, kunnen het dak namelijk beschadigen. Maar ook het risico van brand door PV-installaties moet niet onderschat worden. Wat zijn de oorzaken en hoe worden de risico`s (beter) beheersbaar?"

Log in om het hele artikel te downloaden


Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren: bewijslevering en opzetclausules

Mr. O.P. van Tricht

"

De aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (verder: AVP`s) kennen van oudsher een zogenoemde opzetclausule. De formulering van deze clausules is in de loop der tijd gewijzigd de opzetclausule ?oude stijl? is vervangen door een opzetclausule `nieuwe stijl?. De nieuwe opzetclausule moest de bewijsproblemen ondervangen. Maar de bewijsperikelen zijn toch nog niet geheel van de baan.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Limieten in het personenvervoer: een overzicht

Prof. mr. M.H. Claringbould

"

Bij de zaak ?Mathilda? (rechtbank rotterdam, S& S 2014, 31, de Beursbengel, nr. 834, mei 2014, p. 32) werd de betrekkelijk lage limiet van 137.000 euro die geldt bij personenvervoer (zonder dienstregeling) over de binnenwateren, toegepast. Deze zaak was voor mij aanleiding om een keer de limieten voor alle vormen van personenvervoer op een rijtje te zetten. Dat zijn de limieten die volgens nederlands recht krachtens wet, verdrag of eU-verordening van toepassing zijn.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Ontwikkelingen in de zorg maken het nooit saai

Marc van Westerlaak

"

Rondom de zorgverzekeringswet is het nooit rustig. Ook in 2014 zijn er veel zaken aangepast, bijvoorbeeld in het pakket van de zorgverzekeringswet. Het jaar 2015 staat in het teken van een grootscheepse hervorming van de langdurige zorg. Hoog tijd om een aantal belangrijke ontwikkelingen op een rijtje te zetten.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


'Bankierseed' ook voor verzekeraars

Hans Ludo van Mierlo

"

Bestuurders en commissarissen van alle financiŽle instellingen in ons land moeten sinds 2013 een beroepseed of -verklaring afleggen. Vanaf 2015 gaat die verplichting ook gelden voor alle medewerkers die direct met klanten te maken krijgen. het wetsvoorstel ligt al bij de tweede kamer. De nieuwe beroepseed (?bankierseed?) onderstreept het grote belang van goede financiŽle dienstverlening. De bankierseed is een eervolle onderscheiding voor iedere financieel dienstverlener persoonlijk en zeker een felicitatie waard!

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Kifid en jurisprudentie

Log in om het hele artikel te downloaden


Federatienieuws

Nieuws van de assurantieclubs

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden