De Beursbengel nr. 836 | juli 2014


Van de redactie

Dik van Velzen

Column van de redactie

Log in om het hele artikel te downloaden


Explosiegevaar: een onderschat bedrijfsrisico

Bertjan Hubers & Marko van Leeuwen

"

Explosies kunnen een bedrijf en de omgeving in enkele seconden letterlijk met de grond gelijk maken en het leven en de gezondheid van mensen in gevaar brengen. Niet enkel vanwege de ongecontroleerde gevolgen van vuur en druk, maar ook door de aanwezigheid van giftige reactiegevende producten en het verbruik van zuurstof in de omgevingslucht die men inademt. Ook leiden dergelijke incidenten vaak tot enorme schade. Veel ondernemers zijn zich niet of onvoldoende bewust van deze risico`s in hun bedrijfsomgeving.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Inbraakbeveiliging volgens de VRKI

Johan Weijer & Berrie van der Heide

"

Het beveiligen van bedrijven tegen inbraak is voor een groot deel gestandaardiseerd, toch blijft advies noodzakelijk. Een inbraak moet snel gedetecteerd en doorgemeld worden zodat de hulptroepen op pad kunnen. Daarna is het een kwestie van de inbrekers vertragen. Kennis over hoe de VRKI werkt, is voor adviseurs noodzakelijk.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Gezonder leven, minder kosten, lagere premie?

Mr. A.E. Koning

"

Op veel plaatsen is er aandacht voor de gezondheid. Werkgevers doen aan preventie met hulp van bijvoorbeeld een arbopaspoort (bureau, stoel, computer op goede hoogte en/of afstand) of een gezondheidscheck. Verzekeraars bieden advies en coaching aan en soms ook lagere premies om gezond leven te stimuleren.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Alarm over internet protocol (IP)

J.T. Weijer

KPN stopt op 1 januari 2015 met de ISDN-dienst DigiAccess. Vanaf 1 juli 2014 wordt het serviceniveau verlaagd. Bedrijven die voor dedoormelding van alarm gebruikmaken van digiaccess dienen voor 1 juli over te stappen naar AoIP (Alarm over IP) en dat is niet altijd zonder risico.

Log in om het hele artikel te downloaden


De toekomst van preventie en re-integratie

Jeroen Vluggen

"

Rens werkt bijna vijfentwintig jaar voor zijn werkgever als hij gedwongen wordt om vanwege een ernstige aandoening het werk neer te leggen. Na twee jaar ziekte wordt hem een WGA-uitkering toegekend door het UWV. met de loondoorbetaling bij ziekte en WGAschade die wordt verhaald op de werkgever is in totaal 200 duizend euro gemoeid. Een behoorlijke schade en gelukkig is de werkgever goed verzekerd, maar had dit niet voorkomen kunnen worden?

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Preventie in de transportwereld

Paul Littooij

"

In de transportsector is er een lange traditie met betrekking tot preventie. Niet alleen is de transportsector de oudste verzekeringstak, ook preventie komt al van oudsher voor. Omdat dit deels gestuurd wordt door voorwaardelijke beperkingen in dekking of hogere premies voor meer risicovolle activiteiten, kost het misschien wat moeite om de manier waarop preventie vanuit de transportverzekeringssector plaatsvindt, te herkennen en te waarderen. Vandaar in dit artikel een aantal voorbeelden.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Onvoldoende kennis bij adviseurs omtrent verzekeren van woonarken

J.W. Geluk

"

Ging men vroeger uit pure armoede wonen op een stalen schip of schuit omgebouwd tot woonark, tegenwoordig is dat anders. De woonarken (of beter: watervilla`s) van nu hebben veelal een betonnen casco. Deze drijvende woningen liggen vaak op de mooiste plekjes. Dat kan zijn in de natuur, maar ook juist in het centrum van een stad. In Nederland zijn er op dit moment ruim tienduizend (offici?le) ligplaatsen met woonbestemming. Ongeveer de helft hiervan bevindt zich in Noord-Holland en daar weer de helft van in Amsterdam.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


"'2toDrive'""rijervaring opdoen onder begeleiding van coach"

Mw. A.G.W. Hol-Bubeck

"

Op 1 november 2011 is de overheid gestart met het experiment ?2todrive?. Het experiment is mogelijk door de regeling ?2toDrive? . Jongeren onder de 18 jaar kunnen zo een rijbewijs halen en mogen dan onder bepaalde voorwaarden een motorrijtuig besturen. Dit artikel legt de spelregels uit die zijn opgenomen in de regeling ?2toDrive? en gaat in op de eventuele gevolgen voor de autoverzekeringen.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Beter schade voork?men dan v??rkomen

Mr. ing. J.F.Th. (Jan) Boogaard & drs. A.M. (Alice) Hamersma

"

Het is primair de verantwoordelijkheid van zorginstellingen om schadeclaims te voorkomen. Maar ook schadeverzekeraars kunnen een rol spelen. Dit artikel gaat in op hoe zij risico`s van medische aansprakelijkheid en schadeclaims kunnen helpen voorkomen.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


AFM: dienstverlening op maat zet deur open die op slot leek

Job Dijkstra & Bas Windt

"

Dienstverlening op maat leeft in de markt. die conclusie durven wij bij de afm te trekken na een aantal symposia over dit onderwerp. De klant wordt mondiger nu hij sinds januari 2013 direct betaalt voor de dienstverlening. Hij wil zelf meebepalen hoe uitgebreid de dienstverlening eruit ziet. In plaats van het standaardtraject van vroeger, moet er worden nagedacht over de behoeften van de klant en het dienstverleningstraject dat daarbij past. Met dienstverlening op maat bieden wij u handvatten, waarmee u uw dienstverlening kunt afstemmen op de behoefte en situatie van de klant. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om hoe u hier zelf in de dagelijkse praktijk mee omgaat. dienstverlening op maat zet voor veel dienstverleners een deur open, die vroeger op slot leek. maar het toepassen van dienstverlening op maat blijkt soms lastig.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Onderlinge verzekeraars en preventie: van oudsher diepgeworteld verbonden

Bert Veurink

"

Onderlinge verzekeraars hebben al sinds hun oprichting zeer veel betrokkenheid bij het zoveel mogelijk voorkomen van schade. Wat verklaart deze betrokkenheid bij preventie?

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Hoezo competentiegericht examineren in de Wft?

Dre van Melis

"

Sinds 1 januari 2014 gelden nieuwe Wft-vakbekwaamheidseisen. Er moet een omslag worden gemaakt van hoofdzakelijk kennisgerichte naar meer vaardigheids- en competentiegerichte opleidingen en examens. Maar lukt die omslag ook? En is het examen ook echt gewijzigd? Tijd om een tussenbalans op te maken.

"

Log in om het hele artikel te downloaden


Dossier

Kifid en jurisprudentie

Log in om het hele artikel te downloaden


Focus op vakmanschap

Nieuws en agenda

Log in om het hele artikel te downloaden